Summary of topics offered - Department of Microbiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | H | Ch | K | M | O | P | S | Š | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Abruskulárne mykorízne huby
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
2.
DisT
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Department of Microbiology (FBFS)
D-MBISUA
Details of topic
0 / 1--
3.
BT
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1--
4.
BT
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
7.BT
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBSUA
Details of topic
1 / 1
8.
DT
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
9.
BT
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Department of Microbiology (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic0 / 1--
10.BT
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Department of Microbiology (FBFS)--
FBFS
Details of topic
1 / 1
11.BTBaktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABBSUA
Details of topic
0 / 1
--
13.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
14.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic1 / -- Benková-Rybárová, S.
15.
BT
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUA
Details of topic
1 / 1
16.BTCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
19.
DTDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1--
20.
DT
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
21.DTDrobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaDepartment of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Maňová, M.
23.
BT
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic
1 / 1
24.
DT
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
FBFSDetails of topic0 / 1
--
25.BT
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Baumgartnerová, J.
27.BT
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
29.DTHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
30.BTCharakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusíkMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Trenčan, D.
31.
BTKompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmovDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Balaž, E.
32.
BT
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
33.
DT
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Mašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
1 / 1
Martišková, L.
34.
BT
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
35.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1 Pajer, M.
36.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Medvecká, F.
37.BTMetodika detekcie mechanizmov rezistencie baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUADetails of topic
1 / 1
Cvanciger, D.
38.
BT
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
40.BT
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
41.
BT
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinu
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
42.
DisT
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / --
--
43.DT
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
44.
BT
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
45.
BT
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
46.
BT
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazci
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
Milotová, P.
47.
BT
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
48.
BTMožnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstveTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBSUADetails of topic1 / 1 Valková, V.
49.
BT
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstveTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBSUA
Details of topic
1 / 1
Vallová, V.
50.BT
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mikúš, L.
51.
DT
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
1 / 1
52.
BT
Mykocenóza včelích produktovDepartment of Microbiology (FBFS)B-SCH
FAaFR
Details of topic
1 / 1
53.
DT
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / 1
54.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby červených vínFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
55.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
56.
BT
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
57.BT
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
58.DisTOvplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Department of Microbiology (FBFS)
D-TEPSUA
Details of topic
0 / 1--
59.
DT
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeDepartment of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
60.BT
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Department of Microbiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
61.
BT
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchBarboráková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTBFBFS
Details of topic
1 / 1 Sova, J.
62.
BT
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
Turčáková, M.
63.
BTSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchDepartment of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Pavlov, T.
64.DTSúčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
--SUADetails of topic
1 / 1
Sojáková, B.
65.BT
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
66.BTTetracyklín protekčné proetínyHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
67.
BT
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
68.
DT
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
69.
DTVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
70.
BT
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
71.
DT
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
72.BT
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Mašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
B-APB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
73.
BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic0 / 1--
74.BT
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / ----
75.
BTVplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABTBSUA
Details of topic
0 / 1
--
76.DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
77.BTVplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
78.DTVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
79.DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
80.BTVýskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovJavoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUADetails of topic0 / 1
--
81.
DTVýskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
82.
BT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
83.
DTVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické hubyMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCESUADetails of topic0 / 1--
84.
DT
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mančíková, V.
85.
DT
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1 Virágová, K.
86.
BT
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravínMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
FBFSDetails of topic
1 / 1
88.
BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic0 / ----