Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | Ť | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Harisová, K.
4.
BP
Antinutričné látky strukovínTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BPBataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Sulírová, K.
6.BPBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
1 / --
8.
BP
Bioaktívne látky v bylinných čajochKatedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BPBioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvoduMusilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Cibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látok
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduKatedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
BP
Fytohormóny v obilnináchTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
15.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
16.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
Szabó, A.
19.DPCharakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaKatedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BPChemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktovTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
24.DPKontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.
DPKontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Klobušická, L.
26.
BPKontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovuŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
27.
DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktoromKatedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
29.BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.DP
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sójeKatedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
33.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.BPObsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.Katedra chémie (FBP)B-APBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
37.
DP
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
38.DPPorovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BPPovojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
BP
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BPRiziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti HorehroniaKatedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človeka
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
43.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Rizikové prvky vo vodáchKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Javorský, J.
45.
DP
Rizikové prvky v orechoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
46.DP
Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
47.
DP
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu AllimLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
49.
DPTranslokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
50.
BP
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLUFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lóžiová, K.
52.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
53.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Katedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
54.
DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochKatedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomKatedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Piškaninová, M.
57.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
59.DPVplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudocerálií
Katedra chémie (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
60.
DPVplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
Katedra chémie (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DP
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DP
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
BP
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínKatedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Hašuľová, D.
64.DizP
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Katedra chémie (FBP)D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumKatedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
67.
BP
Význam bielkovín vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Strempeková, S.
68.
BP
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
69.
BP
Význam tukov vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Lehotská, Z.
70.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
71.BPZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--