Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | C | D | I | K | M | P | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Schneiderová, L.
2.DTCiele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráveBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Tóthová, N.
3.DTDlhová politika vybraných miestnych územných samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Repiská, M.
4.BTImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ligačová, B.
5.BTKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kovalčíková, S.
6.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vaňková, I.
7.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grechová, M.
8.BTPodpora športu na úrovni miestnych územných samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Fridrichová, M.
9.BTPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Halásová, A.
10.DTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Svoren, G.
11.DTSlužby klientskych centier miestnych samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Môcová, F.
12.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vincúr, B.
13.DTThe Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial PurposesValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Hruška, R.
14.BTVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Šimor, M.
15.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Tóthová, S.
16.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grznárová, M.
17.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Moravcová, V.
18.BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vladár, K.
19.DTZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Blišáková, A.
20.DTZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lelovská, M.
21.DTZhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresovBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Budincová, L.
22.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, M.
23.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, I.