Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | K | M | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.BT
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1--
2.
BT
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuDepartment of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.
DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.BTPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1--
6.
DT
School system innovations in selected EU countries
Department of Public Administration (FESRD)I-RRPE
FESRD
Details of topic0 / 1
--
7.
BT
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Cifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRD
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Cifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
9.BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Cifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic
0 / 1
--
10.
DT
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaDepartment of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic
0 / 1
--
12.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneDepartment of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
13.
DT
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1
--