Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazuleTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomKatedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
3.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
4.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / -- Tisajová, M.
5.
DPVplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Ráczová, P.
8.DPVplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakovéhoLidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Ňorbová, M.
9.
DP
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
10.
DP
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnomTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPUPodrobnosti témy
1 / --
13.BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DPVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
16.
BP
Význam a využitie kokosového orechaHarangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--