Přehled vypsaných témat - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DP.“Brownfields“ on the territory of Nitra self-government region and opportunities of their developmentMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DPBrownfields vo vybranom regióne Nitrianskeho samosprávneho krajaJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Glendová, P.
3.BPDuálne vzdelávanie na stredných školách ako most medzi učením a praxouMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Ligačová, M.
4.DPExamination of the position rent influence on the price and localization of economic activities in selected settlementsMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Alimova, N.
5.DPInovatívny produkt cestovného ruchu - možnosť rozvoja vidieckeho priestoruBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Babčanová, S.
6.DPInštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky vo vybraných štátoch EÚFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kacz, R.
7.DPKomunitný plán rozvoja sociálnych služieb vybranej obce na SlovenskuJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Petrus, K.
8.DPLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu pozemkovMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kotvasová, N.
9.DisPManažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania vo vidieckom priestoreMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPMarketingový mix modelu orientovaného na spotrebiteľa vo vybranom podniku mesta NitraBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Ábelová, Ľ.
11.DisPMeranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovaniaJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DPNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPPodmienky vzniku a rozvoja inovačných aktivít na vidiekuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
14.BPPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPPolitika obcí pri realizácii projektov územného rozvojaMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Klučiar, M.
17.BPPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DisPRegionálna a komunálna podpora malého a stredného podnikaniaMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DPRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPRetention the traditional values of life in two selected rural communitiesJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Banskobystrického kraja – RVT (Bc. Zina Machničová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Machničová, Z.
24.BPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
25.BPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
26.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho kraja – RRP (Bc. Adriana Klapková)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Klapková, A.
27.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
28.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
30.BPRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti tématu0 / ----
31.BPRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
32.BPRozvojové zámery mesta Trnava v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Antalová, I.
33.DPSocial innovations in selected country ( for I-RRPA students)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu2 / 2 Víghová, M.
Bajužíková, M.
34.DisPSociálne podnikanie ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja regiónovMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
35.DPSpoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste NitraBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Sládečková, N.
36.DPTemný cestovný ruch na SlovenskuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Gálová, N.
37.DPTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Šesták, M.
38.DPTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
39.DPVínne cesty – významný produkt cestovného ruchuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kozolka, P.
40.DPVplyv regionálnej značky Gemer-Malohont na producentov a spotrebiteľovJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Bobáková, N.
41.DPVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
42.BPVplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vančo, D.
43.DPVýrobkové reťazce a sieťové vzťahy poľnohospodárskych podnikov v regióne Zlaté MoravceFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Návarka, J.
44.DPVyužitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo vybranom regióne SRJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
45.BPVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Záhorská, D.
46.DPVyužívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Gejdošová, R.
47.BPZhodnotenie účasti a podielu žien na komunálnych voľbách 2018 vo vybranom kraji SlovenskaJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Mikšovská, M.
48.BPZmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 2--
49.BPZmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Solčianská, A.