Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | H | Ch | K | M | O | P | S | Š | T | V

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Abruskulárne mykorízne huby
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.
DisP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
3.
BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Mrvová, M.
8.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.
BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
10.BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Grežo, D.
11.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
12.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Benková-Rybárová, S.
15.BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Kureková, E.
16.BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
18.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
19.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKiSPUPodrobnosti tématu1 / 1
21.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
22.
BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Maňová, M.
23.
BP
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencieKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
24.
DP
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
26.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
27.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusíkMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
32.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Martišková, L.
34.
BPMaskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
35.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Medvecká, F.
37.
BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
38.
BPMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
40.BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
41.BPMikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.DisP
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.
BP
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Dičerová, K.
45.BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
46.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vallová, V.
47.
BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu1 / 1
48.
DPMykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci VrbovéFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BPMykocenóza včelích produktovBarboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-SCHFAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Jánošíková, L.
50.
DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
52.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
54.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DisP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
57.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
BP
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilninách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Sova, J.
59.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Turčáková, M.
60.BPSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Pavlov, T.
61.BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Játiová, M.
62.
BP
Tetracyklín protekčné proetíny
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
63.
BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmovMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
67.BPVplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BPVplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
70.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
71.DPVplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BPVplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
75.
BPVýskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABbSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
76.DPVýskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIASPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
78.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--