Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:

* | A | M | S | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAlternatívy zavlažovania športových plôch
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
DP
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlahBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DP
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Bárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--