Summary of topics offered - Department of EU Policies (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | H | Ch | M | P | S | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTActivities of regional development agencies in the selected regionGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Nosaľová, M.
2.DTAnalýza malého a stredného podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rumanovský, P.
3.DTAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraného mestaGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Belanová, B.
4.DisTDynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populáciaSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
5.BTEkonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdouTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Justusová, T.
6.DTEmployment development in the agricultural sector in Slovakia and its comparison with the EU countriesBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Servická, Z.
7.BTEvaluation of chosen priorities of Cohesion policy during 2007 – 2013 in selected regionKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
8.DTHodnotenie implementácie prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupineTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bédiová, V.
9.BTCharakteristika podnikateľskej štruktúry na poľnohospodárskej pôde a jej regionálna komparáciaBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
10.DTMožnosti a formy podpory rozvoja podnikania vo vybranom regióne SlovenskaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Chudicová, V.
11.DTParticipácia občanov na spravovaní vecí verejných vo vybraných vidieckych obciachGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zajacová, P.
12.BTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic2 / 2 Supek, I.
Mališová, M.
13.BTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čiffáryová, K.
14.BTPolitika EÚ v oblasti podnikaniaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Skovajsová, N.
15.DisTPoľnohospodárske politiky a politiky regionálneho rozvoja v EÚ z pohľadu OECD (externa)Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
16.DTSocio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Šiňanská, L.
17.DTSúčasné tendencie vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska.Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
18.DTSúčasné tendencie vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska.Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Szász, M.
19.DTUse of alternate energy sources in transport in conditions of the Slovak RepublicKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Krupka, J.
20.DTUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Syvokhina, A.
21.DTVyužitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného regiónuBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hamarová, L.
22.DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vozárová, K.
23.BTVyužitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SRSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
24.DTVyužívanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybranej vidieckej oblasti v SRRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Geršiová, K.
25.DTVývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku v podmienkach EUBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Chrančoková, J.
26.DTZhodnotenie hospodársko-sociálnej integrácie mesto-vidiek vo vybranom okrese Žilinského krajaKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kotvasová, S.
27.DTZhodnotenie hospodársko-sociálnej interakcie mesto - vidiek v rámci Prešovského krajaKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kmeťová, T.
28.DTZhodnotenie stavu chudoby a sociálnej exklúzie vo vybranom regióneKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)FESRDDetails of topic2 / 2 Hergezelová, M.
Jančová, P.
29.BTZhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Žemberová, S.
Jakubis, D.
30.BTZhodnotenie vybraných opatrení Kohéznej politiky v období 2007 – 2013 vo vybranom regióneKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Pénzešová, R.
31.DTZhodnotenie využitia nenávratných finančných prostriedkov z EÚ v operačných programoch Regionálny operačný program a Integrovaný regionálny operačný program mestom NitraSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Szabó, N.