Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | C | D | I | K | M | P | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vladár, K.
2.DTZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Blišáková, A.
3.DTZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lelovská, M.
4.DTZhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresovBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Budincová, L.
5.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, M.
6.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, I.