Summary of topics offered - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | H | M | N | P | S | V

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTAlternatívy zavlažovania športových plôchBárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
0 / 2
--
2.
BT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic
0 / 2--
3.
DT
Bentické organizmy vodných útvarov ako indikátor kvality vodyKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1--
4.
BTHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV v malej obciDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1
--
5.
DT
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlahBárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
6.BT
Monitoring kvality vody určenej na závlahy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-LCISA
B-KBC
FZKI
Details of topic0 / 1--
7.
BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-LCISA
B-KBC
FZKI
Details of topic0 / 1--
8.
DT
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniamJurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Návrh technických opatrení pre hospodárenie s daždovými vodami v urbanizovanom území
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
1 / 1 Šoka, Š.
10.
DT
Priebeh kvality vody v povodí Oravy
Kaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKIDetails of topic
0 / 1
--
11.
DT
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profiluDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic0 / 2
--