Prehľad vypísaných tém - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | H | I | K | M | P | R | T | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lacika, J.
2.BPDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPImplementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mališová, M.
6.BPKomparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EUBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Tarišková, L.
7.BPKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lenčéšová, B.
8.BPKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Talárová, P.
9.BPMarketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubeň, M.
10.DPParticipácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Boreková, M.
11.DPPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPPolitika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikaniaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ostrčilová, B.
13.BPRozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Magáthová, I.
14.BPRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EUBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demjan, M.
15.DPRural development and implementation of CLLD in SlovakiaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Remiášová, P.
19.DPVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Klučková, B.
20.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Páleník, P.
21.BPVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hrachovický, P.
22.BPVyužitie marketingových aktivít v samospráveGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Godárová, P.
23.DPVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPVyužívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Padúchová, N.
26.DPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Šedovič, P.
Bábsky, T.
27.BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Chobotová, N.
28.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jakubis, D.
29.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Žemberová, S.
30.BPZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy2 / 2 Honíšková, M.
Gundová, S.
31.DPZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Čiffáryová, K.