Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Schneiderová, L.
3.
BP
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dubaiová, M.
4.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Lörincová, D.
5.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Roháčová, K.
6.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bédiová, K.
7.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Demešová, M.
8.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Cziriová, J.
9.BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sámela, F.
10.
BP
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Štefunková, I.
11.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Nová, P.
12.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Valach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom meste
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
15.DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vaňková, I.
16.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
DP
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Halásová, A.
19.BP
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Frančeková, M.
20.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
21.DPSchool system innovations in selected EU countries
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
22.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vincúr, B.
23.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dossov, A.
24.BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Šimor, M.
25.BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hvizdová, V.
27.
BP
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
28.DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Blišáková, A.
29.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
32.
DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
DP
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1