Summary of topics offered - Department of Sustainable Development (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | H | I | K | M | N | O | P | R | S | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hegedűs, D.
2.DTAnalýza a hodnotenie stretov záujmov a konfliktov pri riešení environmentálneho manažmentu v rámci aktivít realizovaných vo vybranom energetickom podnikuOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Gubáň, P.
3.DTAnalýza kultúrnej krajiny a identity obce (resp. subregiónu) a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zemanovičová, L.
4.DTAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Ondrišeková, L.
5.BTAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
6.DisTHodnotenie ekosystémov a ekosystémových služieb a ich zonácia vo vybranom regióne oblasti Aralského jazera v UzbekistaneFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
7.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej obciHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Miklušová, S.
8.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej oblastiHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Páleník, P.
9.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej oblastiHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Halenárová, M.
10.BTHospodárenie s vodou vo vybranom území SRBielek, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
11.DTIdentifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
12.DTKomparácia mikrostanovíšť agátových a dubovo-hrabových lesov v CHKO Cerová vrchovinaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Olmán, D.
13.DisTMožnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie (externa)Fehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
14.DTMožnosti udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy vo vybranej obciHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Belková, M.
15.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
16.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
17.DTNávrh na vytvorenie konkrétneho produktu cestovného ruchu „Jantárová cesta, resp. cesty šľachtických rodov, cyrilo-metodská cesta alebo cesta vojenskými bunkrami v pohraničí“ na území Slovenskej republiky so zameraním na Bratislavský samosprávny krajOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kotesová, H.
18.DTNávrh opatrení na zlepšenie využívania lesov v oblasti Západných Tatier - RoháčeHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kubalová, L.
19.BTOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
20.DTProblematika „brownfields“ a možnosti ich využitia pre zabezpečenie regionálneho rozvoja v podmienkach Bratislavského samosprávneho krajaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
21.BTRealizácia a využitie vzdelávacích projektov realizovaných z fondov EÚ u konkrétneho žiadateľaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
22.DTSmart Regions – vývoj problematiky a návrh jej aplikácie pre Bratislavský samosprávny krajOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ilavský, A.
23.DTSufficiency Economy and Sustainable DevelopmentHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic1 / -- Promma, P.
24.BTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom mikroregióne Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kapcová, B.
25.DTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 2 Marková, L.
Madajová, N.
26.DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 2 Jaššo, M.
27.DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Beňák, M.
28.DTVyužitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kopčan, J.
29.BTVývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Halas, M.
30.BTVývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Látečka, M.