Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | E | H | I | P | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrebíčková, M.
3.BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kudláčová, V.
5.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Civáňová, J.
6.DizPHodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energieFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPHodnotenie kvality dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre cestné stavbyFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Marušincová, V.
8.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krajmerová, N.
11.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Horniak, L.
12.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPIdentifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPProdukčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy poľnohospodárskeho podnikuBielek, P.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čerešňáková, S.
16.BPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lüleiová, A.
17.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ondráš, R.
18.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Fazekas, J.
19.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--