Summary of topics offered - Department of Law (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | C | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.BTComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRD
Details of topic
0 / 1
--
2.BTComparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1
3.
BT
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Department of Law (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1 Grman, V.
4.
BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.DT
Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Lazíková, J.
Department of Law (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic2 / 1 Krupová, N.
Šothová, J.
6.DT
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sources
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1--
7.
BTNájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióneLazíková, J.
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
8.
DT
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
Department of Law (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
2 / --
9.
BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Department of Law (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Department of Law (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1--
11.
DT
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1
--
12.
DT
Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkou
Ilková, Z.
Department of Law (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1--
13.
BT
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Marišová, E.Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.DisT
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Department of Law (FESRD)
D-IRV
FESRD
Details of topic
0 / 1--
15.DT
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Magyarová, I.
16.
BTPodnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.
Department of Law (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
17.
BT
Právne podmienky podnikania obcí
Ilková, Z.Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Stoklasová, L.
18.
DT
Právne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvoja
Ilková, Z.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1 Čermáková, D.
19.
BTProperty as a Constitutional RightDepartment of Law (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1 Molnár, J.
20.BTSloboda podnikania v prostredí e-Governmentu
Department of Law (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1 Blaško, P.
21.
BT
Sociálne podnikanie v podmienkach SR
Department of Law (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
22.
BTStrategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcieDepartment of Law (FESRD)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Priečková, D.
23.
DT
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
Marišová, E.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Strategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member states
Department of Law (FESRD)
I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
25.
DT
Sustainable development: Necessity or a Myth?
Čechmánek, K.
Department of Law (FESRD)
I-RRPEFESRD
Details of topic
1 / 1
26.
DT
The third sector as a subject of environmental law in the concrete regionDepartment of Law (FESRD)I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1 Vávrik, J.
27.
DT
Third sector as a subject of environmental law in selected region
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1
--
28.
BTTrestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
29.BT
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)--
FESRD
Details of topic
1 / 1
30.
BT
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyDepartment of Law (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Laciková, L.
31.
DT
Územná samospráva: Áno, či nie?
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
2 / 2
32.
DT
Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obce
Department of Law (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
33.DT
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Department of Law (FESRD)
--
FESRDDetails of topic
1 / 1
Jendrušáková, J.
34.DTVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.
Department of Law (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Baďurová, P.
35.
DT
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
Ďurkovičová, J.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1 Ostrožlík, J.
36.BT
Zaručená tradičná špecialita v EÚ
Lazíková, J.Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
37.DT
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Ďurkovičová, J.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1 Debnár, M.
38.
DT
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Department of Law (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
39.BTZhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónuDepartment of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1--