Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | D | I | K | M | O | P | S | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Csámpai, P.
2.DTDaňové príjmy miestnej samosprávy a ich vplyv na jej hospodárenie a výkon kompetenciíBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Gašparíková, M.
3.BTImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Danišovičová, N.
4.BTImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / -- Slivová, Z.
5.DTInnovation process in Local Self – GovernmentValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / -- Farská, L.
6.DTInovácie v samospráve vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / -- Novák, J.
7.DTInštitucionálne a finančné zabezpečovanie vzdelávacích služieb vo vybranom mesteHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rečková, H.
8.DisTInštitucionálne prostredie ako faktor regionálneho a miestneho rozvojaRoháčiková, O.Department of Public Administration (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
9.BTKomparácia vybraných makroekonomických indikátorov v jednotlivých regiónoch SRHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bédiová, K.
10.DTKooperatívne aktivity miestnych samospráv vo vybranom územíBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Urminský, B.
11.DTKooperatívne aktivity miestnych samospráv vo vybranom územíBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Gajdošová, L.
12.DisTMeranie a analýza výkonnosti, nákladovosti a prepojenosti procesov vykonávaných orgánmi štátnej správy s procesmi vykonávanými samosprávnymi orgánmi (externa)Roháčiková, O.Department of Public Administration (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu mesta Trnava v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Karas, D.
14.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu okresu Nitra v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zentková, R.
15.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Mandelíková, J.
16.BTObčianska participácia vo vybranej samospráveBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sabo, D.
17.BTObčianska participácia vo vybranej samospráveBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Boorová, K.
18.DTOrganizačná kultúra Mesta MichalovceBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Žák, M.
19.DTOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Cepková, S.
Mišková, L.
20.BTPodpora najmenej rozvinutých okresov v SRBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Flórová, B.
21.BTPostavenie a význam cestovného ruchu v národnom hospodárstveHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lörincová, D.
22.BTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Gábriš, J.
23.DTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Mojžiš, E.
24.DTSystém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Michaličková, L.
25.BTÚroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektoraBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sedláková, L.
26.BTVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
27.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lőrinčíková, L.
28.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Betáková, V.
29.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Surkova, O.
30.BTZamestnanosť ako rozvojový faktor v jednotlivých regiónoch SRHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Sabová, K.
31.DTZhodnotenie inovácií vzdelávacieho systému vo vybraných krajinách EÚCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Tkáčová, P.
32.DTZhodnotenie pôsobnosti, organizácie a úloh krízového manažmentu verejnej správy na SlovenskuCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kiačiková, D.