Summary of topics offered - Department of EU Policies (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | H | I | K | M | P | R | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lacika, J.
2.BTDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
3.BTEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
4.DTHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
5.DTImplementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Mališová, M.
6.BTKomparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EUBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Tarišková, L.
7.BTKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lenčéšová, B.
8.BTKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Talárová, P.
9.BTMarketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Dubeň, M.
10.DTParticipácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Boreková, M.
11.DTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
12.BTPolitika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikaniaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ostrčilová, B.
13.BTRozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Magáthová, I.
14.BTRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EUBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Demjan, M.
15.DTRural development and implementation of CLLD in SlovakiaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
16.DTTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
17.DTUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
18.DTVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Remiášová, P.
19.DTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Klučková, B.
20.DTVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Páleník, P.
21.BTVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Hrachovický, P.
22.BTVyužitie marketingových aktivít v samospráveGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTSUADetails of topic1 / 1 Godárová, P.
23.DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
24.DTVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
25.BTVyužívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Padúchová, N.
26.DTZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Šedovič, P.
Bábsky, T.
27.BTZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Chobotová, N.
28.DTZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Žemberová, S.
29.DTZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Jakubis, D.
30.BTZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic2 / 2 Gundová, S.
Honíšková, M.
31.DTZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čiffáryová, K.