Summary of topics offered - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | H | I | L | M | N | O | P | S | U | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTHodnotenie eróznej ohrozenosti vybraného územia pomocou GISTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Veverková, K.
2.DTHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII, I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Varga, A.
3.BTHodnotenie prejavov klimatickej zmeny pomocou GISČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC, B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
4.BTIdentifikácia historických lokalít so zvýšením obsahom organického uhlíkaIgaz, D.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
5.BTIndexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
6.DisTLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
7.BTMetódy merania vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Marták, J.
8.BTMetódy modelovania vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
9.DTMožnosti priestorového určovania pôdnej vlhkostiTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Perhala, M.
10.BTNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC, B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
11.DTNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII, I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
12.BTOpatrenia proti vodnej erózii na poľnohospodárskej pôdeAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Švihrová, V.
13.DisTPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / ----
14.BTStanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
15.DTUrčovanie intenzity vodnej erózieAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
16.DisTVplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov z pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
17.DTVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 2 Mikulovský, B.
18.BTVplyv aplikácie biouhlia na vybrané charakteristiky v systéme pôda-rastlina-atmosféraHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)SUADetails of topic0 / 1--
19.DisTVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / ----
20.DTVplyv vybraných pôdnych aditív na množstvo koreňovej biomasy poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
21.DTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--