Přehled vypsaných témat - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | D | E | F | H | I | L | O | P | R | S | Ú | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Determinants of innovation production in the private sector in rural areas
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Hrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pliešovský, J.
3.
DP
Dostupnosť služieb súkromného sektora na vidieku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónu
Fáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kvasnovská, L.
7.
BP
Finančná analýza obce
Svetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
BP
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Svetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Krumpálová, V.
9.
BPHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.
DP
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
11.
DP
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different Approaches
Melichová, K.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / ----
12.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese Komárno
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
15.
DP
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondovMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
16.
DP
Lokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneFáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Obecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na Slovensku
Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
18.
DisP
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuChreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BPPodmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidiekuKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
DP
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karaba, D.
22.BP
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únie
Svetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.
DP
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuťková, K.
24.
BP
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / --
25.
BP
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Alklay, H.
26.
DP
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikyKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
DP
Social agriculture in selected country
Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.BPSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Moravec, P.
29.
DP
Sociálny rozmer podnikania na Slovensku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávy
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
31.
BP
Spolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bojda, S.
32.BPÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
DP
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
BPVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
35.
BPVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Remišová, S.
36.
DPWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
DPWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
DP
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Takáčová, E.