Přehled vypsaných témat - Katedra ekológie (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | A | E | H | I | K | N | P | S | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAnalýza a hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SRKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Joštová, K.
2.BPAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DisPEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny zmena funkcií a adaptačný potenciál v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)D-EMSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
5.BPHodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
6.BPHodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamovEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 2--
7.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPIdentifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí vo vybranom katastrálnom územíKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Medveďová, K.
9.BPIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPIdentifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom územíKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Šoltýsová, T.
11.DPIdentifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentuEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Šmýkalová, D.
12.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Talán, M.
13.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Krajčo, S.
14.DPNávrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaníKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Poláček, D.
15.BPNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZ, B-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DisPPrejavy sucha a adaptačné stratégie k zmierneniu dôsledkov sucha na poľnohospodársky využívanú krajinu na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)D-EMSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Tereková, N.
18.DPProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Buraj, M.
19.DPSociálne a ekonomické aspekty prírodných prvkov v mestskom prostredíEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu2 / 1 Sliva, R.
Kasperkevičová, J.
20.DPVypracovanie optimálneho modelu metodiky terénneho výskumu pre zabezpečenie efektívneho dlhodobého ekologického výskumu bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
21.BPZhodnotenie odpadového hospodárstva v meste NitraPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Illéšová, D.
22.BPZhodnotenie odpadového hospodárstva v obci SlažanyPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)B-RVTSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Šlágorová, N.
23.DPZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Gabrižová, L.