Summary of topics offered - Department of Microbiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | K | M | O | P | S | Š | T | V

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Abruskulárne mykorízne huby
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
2.
BT
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
3.
BT
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUADetails of topic0 / 1
--
5.
BTAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
6.BT
Antibiotická rezistencia u baktérií všeobecne považovaných za bezpečné
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic1 / 1
7.
BT
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
9.BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic1 / 1 Belaň, Š.
11.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Javoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic0 / 1
--
12.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1
--
14.
BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Tančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / ----
15.
BT
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
16.
DTDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1--
17.BT
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
18.
DTDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaDepartment of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1--
19.
DT
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCSUADetails of topic1 / 1
20.
DT
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
21.
BT
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic1 / 1 Maňová, M.
22.
BT
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic1 / 1
23.
DT
Endogénna mykocénoza pšenice slovenského pôvodu so zameraním na toxinogénny rod Penicillium
Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
24.
BT
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
25.
BT
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchDepartment of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
27.
DTKomunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Martišková, L.
28.BTMaskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
29.DTMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFS
Details of topic
1 / 1
30.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaDepartment of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFS
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUADetails of topic0 / 1
--
32.
BT
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
33.
BT
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
35.
BT
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic
1 / 1
37.DT
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
38.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vínFelšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / --
--
41.
DT
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
42.
BTPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesDepartment of Microbiology (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / ----
43.
BT
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Turčáková, M.
44.BT
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
45.
BTŠaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
46.
BT
Transkriptomická analýza mikroorganizmovMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
47.
DT
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôdeDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
49.
DT
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
50.
BT
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUADetails of topic
0 / 1
--
52.
BT
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / ----
53.
BTVplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
SUA
Details of topic
0 / 1--
54.DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
55.BT
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Javoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
56.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
57.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 2--
58.
BTVýskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
59.
DT
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
60.
DT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
SUA
Details of topic1 / 1 Sodivarová, E.
61.
DT
Výskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕnBarboráková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic1 / 1
62.BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / --
--