Summary of topics offered - Department of Microbiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | K | M | P | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
4.DTAntifungálna aktivita vybraných kmeňov baktérií schopných podporovať rast rastlínMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
5.DisTBiologická účinnosť bakteriálnych bioaktívnych metabolitov na živú bunkuJavoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
6.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
7.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
8.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBSUADetails of topic0 / ----
9.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
10.BTCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmovMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
11.BTDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
12.BTEndofytické aktinomycéty a ich biologická aktivitaJavoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
13.BTEndofytické mikroorganizmy a ich metabolityMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic1 / 1 Lučaj, M.
14.BTEnvironmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériamiMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB, B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Štrbková, B.
15.BTEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
16.DTFyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu BeauveriaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
17.DTCharakteristika izolátov rodu Alternaria získaných z rôznych potravinárskych komodítMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Ballová, M.
18.BTCharakteristika mikroorganizmov využiteľných v poľnohospodárstve vo forme biohnojívMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Horvat, M.
19.BTKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
20.BTMetabolity vláknitých mikroskopických húb s bioaktívnym účinkomMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Sodivarová, E.
21.DTMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
22.DTMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami slnečniceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
23.DTMetagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojivaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
24.BTMetagenomické analýzy komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
25.BTMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
26.DisTMikrobiologická, technologická a nutričná charakteristika vybraných druhov jedlých olejov (externa)Kačániová, M.Department of Microbiology (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1--
27.BTMikrobiologické riziká kvality vody z pohľadu spotrebiteľaMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Cisiková, M.
28.BTMikrobiologický profil ejakulátu hospodárskych zvieratMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic1 / 1 Tummová, S.
29.BTMikrobióm rizosféry poľnohospodársky významných plodínJavoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
30.BTMikroorganizmy v biohnojiváchJavoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
31.BTMikroorganizmy v biopesticídochJavoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
32.BTMikroskopické huby a mykotoxíny v procese výroby pivaFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
33.BTMikroskopické huby v atypických biotopochFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
34.BTMikroskopické huby z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvlitu vínaFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Vrábel, F.
35.BTMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Mikúš, L.
36.DTMykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom rajóneFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
37.DTMykologická analýza hrozna, muštu a vína odrody Dornfelder s dôrazom na Penicillium sp.Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Smolárová, D.
38.DTMykologická analýza hrozna, muštu a vína odrody Pálava s dôrazom na Penicillium sp.Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Raslavská, K.
39.DTPCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
40.DTPCR detekcia mikroskopických húb v potravináchDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
41.BTPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesDepartment of Microbiology (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
42.BTSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
43.BTTranskriptomická analýza mikroorganizmovMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
44.DTVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
45.DisTVplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycétyTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)D-TEPSUADetails of topic1 / 1 Foltinová, D.
46.BTVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / ----
47.DTVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
48.DTVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Jacková, Z.
49.DTVplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic2 / 2 Tlčiková, F.
Roobová, V.
50.BTVplyv výživových faktorov na mikroorganizmy v ústnej dutine človekaDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
51.DTVýskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzervMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Panáková, S.
52.DTVýskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu BeauveriaDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Šebeňa, M.
53.DTVýskyt mikroskopických húb v hrozne a medziproduktoch výroby vína so zameraním na rod AlternariaMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Vavreková, S.
54.DTVýskyt potenciálnych producentov deoxynivalenolu v jačmeni určenom na výrobu sladuMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Csillag, V.
55.DTVýskyt zástupcov rodu Fusarium vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Sýkorová, S.
56.DTVyužitie chloroplast exkludujúcich primérov na analýzu rastlinného mikrobiómuMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
57.BTVýznam baktérií rodu Pseudomonas ako potenciálnych antagonistov s biokontrolnými účinkamiMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
58.BTVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / ----
59.BTVýznam rodu Rhizopus v potravinárstveTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / -- Volčková, V.
60.DTZmeny komunity baktérií v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
61.DTZmeny komunity mikroskopických húb v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
62.DTZmeny komunity mikroskopických húb v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Špániková, S.