Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.BT
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1 Demir, B.
2.BT
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Department of Public Administration (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Schneiderová, L.
3.
BT
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Department of Public Administration (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
4.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
5.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
6.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
7.DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1
8.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPFESRDDetails of topic
1 / 1
Cziriová, J.
9.
BT
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
10.
BT
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic1 / 1 Nová, P.
12.BT
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom meste
Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1 Masárová, L.
14.
BT
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kovalčíková, S.
15.
DT
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic1 / 1
16.DT
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Grechová, M.
17.
DT
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1 Bányiová, O.
18.
BTPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPFESRDDetails of topic
1 / 1
Halásová, A.
19.BTRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic
1 / 1
20.
BT
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaDepartment of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
21.
DT
School system innovations in selected EU countries
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic1 / 1
22.
BT
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vincúr, B.
23.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRDDetails of topic
1 / 1
Dossov, A.
24.
BT
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic
1 / 1
Šimor, M.
25.
BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1 Moravcová, V.
26.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
27.
BT
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
Valach, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
28.DT
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1 Blišáková, A.
29.
DT
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Lelovská, M.
30.DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Sádovská, M.
31.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Sabo, D.
32.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachDepartment of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, I.
33.
DT
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneDepartment of Public Administration (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1