Summary of topics offered - Department of EU Policies (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | H | I | K | M | P | R | T | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcí
Gubáňová, M.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1 Lacika, J.
2.
BT
Development of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Schwarcz, P.
Department of EU Policies (FESRD)
D-IRV
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Ekonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdou
Takáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1 Vargová, A.
5.
DT
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernmentSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRP
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
6.
DT
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Olách, M.
7.
DT
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
8.DTImplementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
SUADetails of topic1 / 1 Mališová, M.
9.
BT
Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
10.
BT
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Gubáňová, M.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lenčéšová, B.
11.
BT
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUA
Details of topic1 / 1
12.
BT
Marketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1 Dubeň, M.
13.
DT
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraGubáňová, M.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
SUADetails of topic1 / 1 Boreková, M.
14.
DT
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1 Demovičová, D.
15.BT
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1
16.BTRozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic1 / 1 Magáthová, I.
17.BTRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
Demjan, M.
18.
DT
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPEFESRD
Details of topic
1 / 1 Palko, M.
19.
DT
The use of EU financial support for the creation of community centre for young peopleRumanovská, Ľ.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Štěpánek, J.
20.
DT
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Vargová, V.
21.
DisT
Úloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidieka
Department of EU Policies (FESRD)
D-IRV
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Department of EU Policies (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1
--
23.
DT
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneDepartment of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
24.DTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuDepartment of EU Policies (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1
Klučková, B.
25.
DT
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
1 / 1
Páleník, P.
26.
DT
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónu
Department of EU Policies (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Sýkora, M.
27.
BT
Využitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Hrachovický, P.
28.
BT
Využitie marketingových aktivít v samospráve
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
SUA
Details of topic
1 / 1 Godárová, P.
29.DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Gízelová, M.
30.
DTVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Padúchová, N.
32.
DT
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚ
Kováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
2 / 2
33.
BT
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
34.
BT
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
--
SUA
Details of topic
3 / --
35.
DT
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚDepartment of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Jakubis, D.
36.DT
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1 Žemberová, S.
37.BTZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUA
Details of topic
2 / 2
38.DT
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1