Prehľad vypísaných tém - Katedra mikrobiológie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | K | M | P | R | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mrvová, M.
5.BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Čubirková, J.
6.BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / -- Benková-Rybárová, S.
7.BPCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmovMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPEnvironmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériamiMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB, B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPFyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu BeauveriaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPCharakteristika izolátov rodu Alternaria získaných z rôznych potravinárskych komodítMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPKvasinky z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvalitu vínaFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-VINBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPMetabolity vláknitých mikroskopických húb s bioaktívnym účinkomMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukuriceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami slnečniceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPMetagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojivaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPMetagenomické analýzy komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPMikrobiologický profil ejakulátu hospodárskych zvieratMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPMikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
23.DizPMikrobiota vína: Pozitívna a negatívna úloha v kvalite vínaKačániová, M.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPMikroskopické huby a mykotoxíny v procese výroby pivaFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPMikroskopické huby spôsobujúce zaplesnivenie syrovTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Némethová, M.
26.BPMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dičerová, K.
27.BPMikroskopické huby v atypických biotopochFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPMikroskopické porovnanie vybraných čerstvých a dopekaných pekárenských výrobkovFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Slyšková, R.
29.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Čajková, S.
30.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Milotová, P.
31.BPMožnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravináchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Cerovská, A.
32.BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
33.DizPMykobiota vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu so zameraním na rod PenicilliumFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPMykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPPCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPPCR detekcia mikroskopických húb v potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
37.BPPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesKatedra mikrobiológie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
38.DPRozpúšťanie anorganických fosfátov baktériami izolovanými z rizosféry vybraných plodínMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Rovný, P.
39.BPSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPSledovanie aktivity baktérií pri produkcií rastových látok prospešných pre rast rastlínMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Krempaská, K.
41.DPSúčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Sojáková, B.
42.BPTranskriptomická analýza mikroorganizmovMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPVláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňaMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Boldišová, D.
44.DPVláknité mikroskopické huby v zrnách pšeniceMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
46.DizPVplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycétyTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Foltinová, D.
47.BPVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / ----
48.DPVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potenciálnych producentov aflatoxínovTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovodská, E.
51.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Volčková, V.
52.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 2--
53.BPVplyv výživových faktorov na mikroorganizmy v ústnej dutine človekaKatedra mikrobiológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
54.DPVýskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzervMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPVýskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu BeauveriaKatedra mikrobiológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
56.DPVýskyt mikroskopických húb v hrozne a medziproduktoch výroby vína so zameraním na rod AlternariaMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPVýskyt potenciálnych producentov deoxynivalenolu v jačmeni určenom na výrobu sladuMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPVýskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkochMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mančíková, V.
59.DPVýskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Virágová, K.
60.DPVýskyt zástupcov rodu Fusarium vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPVyužitie chloroplast exkludujúcich primérov na analýzu rastlinného mikrobiómuMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravínMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dubjaková, T.
63.BPVýznam baktérií rodu Pseudomonas ako potenciálnych antagonistov s bioregulačnými účinkamiMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / ----
65.BPVýznam rodu Dipodascus v potravinárstveTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čížová, J.
66.DPZmeny komunity baktérií v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--