Summary of topics offered - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | D | E | Ch | I | K | M | N | P | R | S | Š | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT. Problematika „brownfields“ a ich formy využitia v podmienkach Bratislavského samosprávneho krajaMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP, I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Baniariová, V.
2.DTDevelopment of the social entrepreneurship in Ukraine (Bc. Iryna Tsymbaliuk)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTEFESRDDetails of topic0 / 1--
3.DTEconomic activities of social enterprises in the EU (Bc. Nikoleta Janáčková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPESUADetails of topic0 / 1--
4.DTEkonomické činnosti sociálnych podnikov v krajinách EÚ (Bc. Monika Salgóová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTSUADetails of topic0 / 1--
5.DTEvaluation of the position rent influence on the price and localization of economic activities in selected settlementsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPESUADetails of topic1 / 1 Kanatuly, A.
6.DTChránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji (Bc. Denisa Galganová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
7.DTInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / -- Rahmonova, F.
8.BTInštitucionálne podmienky vzniku a prevádzky malých fariem na SlovenskuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kočičková, N.
9.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Bekešová, B.
Kmecová, S.
10.BTKoncepcia regionálneho rozvoja založená na teórii exportnej bázyMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Lendel, L.
11.DisTMeranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovaniaJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
12.BTMultiplikačný efekt rybej farmy na miestny rozvojFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Pavlíčková, K.
14.DTPodnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvojaFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Hercová, K.
Gašparíková, S.
15.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Klapková, A.
16.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rovňák, T.
17.DTPotenciál regionálneho zásobovacieho a spotrebného trhu s vybranými agrokomoditami vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
18.DTPotenciál rozvoja striebornej ekonomiky v podmienkach Nitrianskeho krajaMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gašparíková, R.
19.DisTPridaná hodnota programu LEADER a jej hodnotenieFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
20.DTPriestorové aspekty vzniku úspešných MSP na vidiekuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic2 / 2 Nedas, D.
Klimašovská, A.
21.BTPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Oravcová, B.
22.DTProjektová aktivita v cestovnom ruchu – problémy a príležitostiJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Gažová, S.
23.DTRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Hoppan, M.
24.DTRozmiestnenie ekonomických síl vo vybranom regióne a ich vplyv na formovanie krajských disparítMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP, I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zavarská, V.
25.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Janek, M.
26.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Plica, E.
27.BTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
28.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Dugová, K.
29.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Jankovičová, K.
30.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Hanusková, S.
31.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / -- Cziriová, J.
32.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Demešová, M.
33.DTSpolupráca obcí a developerov pre rozvoj územiaFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Ružičková, R.
34.BTStructural changes and winners and loosers among the economic sectors within the regionsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPESUADetails of topic0 / 1--
35.BTŠtruktúra ekonomickej základne a špecializačné tendencie vidieckych regiónov v SRFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Tóth, N.
36.BTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územiaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Petrus, K.
37.DTVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gatial, M.
38.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Záhorská, D.
39.BTVýznam a podpora podnikateľských inkubátorov na stredných školách a univerzitáchMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRP, B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Baďurová, P.