Summary of topics offered - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | F | H | I | K | M | N | S | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTFaktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mojžišíková, M.
2.DTHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIDetails of topic1 / 1 Gálisová, M.
3.BTIndexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Kosír, O.
4.BTKlimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-ZBC
B-KBC
B-LCISA
FZKIDetails of topic0 / 1--
5.BTMatematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
6.DTMetódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
7.BTNávrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC
B-ZBC
FZKIDetails of topic0 / 1--
8.DTNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIDetails of topic0 / 1--
9.DTSpracovávanie hydrofyzikálnych dátTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
10.DTStanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
11.DTVplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
12.DTVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
13.BTVplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
14.Final thesisVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / ----
15.BTVplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristikyIgaz, D.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Olejár, M.
16.DTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
17.BTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodiaAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
18.BTVýpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--