Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Demir, B.
2.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
3.
BP
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Dubaiová, M.
4.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoKatedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Bédiová, K.
7.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Sámela, F.
10.
BP
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Papcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefunková, I.
11.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Nová, P.
12.BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom meste
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
14.BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Kovalčíková, S.
15.
DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
DP
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
19.BP
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
21.
DP
School system innovations in selected EU countries
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
22.BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
24.
BP
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Šimor, M.
25.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
26.BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
28.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Lelovská, M.
30.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
31.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachKatedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DPZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1