Přehled vypsaných témat - Katedra práva (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | Č | D | E | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPČinnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónuĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DPDopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientomMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Lokajová, A.
3.DisPDržba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidiekaPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPEfficacy of sorted collection of municipal waste (in selected municipalities) of the regionMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Valenćiková, M.
5.BPKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DPKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu2 / 1 Ducký, P.
Marinov, F.
7.DPMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu1 / -- Kovácsová, M.
9.BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DPObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Terlecká, K.
11.DPOchrana poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Panáková, S.
12.BPPodnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Štefek, M.
13.BPPoľnohospodárske družstvá v regióne Nitra a ich úloha v rozvoji regiónuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu0 / ----
14.BP.Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.Bandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Šranková, K.
15.DPPozemkové úpravy na SlovenskuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vojtková, D.
16.BPPracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EUIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Civáň, M.
17.DPPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Svýba, M.
18.DisPRozvoj duševného vlastníctva vo vidieckych regiónochLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
19.BPSpoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lintnerová, D.
20.DPSpolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Banič, M.
21.DPThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vávrik, J.
22.DPTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DPTrh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.Bandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Jančuv, M.
24.DPÚčinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (vo vybraných obciach) regiónuMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lisická, V.
25.DPUdržateľné využitie pamiatkových objektovMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
26.BPÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Valachová, K.
27.DPVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Jendrušáková, J.
28.DPVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Jankovýchová, Ž.
29.BPZaručená tradičná špecialitaLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Barcíková, A.
30.BPZhodnotenie vplyvu VZN na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--