Summary of topics offered - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | D | E | F | H | I | L | O | P | R | S | Ú | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTDeterminants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
2.BTDeterminanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresuHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Pliešovský, J.
3.DTDostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
4.BTDynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
5.BTDynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
6.DTEvent marketing a jeho vplyv na rozvoj obcíBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kvasnovská, L.
7.BTFinančná analýza obceSvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
8.BTFormy sociálneho podnikania v Nitrianskom krajiSvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Krumpálová, V.
9.BTHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
10.DTHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Furdeková, I.
11.DTInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / ----
12.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / ----
14.DTLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondovMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTSUADetails of topic0 / 1--
15.DTLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
16.BTObecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
17.BTPodmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
18.BTPodmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidiekuHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Skladaná, V.
19.DTPodpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Karaba, D.
20.BTPodpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únieSvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Moravčíková, L.
21.DTPredaj z dvora v praxi – limity a príležitostiJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kuťková, K.
22.BTPrístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky SrbskoMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Sabo, V.
23.BTPublic policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Alklay, H.
24.DTRozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikySvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Sabová, K.
25.DTSocial agriculture in selected countryChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic0 / 1--
26.BTSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Moravec, P.
27.DTSociálny rozmer podnikania na SlovenskuChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPSUADetails of topic0 / 1--
28.DTSpoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávyBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Oravcová, B.
29.BTSpolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
30.BTÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Krajmerová, L.
31.DTVýchodiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste NitraMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Lőrincz Richterová, M.
32.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Záhorská, D.
33.BTVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Remišová, S.
34.DTWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Deáková, S.
35.DTZnalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Takáčová, E.