Prehľad vypísaných tém - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | K | M | O | P | S | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Bezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTG
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
2.
BP
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu piva
Solgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Mátyusová, L.
3.
DP
Kontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkovKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPKontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárniMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1
5.
DP
Možnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.
Bojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Optimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnosti
Bojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
8.DPPotravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
9.DizP
Potravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.
Vietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.
DizP
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovania
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
Skladovanie potravín v gastronomických prevádzkachKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Skladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvality
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.BP
Sladové nápoje v gastronómii
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bodnárová, E.
14.
BP
Sous vide príprava zeleniny.
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Technológia výroby a využitie sušených rajčiakov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Draškovičová, D.
16.
DP
Technologická kvalita súčasne pestovaných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Solgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Roob, M.
17.BP
Technologická úprava pekárskych výrobkov mrazením a ich skladovanie (výhody, riziká)
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Technologické využitie povojníka batatového v potravinárstve
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Vplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Solgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníkaSolgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Valachovič, D.
22.DP
Vplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
23.BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
24.
DP
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)
Mareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DP
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
Dráb, Š.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Pivodová, D.
26.
BP
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómiiMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Miková, S.
27.
BP
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojov
Solgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTGFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.DPVyužitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktovBojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
29.BP
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvodu
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
DizP
Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľovKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Využitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.DP
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.
Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
33.
BP
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
34.
DP
Využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.
Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
DP
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierok
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1