Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Modránska, N.
2.
DT
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Department of Public Administration (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1
3.
DT
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1 Lelovská, M.
4.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Cifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
5.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, M.
6.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
7.
DT
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneDepartment of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Justusová, T.