Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Demir, B.
2.BTAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Schneiderová, L.
3.BTHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Dubaiová, M.
4.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lörincová, D.
5.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Roháčová, K.
6.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bédiová, K.
7.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Demešová, M.
8.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Cziriová, J.
9.BTHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Sámela, F.
10.BTHodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Štefunková, I.
11.BTImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Nová, P.
12.BTImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.BTImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Masárová, L.
14.BTKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kovalčíková, S.
15.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vaňková, I.
16.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grechová, M.
17.DTOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Bányiová, O.
18.BTPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Halásová, A.
19.BTRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Frančeková, M.
20.BTRozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Holeš, R.
21.DTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Svoren, G.
22.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vincúr, B.
23.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Dossov, A.
24.BTVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Šimor, M.
25.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Moravcová, V.
26.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hvizdová, V.
27.BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Modránska, N.
28.DTZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Blišáková, A.
29.DTZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lelovská, M.
30.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, M.
31.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sabo, D.
32.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, I.
33.DTZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Justusová, T.