Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DPMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
DP
School system innovations in selected EU countries
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.
BP
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DPZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--