Přehled vypsaných témat - Katedra chémie (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | Ť | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Grolmusová, M.
2.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
3.
BPAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
4.
BP
Antinutričné látky strukovínKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu1 / -- Husarčíková, D.
7.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
8.
DP
Bezpečnosť pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum L.) z pohľadu obsahu ťažkých kovov
Vollmannová, A.Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.BP
Bioaktívne látky v bylinných čajoch
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
BP
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Cibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
BPDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduKatedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Fytohormóny v obilninách
Katedra chémie (FBP)B-APb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
14.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
16.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
17.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Balážová, D.
21.DPCharakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Chemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktovTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.
DP
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
DP
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Klobušická, L.
27.BPKontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
28.
DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktoromKatedra chémie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DPKvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dúžeková, M.
30.
BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DPMonitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátovKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sóje
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Katedra chémie (FBP)
B-PTGSPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
37.
BPObsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaKatedra chémie (FBP)B-APb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
38.
DPPorovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Tomášiková, L.
39.
DPPorovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
40.
BP
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
BPRizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človekaStanovič, R.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Szőkeová, V.
44.BPRizikové prvky vo vodáchStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Javorský, J.
45.
DP
Rizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ferencová, K.
46.DPSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
48.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Translokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.BPVplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
52.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
53.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomKatedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
59.
DP
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
60.
BP
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovín
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pecníková, M.
61.DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
62.
DisP
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Katedra chémie (FBP)
D-TEPFBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
63.BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
64.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
65.
BPVýznam bielkovín vo výžive človekaLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
BP
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
67.BPVýznam tukov vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lehotská, Z.
68.
DPZákladné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
69.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaKatedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--