Summary of topics offered - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | H | K | M | P | Š | T | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
2.DTAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIISUADetails of topic0 / 2--
3.BTDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / -- Kováčová, K.
4.BTHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mamrák, P.
5.DTKvalita povrchových vôd vybraného tokuJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Melicherčíková, P.
6.BTMonitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
7.DTMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Kerek, M.
8.BTPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 2 Kanyicsková, K.
9.DTPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Frívalská, M.
10.BTPriebeh kvality vody vo vybranom povodíKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Remišová, M.
11.BTPrírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Szabó, D.
12.DTŠtúdia úpravy vodného tokuHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 2 Hubinák, V.
13.DTTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
14.BTVodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic0 / 1--
15.BTVplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušiaPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Ivan, J.
16.DTVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 2--
17.BTVýskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatreníNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Mišuta, Ľ.
18.DTVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIISUADetails of topic1 / -- Peknušiaková, N.
19.DTVyužitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
20.BTWebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Baross, D.
21.BTZáklady spektrometrie vo výskume rastlínBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 2--
22.DTZber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
23.BTZnečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímePokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Szalaiová, K.
24.BTZnečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Farkašová, L.