Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | H | Ch | K | M | O | P | S | Š | T | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Abruskulárne mykorízne huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.DisP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
5.DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
6.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
7.
BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.
BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grežo, D.
11.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1
14.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
15.
BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kureková, E.
16.BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
19.DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.DPDiverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Magdolen, G.
21.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.BPEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DP
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
25.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.DPHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasuMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.DPHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.BPCharakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Trenčan, D.
31.BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balaž, E.
32.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Martišková, L.
34.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
DPMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Pajer, M.
36.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Medvecká, F.
37.
BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BPMikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniekKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
40.
BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinu
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.DisP
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
43.
DPMikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dičerová, K.
45.
BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Čajková, S.
46.
BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazci
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
47.
BP
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravináchMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cerovská, A.
48.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
49.BPMožnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstveTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
DPMykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
BP
Mykocenóza včelích produktov
Barboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-SCHFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Jánošíková, L.
53.
DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra mikrobiológie (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vínFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DisP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
60.BPPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
61.
BPPotenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchBarboráková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sova, J.
62.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Turčáková, M.
63.
BPSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.
DP
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuKatedra mikrobiológie (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Sojáková, B.
65.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
66.
BP
Tetracyklín protekčné proetíny
Katedra mikrobiológie (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
67.
BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
68.
DP
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.BPVplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôdeJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
76.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Volčková, V.
79.DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
80.BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
81.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
82.BPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Martincová, M.
83.DPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
84.
DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mančíková, V.
85.
DP
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Virágová, K.
86.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
87.
BPVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dubjaková, T.
88.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / --
--