Prehľad vypísaných tém - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | F | H | I | K | M | N | S | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPFaktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mojžišíková, M.
2.DPHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Gálisová, M.
3.BPIndexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kosír, O.
4.BPKlimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
B-ZBC
B-PUISP
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPMatematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPMetódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPNávrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPSpracovávanie hydrofyzikálnych dátTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPStanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPVplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPVplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
14.ZPVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
15.BPVplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristikyIgaz, D.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Olejár, M.
16.DPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodiaAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPVýpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--