Prehľad vypísaných tém - Katedra mikrobiológie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | H | Ch | K | M | O | P | S | Š | T | V

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAbruskulárne mykorízne huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DizP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Mrvová, M.
8.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BPBakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotíkHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Grežo, D.
11.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
13.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPUPodrobnosti témy1 / --
15.BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Kureková, E.
16.
BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmovMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DPDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
19.
DPDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
21.DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
22.
BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Maňová, M.
23.
BP
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Poláková, S.
24.
DP
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Baumgartnerová, J.
27.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
30.
BP
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
32.BPKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DPKomunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Martišková, L.
34.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Palenčárová, L.
35.DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Medvecká, F.
37.BPMetodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Cvanciger, D.
38.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BPMikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniekKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BPMikrobiologickí škodcovia v skladochFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
41.BP
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinu
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DizPMikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.DP
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BPMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1
45.
BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
46.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy1 / 1
47.
BP
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravinách
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
48.BPMožnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
49.BPMožnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Vallová, V.
50.
BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Mikúš, L.
51.
DP
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
52.BP
Mykocenóza včelích produktov
Barboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Jánošíková, L.
53.
DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vínFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
DizP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicamiTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
60.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilninách
Barboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1
62.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
63.
BPSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pavlov, T.
64.DPSúčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuKatedra mikrobiológie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
65.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Játiová, M.
66.
BP
Tetracyklín protekčné proetíny
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
67.BPTranskriptomická analýza mikroorganizmovMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
68.
DP
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
69.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
70.BPVplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
71.DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BPVplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditáchMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
74.BPVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
76.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1
79.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
80.
BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
83.
DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické hubyMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mančíková, V.
85.DP
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
86.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
BP
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Dubjaková, T.
88.
BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--