Prehľad vypísaných tém - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | H | I | K | M | P | R | T | U | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Lacika, J.
2.BPDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizPDynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populáciaKatedra európskych politík (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Ekonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdou
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Vargová, A.
5.DPElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernmentKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.DP
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad Hronom
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Mališová, M.
9.
BP
Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPUPodrobnosti témy1 / 1
12.
BP
Marketing communication tools of a public company in Nitra regionKatedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.DP
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
DP
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
15.
BP
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Takáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
BP
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EUBuday, Š.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DP
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Palko, M.
19.
DP
The use of EU financial support for the creation of community centre for young peopleRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Štěpánek, J.
20.
DP
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
21.DizPÚloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidiekaSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
22.DP
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
23.
DPVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Remiášová, P.
24.
DP
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPUPodrobnosti témy1 / 1
25.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta Šala
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Páleník, P.
26.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónu
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
27.BP
Využitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obce
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Hrachovický, P.
28.BP
Využitie marketingových aktivít v samospráve
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
DP
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Gízelová, M.
30.
DP
Využitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SR
Buday, Š.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Šeböková, M.
31.
BP
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
32.
DP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚ
Kováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy2 / 2
33.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Chobotová, N.
34.BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)--SPU
Podrobnosti témy
3 / --
35.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
36.
DP
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
BP
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
Gundová, S.
Honíšková, M.
38.
DP
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1