Summary of topics offered - Department of Law (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | C | Č | D | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
2.DTCompetence and functioning of the Client Centers at district offices in selected regions of SlovakiaMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Tojiev, K.
3.DTČinnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónuĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Drábová, A.
4.DTDifferences in regional competitiveness in the Slovak RepublicBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
5.DTInštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráveĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Vajdová, D.
6.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
7.BTKomparácia právnej úpravy životného prostredia vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hurajtová, S.
8.DTKompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch vo vybraných okresoch SRMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Ščípová, E.
Babišová, D.
9.BTKompetencie pamiatkových úradov a význam ochrany pamiatkového fondu SR z pohľadu vidieckeho turizmuMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
10.DTKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 1 Zambojová, S.
Svetlík, P.
11.DTMožnosti financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Čermáková, D.
12.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
14.DTNove možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činnostiPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
15.DTObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kokošková, L.
16.DTObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Piktor, L.
17.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Špániková, V.
18.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EUBandlerová, A.Department of Law (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Savara, J.
19.DTOchrana spotrebiteľa v EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Nagyová, P.
20.BTOchrana spotrebiteľa v potravinová bezpečnosť v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ostrožlík, J.
21.DTPodmienky podnikania v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky v SR.Ilková, Z.Department of Law (FESRD)I-VKFESRDDetails of topic1 / 1 Grznár, P.
22.DTPodnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Žatko, J.
23.DTPorovnanie konkurencieschopnosti regiónov SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Masaryková, M.
24.BTPracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EUIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Dzurjaninová, K.
25.BTPrávne podmienky podnikania obcíiIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lutišan, M.
26.DTPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Koldeová, K.
27.DTRozvoj podnikania s rýchlorastúcimi drevinami ako obnoviteľnými zdrojmi energie na SlovenskuMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
28.BTSmall and middle enterprises in V4 regionsBeňuš, O.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Zajac, O.
29.BTSpoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Profektuš, D.
30.BTSúdny systém EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Roháčová, K.
31.BTThe municipality as a subject in the environmental law in the field of renewable energyPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
32.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
33.DTTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Billíková, M.
34.DTTrh s nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / -- Pólyová, L.
35.DTVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Malíková, D.
36.DTVýkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióneĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Matúška, Ľ.
37.BTVýznam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybraného regiónuBeňuš, O.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gízelová, M.
38.DTVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Matesková, E.
39.BTŽivnostenské podnikanie a jeho zastúpenie v regiónoch SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Szekerová, L.