Summary of topics offered - Department of Law (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | C | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
2.BTComparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
3.BTKomparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grman, V.
4.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
5.DTKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 1 Šothová, J.
Krupová, N.
6.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
7.BTNájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióneLazíková, J.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Paľuriková, A.
8.DTNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic2 / -- Kovácsová, M.
Fedorov, V.
9.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
10.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
11.DTObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
12.DTObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.BTOchrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióneMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
14.DTPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
15.BTPodnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rigó, B.
16.BTPrávne podmienky podnikania obcíIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Stoklasová, L.
17.DTPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Čermáková, D.
18.BTProperty as a Constitutional RightČechmánek, K.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
19.BTSloboda podnikania v prostredí e-GovernmentuČechmánek, K.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
20.BTSociálne podnikanie v podmienkach SRIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Reizingerová, K.
21.BTStrategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcieČechmánek, K.Department of Law (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Priečková, D.
22.DTStratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SRMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
23.DTStrategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member statesMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
24.DTSustainable development: Necessity or a Myth?Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Koldeová, K.
25.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vávrik, J.
26.DTThird sector as a subject of environmental law in selected regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
27.BTTrestnoprávna ochrana životného prostredia v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Chernova, A.
28.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Department of Law (FESRD)--FESRDDetails of topic1 / 1 Valachová, K.
29.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Laciková, L.
30.DTÚzemná samospráva: Áno, či nie?Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
31.DTVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
32.DTVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Department of Law (FESRD)--FESRDDetails of topic1 / 1 Jendrušáková, J.
33.DTVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Baďurová, P.
34.DTVýznam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.Ďurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ostrožlík, J.
35.BTZaručená tradičná špecialita v EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čizmadia, M.
36.DTZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
37.DTZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Debnár, M.
38.BTZhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--