Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | A | E | H | I | P | V

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Hrebíčková, M.
3.BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kudláčová, V.
5.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Civáňová, J.
6.DisPHodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energieFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DPHodnotenie kvality dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre cestné stavbyFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Marušincová, V.
8.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Krajmerová, N.
10.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 2--
12.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Horniak, L.
13.DPIdentifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPProdukčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy poľnohospodárskeho podnikuBielek, P.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lüleiová, A.
16.DPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Čerešňáková, S.
17.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Fazekas, J.
18.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Ondráš, R.
19.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--