Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | H | Ch | K | M | O | P | S | Š | T | V

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Abruskulárne mykorízne huby
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DisP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
3.BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.BPAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
7.
BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstveKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.DPAntimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-VINBFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotíkHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
12.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
15.
BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kureková, E.
16.BPCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.DPDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
20.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiSPUPodrobnosti tématu1 / 1
21.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Maňová, M.
23.BPEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencieHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Poláková, S.
24.
DP
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.BPEnzymatické mechanizmy rezistencie baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BPEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1
27.BPHodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovKatedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmovMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balaž, E.
32.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
33.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Martišková, L.
34.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekviceMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pajer, M.
36.
DPMetagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaKatedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
37.
BPMetodika detekcie mechanizmov rezistencie baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
38.
BPMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.BPMikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniekKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
40.
BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.BP
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinu
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DisPMikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvoduFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
FBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dičerová, K.
45.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Milotová, P.
47.
BP
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cerovská, A.
48.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKbSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Valková, V.
49.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
50.BP
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.DP
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Mykocenóza včelích produktov
Katedra mikrobiológie (FBP)B-SCHFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
53.
DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DPMykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BPOperačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmovMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.DisP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DPPCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
60.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
61.
BP
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilninách
Barboráková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Sova, J.
62.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Turčáková, M.
63.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.
DP
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Sojáková, B.
65.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Játiová, M.
66.BPTetracyklín protekčné proetíny
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.BPTranskriptomická analýza mikroorganizmovMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1
69.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
70.BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
73.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
75.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
77.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Volčková, V.
79.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
80.BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DPVýskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.BPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
83.DPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
84.
DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.DPVýskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Virágová, K.
86.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dubjaková, T.
88.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu0 / ----