Přehled vypsaných témat - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | A | E | H | I | K | M | N | P | R | S | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Pallová, E.
2.DPEvaluation of socio-economic development of selected EU countries in the frame of EURumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Regrut, M.
3.DPHospodárska politika v podmienkach SR a výhľady do budúcnostiKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Šebík, A.
4.DPImplementácia prístupu CLLD na Slovensku a vo vybranej miestnej akčnej skupineTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lacko, D.
5.DPKomparácia uplatňovania nástrojov marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho krajaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Nogová, A.
6.BPMožnosti podpory propagácie kultúry vo vybranom regióneBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DPMožnosti využitia obnoviteľných zdrojov v podmienkach SR vo väzbe stratégiu Európy 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Spišiaková, K.
8.DPNástroje marketingovej komunikácie uplatňované vo vybraných zariadeniach na vidiekuGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Ružbarská, E.
9.BPPodpora rozvoja vybraného vidieckeho územia SR z fondov EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vanyová, D.
10.BPPolitika EÚ v oblasti podnikaniaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Sládeček, L.
11.DPProjekty rozvoja obce VišňovéGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Šimková, D.
12.DPRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím finančných prostriedkov Programu rozvoja vidiekaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu2 / 2 Blašková, A.
Mudráková, K.
13.BPSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstvaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kollárová, A.
14.BPSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstva.Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vaňková, V.
15.DPSocial and economic convergence in SlovakiaKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPASPUPodrobnosti tématu1 / 1 Tojiev, R.
16.DPSocio-economic assessment of disparities development within the selected EU regionsTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Gábriš, J.
17.BPUse of EU's cohesion policy support resources in the selected regionKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Babec, K.
18.DPUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPASPUPodrobnosti tématu1 / 1 Rurová, G.
19.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územiaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Martincová, K.
20.BPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného územiaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu2 / 2 Šabíková, P.
Grófová, B.
21.DPVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Flimelová, M.
22.BPVývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Števulová, M.
23.DPVývoj vybraných sociálnych indikátorov a ich vplyv na mieru rizika chudoby v podmienkach SRKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Porubská, M.
24.DPZhodnotenie dopadov kriminalitity na jej vplyv na rozvoj vybraných regiónov SRRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vanyová, R.
25.DPZhodnotenie podpory vidieckeho cestovného ruchu v Žilinskom kraji so zameraním na rozvoj podnikaniaRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lichtenberková, R.
26.DisPZhodnotenie vplyvu agrodotácií na štruktúru poľnohospodárskych podnikov v SR a využívanie pôdneho fonduSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
27.DPZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Fabianová, T.
28.BPZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Urminský, M.
29.DPZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kolesárová, L.
30.BPZhodnotenie vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín v rámci integrácie v EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--