Prehľad vypísaných tém - Katedra mikrobiológie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | H | Ch | K | M | O | P | S | Š | T | V

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.BPAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
2.DizPAnalýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienkyMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKISPUPodrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.
BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Mrvová, M.
8.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BPBakteriálna diverzita v produkcii vínFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-VINBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Katedra mikrobiológie (FBP)
--FBPPodrobnosti témy
1 / 1
11.BPBaktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPBioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPUPodrobnosti témy1 / --
15.BPBioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradáciaJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Kureková, E.
16.BPCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmovMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
BPDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DPDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
20.DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKISPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Magdolen, G.
21.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BPDrobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Maňová, M.
23.BPEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencieHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy1 / 1
24.
DP
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
25.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BPEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasuMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmov
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.BP
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
31.BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
32.BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
33.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
35.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekviceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pajer, M.
36.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Medvecká, F.
37.
BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktériíKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Cvanciger, D.
38.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
40.
BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinu
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DizPMikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvoduFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / ----
43.DP
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
44.BPMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dičerová, K.
45.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Milotová, P.
47.
BP
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravináchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
48.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
49.
BPMožnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
50.
BP
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
51.
DP
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dundovičová, A.
52.BPMykocenóza včelích produktov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
53.
DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vrábel, F.
54.DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
55.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
56.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BPOvocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / --
--
58.DizPOvplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicamiTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
60.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.BPPotenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchBarboráková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
62.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pavlov, T.
64.
DP
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Sojáková, B.
65.
BPŠaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
66.
BP
Tetracyklín protekčné proetíny
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.
BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DP
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Boldišová, D.
69.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôdeJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DPVplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
73.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
74.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
76.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
77.BPVplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
78.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Volčková, V.
79.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 2
--
80.BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBSPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
81.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Martincová, M.
83.
DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
85.DP
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1
86.
BPVyužitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátovKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
87.
BP
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dubjaková, T.
88.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / --
--