Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | H | K | M | P | Š | T | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy0 / 2--
3.BPDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / -- Kováčová, K.
4.BPHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mamrák, P.
5.DPKvalita povrchových vôd vybraného tokuJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Melicherčíková, P.
6.BPMonitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kerek, M.
8.BPPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
9.DPPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Frívalská, M.
10.BPPriebeh kvality vody vo vybranom povodíKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Remišová, M.
11.BPPrírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, D.
12.DPŠtúdia úpravy vodného tokuHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPVodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPVplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušiaPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, J.
16.DPVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
17.BPVýskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatreníNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Mišuta, Ľ.
18.DPVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy1 / -- Peknušiaková, N.
19.DPVyužitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPWebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Baross, D.
21.BPZáklady spektrometrie vo výskume rastlínBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
22.DPZber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPZnečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímePokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Szalaiová, K.
24.BPZnečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Farkašová, L.