Summary of topics offered - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | D | H | I | M | N | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Post, F.
2.BTHodnotenie kvality povrchových vôd určeného regiónu (okresu)Streďanský, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mäsiar, M.
3.DisTInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
4.BTMetódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisuHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Stančiaková, L.
5.BTMožnosti predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovBáreková, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Špuntová, Z.
6.BTMožnosti predchádzania vzniku odpadov z obalovBáreková, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Kazíková, D.
7.BTMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
8.DTNávrh dopravných pomerov v k. ú. Kočovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Kopunec, Z.
9.DTNávrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Bako, Z.
10.DTNávrh dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Cupák, M.
11.DisTNávrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úpravMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
12.DTNávrh miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území MojmírovceTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Brestovská, V.
13.DTNávrh miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajinyTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Červeňanská, M.
14.DTNávrh ÚSES pre vybrané katastrálne územieStreďanský, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Dežerický, D.
15.BTPosúdenie stresových faktorov krajiny vo vybranej lokaliteTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mankovecký, D.
16.BTPozemkové úpravyMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Majlát, M.
17.DisTPrejavy spektrálnych charakteristík rastlín pestovaných na substráte z kompostární určených na recykláciu kuchynského odpaduTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / 1--
18.DTPrejavy spektrálnych charakteristík rastlín pomocou metód Diaľkového prieskumu ZemeTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Siráňová, M.
19.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
20.DTRekonštrukcia poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Živáň, V.
21.BTRekultivácie skládokTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Minárik, M.
22.DisTRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
23.BTSpracovanie a vyhodnotenie základných ekologických podkladov o záujmovom územíTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Porubčanová, K.
24.BTTvorba hydrologických podkladov v krajineŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic3 / 2 Lengyelová, H.
Paluga, T.
Jantáková, L.
25.BTTvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úpravHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Baránková, S.
26.BTUrčenie erózneho odnosu z poľnohospodárskej pôdy vybraného územiaHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Badiková, L.
27.DTUrčenie ohrozenia krajiny vodnou eróziouHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Moricová, M.
28.DTVýpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a DesQ-MaxQŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Baláž, M.
29.DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Herda, P.
30.DTZhodnotenie celkového nakladania s odpadmi v spaľovni Duslo, a. s. ŠaľaBáreková, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Vörösová, D.
31.DTZhodnotenie možností spracovania obalov z bioplastov kompostovanímBáreková, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Sláviková, M.
32.DTZhodnotenie vplyvu zavedenia domáceho kompostovania na efektívnosť odpadového hospodárstva vo vybranej obciBáreková, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Jánošová, M.
33.DTZhodnotenie zložiek krajinnej štruktúry vybranej časti krajiny na základe viacerých časových obdobíTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Bakalárová, K.