Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Demir, B.
2.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
4.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Lörincová, D.
5.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demešová, M.
8.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Cziriová, J.
9.
BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sámela, F.
10.
BPHodnotenie využívania dotačného programu mesta VrábleKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefunková, I.
11.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Nová, P.
12.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
14.BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
16.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Bányiová, O.
18.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
19.BPRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Holeš, R.
21.
DPSchool system innovations in selected EU countries
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
22.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
23.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Hvizdová, V.
27.
BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
32.DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Justusová, T.