Summary of topics offered - Department of Sustainable Development (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | E | H | K | M | O | P | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAnalýza a hodnotenie environmentálnych vplyvov prevádzky podniku SES Tlmače, a. s.Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
2.DTAnalýza a vyhodnotenie projektu "Spolupráca cez kultúru - stavba a modernizácia poľsko - slovenských kultúrnych stredísk"Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Michnová, B.
3.DTAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Ondrišeková, L.
4.BTAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
5.DTEkologické poľnohospodárstvo a jeho vplyv na necieľové organizmyOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / 1--
6.BTEnvironmentálna kriminalita a jej dopad na udržateľný rozvoj v jeho ekologickej a sociálnej dimenziiOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Ondráš, R.
7.DTEnvironmentálne manažérske systémy a posúdenie ich dopadov na zložky životného prostredia v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. PúchovOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMSUADetails of topic0 / 1--
8.DTHodnotenie vplyvov činnosti podniku Kongsberg Automotive, s. r. o., Vráble na vybrané zložky životného prostrediaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
9.DTHodnotenie vplyvov činnosti podniku Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok na vybrané zložky životného prostrediaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
10.BTHodnotenie využívania prírodného zdrojaHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
11.DTHodnotenie zmien vlastností pôdy na pokusnom poli dočasného odkaliska v tepelnej elektrárni ENO, a. s. NovákyOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / ----
12.BTHospodárenie s vodou vo vybranom území SRBielek, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTKomparácia mikrostanovíšť agátových a dubovo-hrabových lesov v CHKO Cerová vrchovinaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
14.DTManažment odkaliska Hampoch Pukanec z pohľadu ochrany a tvorby životného prostrediaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / ----
15.DTMonitoring a návrhy na sanáciu časti environmentálnej záťaže Saneca Pharmaceuticals, a. s.Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / 1--
16.DTMožnosti rozšírenia a zdokonalenia ponuky wellness cestovného ruchu na príklade existujúceho komplexu Energy v obci PodhájskaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
17.BTMožnosti rozvoja cestovného ruchu v obci OponiceOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Ružbarská, E.
18.DTMožnosti udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdyHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMFESRDDetails of topic1 / 1 Tárnoková, A.
19.BTMožnosti využitia relatívne neznámych druhov rýchlorastúcej dreviny rodu Pawlownia na produkciu drevnej biomasyOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
20.BTOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Populus v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
21.BTPodpora rozvoja agroturistky a miestneho rozvoja v Podtatranskej obci Mlynica pomocou Programu rozvoja vidieka 2014-2020Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
22.BTPotenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom zariadení v obci MojmírovceOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic1 / -- Nogová, A.
23.BTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom mikroregióne Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
24.DTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 2--
25.BTVyužitie vzdelávacích projektov realizovaných z fondov EÚOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Nagyová, L.
26.BTVýznam cestovného ruchu pre rozvoj obce Podhájska a priľahlého regiónu s prihliadnutím na aktuálnu geopolitickú situáciuOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / 1--
27.DTZmeny v manažmente pôdy ako zložky životného prostredia v ekologickom poľnohospodárstveOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / ----