Summary of topics offered - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | I | K | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAlternatívne spôsoby stravovania a ich uplatnenie v gastronomickej praxiKolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / ----
2.BTImerzné techniky senzorického posudzovania vybraných potravinárskych produktov.Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Gašparovski, A.
3.BTKokosový olej – uplatnenie a využitie v gastronómiiKolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / ----
4.BTKultúra stravovania ako forma modernej kultúry (moderné trendy)Kolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / ----
5.BTSenzorický profil vybranej tradičnej potraviny z vybraného štátu EÚ.Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Kiacová, M.
6.DTTechnologické a nutričné ukazovatele kvality vybraných druhov kávIvanišová, E.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Dlugoš, M.
7.DTTopinambur a jeho využitie v pekárskom priemysleIvanišová, E.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Šátek, M.
8.BTUmenie v gastronómiiKolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / ----
9.BTVplyv lokality na technologicke parametre jačmena sladovníckehoFrančáková, H.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
10.BTZmyslové hodnotenie a senzorické profily jedlých kvetov.Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Vargová, P.
11.BTZmyslové hodnotenie microgreens.Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Horváthová, D.