Přehled vypsaných témat - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | H | I | K | M | P | R | T | U | Ú | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcí
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lacika, J.
2.
BP
Development of economic policy in a chosen EU member state
Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
3.
DisP
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Ekonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
DPElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Molnár, K.
6.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
8.
DP
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad Hronom
Rumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mališová, M.
9.
BP
Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tarišková, L.
10.BPKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Talárová, P.
12.
BP
Marketing communication tools of a public company in Nitra region
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
DP
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.
BP
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ostrčilová, B.
16.
BP
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SRKatedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Magáthová, I.
17.
BP
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
18.DPRural development and implementation of CLLD in SlovakiaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Palko, M.
19.DPThe use of EU financial support for the creation of community centre for young peopleRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
DPTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vargová, V.
21.
DisP
Úloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidiekaSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.DP
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DP
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
Takáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Remiášová, P.
24.
DP
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Páleník, P.
26.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BPVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrachovický, P.
28.
BP
Využitie marketingových aktivít v samospráve
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
DP
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
30.DPVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Padúchová, N.
32.
DP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
2 / 2
33.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
34.BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu3 / --
35.
DP
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Žemberová, S.
37.
BP
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
38.DPZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1