Summary of topics offered - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | Š | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Kollár, J.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1 Balalová, K.
3.BTDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
0 / 1--
4.DTFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
Hodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1 Rokášiová, R.
6.
BT
Kvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
7.BT
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBC
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 2--
8.BT
Manažment údržby bylinných kompozícií
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
9.BT
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1 Peterka, M.
10.
DT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKIDetails of topic0 / 2--
11.
BT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic1 / 2 Baková, L.
12.
BTStratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
2 / 2
13.
BT
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 2--
14.
DisT
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Paganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)D-GLA
FZKI
Details of topic0 / 1
--
15.
DT
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1 Ďurajková, M.
16.BTVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2--
17.
DT
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
18.
BTVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKIDetails of topic1 / 1
19.
DT
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--