Přehled vypsaných témat - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | D | F | H | I | L | N | O | P | R | S | Ú | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPDeterminants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
2.BPDeterminanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresuHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Pliešovský, J.
3.DPDostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
4.BPDynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
5.BPDynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
6.BPFinančná analýza obceSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 2--
7.BPFormy sociálneho podnikania v Nitrianskom krajiSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Furdeková, I.
9.DPInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu0 / ----
10.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / ----
12.DPLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondovMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPObecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPPodmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
17.BPPodmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidiekuHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Skladaná, V.
18.DPPodpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Karaba, D.
19.BPPodpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únieSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPPredaj z dvora v praxi – limity a príležitostiJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kuťková, K.
21.BPPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
22.BPPrístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky SrbskoMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / -- Sabo, V.
23.BPPublic policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
24.DPRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
25.DPRozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikySvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Sabová, K.
26.DPSocial agriculture in selected countryChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
27.BPSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Moravec, P.
28.DPSociálny rozmer podnikania na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
29.BPÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Krajmerová, L.
30.DPVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
31.DPVýchodiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste NitraMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / -- Lőrincz Richterová, M.
32.BPVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Záhorská, D.
33.BPVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Remišová, S.
34.DPZnalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--