Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | H | I | K | M | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Demir, B.
2.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Schneiderová, L.
3.BPHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Dubaiová, M.
4.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lörincová, D.
5.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Roháčová, K.
6.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Bédiová, K.
7.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Demešová, M.
8.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Cziriová, J.
9.BPHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Sámela, F.
10.BPHodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Štefunková, I.
11.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Nová, P.
12.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Masárová, L.
14.BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Kovalčíková, S.
15.DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vaňková, I.
16.DPMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Grechová, M.
17.DPOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Bányiová, O.
18.BPPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Halásová, A.
19.BPRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Frančeková, M.
20.BPRozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Holeš, R.
21.DPSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Svoren, G.
22.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Vincúr, B.
23.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Dossov, A.
24.BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Šimor, M.
25.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Moravcová, V.
26.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Hvizdová, V.
27.BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Modránska, N.
28.DPZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Blišáková, A.
29.DPZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lelovská, M.
30.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Sádovská, M.
31.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Sabo, D.
32.DPZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Sádovská, I.
33.DPZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Justusová, T.