Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DPAnalýza kvality podzemných vôd na strednom SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Analýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Bezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovov
Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
7.
BP
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človeka
Katedra chémie (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / --
--
8.
BP
Charakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človekaLidiková, J.Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BPKontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokalityKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DPKumulácia ortuti v orechoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
Árvay, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
19.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.DPObsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupovLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DPObsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Harangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Árvay, J.Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
24.
BPObsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / -- Lanczová, V.
28.BPRiziká vzniku akrylamidu v potravináchMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Rizikové kovy v pistáciach
Harangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPRizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodínMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
Kemiačová, L.
32.BPRizikové kovy v semenách tekviceHarangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Rizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
35.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
37.BPTrend využívania syntetických sladidiel v potravinách
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DP
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazuleKatedra chémie (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
40.
DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
Tisajová, M.
42.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKISPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DPVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Jureňová, A.
44.DPVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DP
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakového
Katedra chémie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Ňorbová, M.
46.
DP
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / -- Gajdušeková, S.
47.
DPVplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)I-BKISPU
Podrobnosti témy
1 / -- Hašuľová, D.
50.BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
BP
Význam a využitie kokosového orecha
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DPZákladné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneStanovič, R.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Duchonová, A.
55.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1