Summary of topics offered - Department of Chemistry (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza chemických komponentov v muštochTrebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic1 / 1
2.DTAnalýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
4.
BT
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
5.
DTBezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovovTimoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
6.BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
7.
BT
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človeka
Department of Chemistry (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / ----
8.BTCharakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človekaLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
9.
DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1 Dírerová, D.
10.
DT
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
11.
BTKontaminácia vodných tokov na SlovenskuStanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
12.
DT
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
13.BTKontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokalityŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
14.BT
Kontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokality
Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
15.
DT
Kumulácia ortuti v orechoch
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
16.BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
18.
DT
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
19.BTNutričné a antinutričné zložky múkyDepartment of Chemistry (FBFS)B-FTGSUA
Details of topic
0 / --
--
20.DTObsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupovLidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
22.
BT
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
23.
BT
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
24.
BT
Obsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)
Árvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
25.DTPorovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
27.
BT
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / --
28.
BTRiziká vzniku akrylamidu v potravináchDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Smereková, K.
29.
BT
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
30.DT
Rizikové kovy v pistáciach
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
31.
DT
Rizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodín
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
1 / --
32.
BTRizikové kovy v semenách tekviceHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
34.DTRizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
35.BT
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
37.BTTrend využívania syntetických sladidiel v potravináchDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Tomaničková, T.
38.DTVariabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazuleTimoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / --
Búdová, S.
40.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / --
--
41.DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / --
Tisajová, M.
42.
DT
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSCSUA
Details of topic
0 / 1--
43.
DT
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
1 / 1
Jureňová, A.
44.
DT
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1 Ráczová, P.
45.
DT
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakového
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1
46.
DTVplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNIFBFSDetails of topic1 / --
47.
DT
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Árvay, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
48.
DT
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnomTimoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
49.
DT
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / -- Hašuľová, D.
50.
BTVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
51.BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
52.
DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--SUADetails of topic0 / ----
53.BT
Význam a využitie kokosového orecha
Harangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
54.DTZákladné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Duchonová, A.
55.BTZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Vajda, O.