Summary of topics offered - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | D | E | F | H | I | L | O | P | R | S | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BTDeterminants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic0 / 1--
2.
BT
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Hrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic
1 / 1
Pliešovský, J.
3.DTDostupnosť služieb súkromného sektora na vidieku
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónu
Fáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Fáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic
0 / 1
--
6.
DT
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcíDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Finančná analýza obceDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic
0 / 2
--
8.
BTFormy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Harmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRBeresecká, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVTFESRD
Details of topic
0 / 1--
10.
DT
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Mariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--
SUA
Details of topic
1 / 1
11.
DTInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRPE
FESRDDetails of topic0 / --
--
12.
DT
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
13.
DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic0 / --
--
14.
DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Kárpáty, E.
15.DTLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondovMariš, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.DTLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Obecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na Slovensku
Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1
--
18.DisTParticipatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovniRoháčiková, O.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
D-IRV
FESRDDetails of topic0 / 1--
19.
BT
Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidiekuDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Skladaná, V.
21.
DTPodpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
22.
BT
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únie
Svetlíková, V.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
23.
DT
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1
24.
BT
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky SrbskoDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / --
Sabo, V.
25.
BT
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUA
Details of topic1 / 1
26.
DT
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republiky
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1
27.
DTSocial agriculture in selected countryDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUADetails of topic0 / 1--
28.
BTSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeJarábková, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Moravec, P.
29.DTSociálny rozmer podnikania na SlovenskuDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP
SUA
Details of topic
0 / 1--
30.
DT
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávyBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
Oravcová, B.
31.
BT
Spolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchuBeresecká, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic1 / 1 Bojda, S.
32.BT
Úroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SR
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Krajmerová, L.
33.
DT
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / --
34.
BT
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Beresecká, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Záhorská, D.
35.
BT
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)
Jarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
36.
DT
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
37.
DTWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRBeresecká, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Deáková, S.
38.
DTZnalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1