Slovak University of Agriculture in Nitra - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 2702

StateName
From
UntilTypeSupervisorDepartment
- (Zmluva č.15)
2019
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsJ. Štefániková
SUA
20172019
KEGA
DGaPB FAaFR
.
2017
2019
VEGA
J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
.20172019
SUA Grant Agency
M. Tárníková
KKPaPÚ FZKI
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. Kačániová
DMi FBFS
" International Bioenterprise Education and Research ". (OC-2018-2-23186)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DMi FBFS
... that David beat Goliath...2013
2013
Flagship project SUA
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)
20072009VEGA J. StreďanskýKKPaPÚ FZKI
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DB&B FBFS
A comprehensive study of selected species of genus Sorbus L. in the Czech Republic and in the Slovak Republic (SK-CZ-2013-0253)
2014
2015Bilateral cooperationM. RačekDPDM FZKI
20122016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DMi FBFS
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA15124
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DGaPB FAaFR
A production of ammonia in beef cattle buildings (1/4425/07)2007
2009
VEGA
KS TF
20082010VEGA J. Noskovič
DEaZ FAaFR
Academic and Business Alliance for Strengthening Economic Extroversion (621756-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-KA)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieCREP FEM
Academic Writing not only for Students of Economic and Agricultural Sciences (016SPU-4/2019)
20192021
KEGA
DL FEM
Accounting and International Financial Reporting Standards (016SPU-4/2012)2012
2013
KEGA
DA FEM
Accounting and marketing in enterprise information systems (interactive textbook) (046SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA
DA FEM
Acidification of corn: A strategy to improve the quality of extruded corn intended for animal nutrition
2020
2021
Multilateral cooperation
DAN FAaFR
Acpect of cytoprotectivity and cytotoxicity of bioactive compounds in various conditions (APVV-16-0289)2017
2021
General calls
DAP FBFS
Action Austria - Slovakia: Fine sediment connectivity in agricultural catchments: a combined approach20172017Action Austria SlovakiaE. Aydin
KBaH FZKI
Action Austria - Slovakia
20162016MVTS
KKI FZKI
Actual trends in regional and local economy
2017
2018
Standard Grants
M. Bumbalová
DPA FESRD
2017
2019
KEGA
L. Maršálková
DFH&S FBFS
2006
2008
KEGA
J. Golian
DFH&S FBFS
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)2009
2011
VEGA
V. PaganováDPDM FZKI
2005
2007
KEGA
Ľ. Nagyová
DMT FEM
Adaptability study of nutritionally valuable amaranth under conditions of climate change
2017
2021
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaH FZKI
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)
2017
2017
VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
Adaptation Measures Financing to the Climate Change Impacts in Slovak Republic Agriculture Conditions (1/0734/21)20212023
VEGA
I. HolúbekDF FEM
Adaptation of sustainable agroecosystem and mitigation of climate change. (1/0466/10)20102011VEGA DSAaH FAaFR
Adaptation of woody plants to salinity, water and thermal stress under conditions of urban environment (1/0458/19)
20192021
VEGA
DPDM FZKI
Adjustment of point, diffusion and profile contamination of production areas by mercury in the site of Stredný Spiš, northern Gemer and the possibilities of minimization of Hg enter into the plant products (1/0724/12)20122015
VEGA
DCH FBFS
Adopting of Problem-based learning methodologies into Environment management and Agriculture technologies' specialists' training
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional training20142014Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsSUA
Advanced information technologies to support beekeeping2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DSAS FAaFR
Advanced Methods for Porous Materials Moisture Content Study (SK-CZ-008-07)
2008
2009Bilateral cooperationZ. Hlaváčová
TF
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture2020
2020
Horizont 2020
KEAaI TF
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population.2021
--
Erasmus+ KA2 European Universities
DTQPP FBFS
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (PP-7RP-0078-08)20082011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DEP FEM
2008
2011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
DEP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (FP7 GA 212036)
2008
2011
FP7
DEP FEM
Aging management and possibility of elimination of contamination of ruminants meat by using plant esential oils during processing for increase of consumer quality
2016
2021General calls
DMi FBFS
2006
2008FP6J. PokrivčákDEP FEM
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness
20152016Standard GrantsL. PalšováDL FESRD
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)
1999
2000
Other international projectsD. UrminskáDB&B FBFS
Agricultural and Environmental Policy of the EU (University book and e-learning systém in English) (025SPU-4/2015)
2014
2016KEGA
DEUP FESRD
2005
2006
EC Tender
DSaOR FEM
2012
2013
Erasmus (excluding mobilities)Z. KapsdorferováDMan FEM
Agricultural Extension in EU countries20132014
Erasmus (excluding mobilities)
Z. Kapsdorferová
DMan FEM
Agricultural Knowledge Centre - Innovative Transfer of Knowledge
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
CREP FEM
AGricultural MEmber states MODelling20012004
FP5
DSaOR FEM
20062008FP6
DSaOR FEM
Agricultural policy of EU
2014
2017Jean MonnetP. Schwarcz
DEUP FESRD
Agricultural Products Physical, Energetic and Economical Properties Evaluation at Utilization of Progressive Methods in Environmental Processing. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilateral cooperationDMaPB TF
Agricultural Research and Innovation European Network (SEP-210176511)
2015
2018
Horizont 2020
P. Bielik
SUA
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)
2019--
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Z. Palková
KEAaI TF
Agricultural systems and food products for environmental protection and healthly human nutrition (1/0558/16)
2016
2016
VEGA
M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
2005
2008
FP6
DSaOR FEM
Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)
2008
2008
CEEPUS
KKS TF
Agriculture and Water Management in Central Asia -- Sharing Experiences from Central Eastern Europe
2015
2015
Standard Grants
SUA
Agriculture Based Knowledge Sharing and Technology Transfer for Visegrad Universities (21610442)
2016
2016
Standard Grants
SUA
20132015VEGA
DMi FBFS
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)
2009
2012
Jean Monnet
L. PalšováDL FESRD
AgrInnFoodHub: Food-Hub as a tool to promote collaborative and innovative solutions for resource management, services and logistics, for the strengthening and diversification of local agri-food systems and the community that supports them (Proposal ID 863054)
2019
2022
Horizont 2020
A. Tóth
KZaKA FZKI
2013
2015
Leonardo da Vinci
SUA
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)
2007
2009
VEGA
O. PaulenKOVV FZKI
Agrobiotechnology - textbook and agrobiotechnology research (KEGA)
2017
2017
KEGA
P. Chrenek
DB&B FBFS
AGRO-CULTURE: AGRARIAN HERITAGE AS EUROPEAN CULTURE. DIGNIFYING RURAL COMMUNITIES AND THEIR HISTORY THROUGH SOCIAL INNOVATION AND PARTICIPATION (770621-1)20182022Horizont 2020A. TóthKZaKA FZKI
Agro-environmental, phytopathological and toxicological aspects of Fusarium head blight and Fusarium kernel rot of cereals concerning to food safety of cereal products quality (1/0121/08)
2008
2010
VEGA
K. HudecDPP FAaFR
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)
2011
2013
VEGA J. Čimo
KBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)
2008
2010
VEGA
KBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)
2008
2010
VEGA
KBaH FZKI
2020
2023Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
Agro-technology Innovative Consulting Network for Farmers in Universities of Uzbekistan and Azerbaijan20202023
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
P. SchwarczCIP FESRD
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)2018
2018
Zmluva o dielo
DRD FESRD
Aktion Austria - Slovakia: Research grant for PostDocs
20142014
Bilateral cooperation
M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (330TT1001313)2010
2013
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 D. Moravčíková
SUA
Aktívna účasť doktoranda Ing. Kubištu na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu LE NOTRE v Kasseli, Nemecko (158/04210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
J. SupukaFZKI
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)
2011
2011
Štátne objednávky výskumu a vývoja
M. Fáziková
DRD FESRD
Algorithms of autonomous mobile robots in collision situations. (10-GA SPU-16)20162017General callsKEAaI TF
Alien plants: population dynamics and risk of introduction of new taxa (SK-RO-0013-10)20112012
Bilateral cooperation
DB FAaFR
Alliance for developing and implementing a European blueprint to sectoral training skills in bio-economy, new technologies & innovations in agriculture
2019
2019Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education KZSBT TF
Alternative sources of animal protein in the poultry diet
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDSAS FAaFR
Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings (CA 16106)
2017
2021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
An electronic dictionary of financial terms in the form of a mobile phone application. (040SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA I. Holúbek
DF FEM
An evaluation of the toxicological aspects of the milk production in relation to the environment and risk to humans. (1/0292/14)
2014
2016
VEGA DVS FAaFR
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain2021--Horizont 2020Z. Palková
KEAaI TF
Analysis and classification of technologies for diffusion processes in ethanol production in the food industry (08-GASPU-2018)20192020
SUA Grant Agency
KZSBT TF
Analysis and evaluation of factors influencing hydromorphological quality of small streams (1/0601/09)
2009
2011
VEGA P. Halaj
KKI FZKI
Analysis and interpretation of soil water content with focus on its availability for plants under conditions of climate change
2016
2017
SUA Grant Agency A. TárníkKBaH FZKI
Analysis constructioninfluence of woodmechanism (1/0642/18)2018
2020
VEGA
DMaPB TF
Analysis methods for improving milk quality, health and welfare of small ruminants (QK21010263)
2021
2025
Iné
K. TvarožkováSUA
Analysis of agricultural xenobiotics and adaptogens impact on in vitro reproductive processes2021
2024
VEGA
CBF FBFS
2014
2014VEGA J. Čimo
KBaH FZKI
Analysis of biologically active substances and mineral composition of commercially available herbal teas.2019
2020
SUA Grant Agency M. Šnirc
DCH FBFS
Analysis of economic efficiency of agriculture and agricultural companies before and after the entrance of the Slovakia to the EU (1/0803/11)
2011
2012
VEGA
DE FEM
Analysis of harmful gases production in rural area and proposal of ccientifically substantiated technological measures for its minimisation (1/0609/12)20122015
VEGA
KZSBT TF
2002
2004
VEGA
KF TF
Analysis of land use potential with respect to humidity regime in climate change conditions20192020SUA Grant Agency KKPaPÚ FZKI
Analysis of models of public services delivery in the field of construction order performance from the aspect of technical, size, and spatial allocation efficiency of local governments (1/0190/17)2017
2019
VEGA
DSaOR FEM
20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRD. IgazKBaH FZKI
Analysis of nitrous oxide (N2O) from agricultural used soils of selected area and the proposal of possible strategies to reduce them (VEGA 1/0136/12)20122014VEGA J. Horák
KBaH FZKI
2011
2013
VEGA
M. Kučera
KKS TF
2013
2013
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
CEPC FEM
Analysis of protein determinants in cereal and pseudocereal grains caused coeliac disease (1/4419/07)2007
2009
VEGA
FBFS
Analysis of qualitative indicators of food materials by physical parameters measuring (746/03180)2008
2009
SUA Grant Agency
M. Božiková
TF
2018
2021
VEGA
J. VašíčekDB&B FBFS
Analysis of reasons for postponed hydraulic saturation of topsoil layers of loam Haplic Luvisol under reduced versus conventional tillage system
2018
2018
MVTS
KBaH FZKI
2018
2022
General callsV. Vietoris
DTQPP FBFS
Analysis of the impact of laoding cycle on degradation of tribologic system elements in experiment conditions
2017
2017
VEGA
M. Kučera
KKS TF
Analysis of the impact of technological and operational factors on the quality, safety and environmental parameters of agricultural technics (1/0511/18)
20182020
VEGA
KKaST TF
Analysis of the modulatory effects of biologically active substances on the physiological and pathological oxidative processes in cell models (APVV-15-0543)2016
2020
General calls
DAP FBFS
20152019VEGA J. Mlynek
DAH FAaFR
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)
2000
2002
VEGA
Š. Kováč
KZSBT TF
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. Fáziková
DRD FESRD
Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme (16/GASPU-2018)
2019
2020
SUA Grant Agency
V. Zuzulová
DEM FESRD
2019
2019
Zmluva o dielo
FEM
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )2013
2015
VEGA
KEAaI TF
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)
2005
2007
VEGA
FAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007VEGA A. Kúbek
FAaFR
20102012
VEGA
DSaOR FEM
2019
2020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
M. Valach
DPA FESRD
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003SUA Grant Agency
DVS FAaFR
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov
20182018
Zmluva o dielo
DMaPB TF
2020
2020
SUA Grant Agency
P. ŠedíkCIT FEM
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat2001
2001
SUA Grant Agency
P. Massanyi
DAP FBFS
2017
2018Bilateral cooperationP. Chrenek
DB&B FBFS
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)2011
2014
FP7
Š. MihinaKZSBT TF
Animal world
2019
2019
Rozvojové projektySUA
Anthropogenic impacts on production and quality of surface runoff from small basins in conditions as climate change (1/1170/11)
2011
2013
VEGA
DPA FESRD
Antimicrobial, antioxidant and cytotoixc effect of essetntial oils
2018
2022
General calls
DMi FBFS
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)20082010
VEGA
M. Kačániová
FBFS
Antioxidant effects of natural biomolecules in the improvement of boar insemination doses (SK-SRB-2016-0009)20172018
Bilateral cooperation
DAP FBFS
Antioxidant potential of natural substances in mitigating negative effect of environmental contaminants on animal cells (1/0084/12)
2012
2014
VEGA
DAP FBFS
Antioxidant properties of slovak red wines as a mean for supporting of slovak wine-making (1/0786/12)
2012
2014
VEGA D. BajčanDCH FBFS
Antioxidant properties of Slovak red wines as a meanfor supporting of prevention of lifestyles diseases (1/1104/11)20112013
VEGA
D. Bajčan
DCH FBFS
2018
2018
Bilateral cooperationP. MassanyiDAP FBFS
20162017Bilateral cooperationDMaPB TF
Aplication of embryotechnology in animal and human assited reproduction (026SPU-4/2018)
2018
2020KEGA P. ChrenekDB&B FBFS
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.
2009
2013OP Výskum a inovácie
DMaPB TF
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)2006
2008
KEGA
D. OrszághováDM FEM
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533)
2004
2004
Rozvojový projekt IT
Z. PalkováTF
2007
2007
IT
B. BellérováDE FEM
Aplikovaná matematika. (4540)20042004
IT
D. Országhová
DM FEM
2003
2005KEGA D. Országhová
DM FEM
20162017SUA Grant Agency J. Kosiba
KDaM TF
Apple varieties characteristics regarding the safety and health2017
2019
Granty nadácií
J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Application and exploitability of biologically active compounds of natural origin in bioeconomics: stimulation of homeostasis, protectivity of living systems, food quality
2015
2019
General calls
FBFS
2020--SUA Grant Agency J. BalážiKKaST TF
Application of advanced physical methods for study of agri-materials properties (SK-PL-2015-0037)
2016
2016
Bilateral cooperation
KF TF
Application of biotechnological methods for conservation of animal genetic resources (APVV-556-011)
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. ChrenekDB&B FBFS
Application of embryotechnologies in assisted reproduction of mammals (KEGA 015SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA DB&B FBFS
2009
2011
VEGA
V. Vozárová
KF TF
2017
2021
General calls
DFH&S FBFS
Application of innovative marketing approaches in modern/ experience gastronomy and their impact on hosts's behavior
2020
2021
SUA Grant Agency
J. PaluchováDMT FEM
Application of laser diffraction for particle size determination ( 041SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA
E. Aydin
KBaH FZKI
Application of Marshallian and Hicksian demand functions in quantification of changes in the standard of living of Slovak inhabitants in connection to the food consumption according to nutritional recommendations. (1/0711/18)
20182019VEGA E. HoškováDE FEM
2018
2020
VEGA DB&B FBFS
Application of molecular- biological methods of authenticity and traceability for the safety and dual quality of food (APVV 17-0508)
2018
2022
General calls
DFH&S FBFS
Application of molecular-biological methods in the development of reference materials intended for detection of adulteration and evaluation of food quality
2020
--
General calls
P. ZajácDFH&S FBFS
Application of molecular-genetic methods and pyrosequencing for identification, authentication and traceability of meat and its substitutes (1/0316/15)20152017
VEGA
DFH&S FBFS
Application of new technological processes for the cultivation of vine and wine production focused on improvement and harmonization of the grapes content, musts and wines (1/0419/08)2008
2010
VEGA E. PintérKOVV FZKI
Application of on-line learning in Microbiology subject (027 SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA
APPLICATION OF RISK MANAGEMENT PRINCIPLES TO ENSURE SELF – SUFFICIENCY OF SLOVAKIA (1/0656/21)
2021
2023VEGA DMan FEM
Application of the concept of connectivity in solving the issue of integrated catchment protection against the effects of water erosion (VEGA 1/0747/20)
2020
2023
VEGA
E. AydinKBaH FZKI
Application of the connectivity concept as a solution to integrated protection of catchment from the effects of water erosion (VEGA 1/0444/19)
2019
2022VEGA E. Aydin
KBaH FZKI
Application of the connectivity concept in water erosion research for the purposes of integrated catchment protection (SK-AT-2017-0008)
2018
2019
Bilateral cooperation
E. Aydin
KBaH FZKI
Application of the Tuning methodology in the improvement of the education process and creation of scholary tools and resources for the study programme of "Molecular Biology" (009SPU-4/2016)20162018KEGA
DAP FBFS
Applied Design in the Garden and Landscape Architecture and Exhibitions (2013042611820510)2014
2016
KEGA
M. BihuňováKZaKA FZKI
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-03-0809)
2008
2009
CEEPUS
E. Horská
DMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-04-0910)
2009
2010
CEEPUS
E. Horská
DMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-05-1011)
2010
2011
CEEPUS
E. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-06-1112)20112012
CEEPUS
DMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-07-1213)
2012
2013CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-08-1314)
2013
2014
CEEPUS
E. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-09-1415)
2014
2015
CEEPUS
DMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-10-1516)
2015
2016
CEEPUS
CREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-11-1617)
2016
2017CEEPUSCREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-12-1718)20172018
CEEPUS
J. GálováCREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-13-1819)
2018
2019CEEPUSCREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-14-1920)
2019
2020CEEPUS
CREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-15-2021)
2020
2021CEEPUSJ. GálováCREP FEM
Applied research and evaluation of landscapes, ecosystems and ecosystem services in the Slovak Republic
2017
2017OP Výskum a inovácieK. Halászová
KKPaPÚ FZKI
Applied research of the use of environmentally friendly of energy sources in the agricultural, forestry and transport technology. (1/0155/18)
2018
2021
VEGA
KDaM TF
Applying Practical Tools to tertiary EDucation in BY, UA and UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
Applying Practical Tools to tertiary EDucation in BY, UA and UZ (618099-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)2020
2023
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education CREP FEM
2021
2024VEGA KKPaPÚ FZKI
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME2018
2019
Interreg
Z. KapsdorferováDMan FEM
Artificial intelligence for precision agriculture.20192023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DMaPB TF
Artificial intelligence for precision agriculture and forestry.2019
2022
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDMaPB TF
Aspects of protectivity and toxicity of biologically active agents in microbial communities (APVV-19-0482)
2020--
General calls
L. Hleba
DMi FBFS
2013
2015
VEGA
K. HennyeyováDI FEM
Assessing and Changing Adults' Behaviour on Sustainable Consumption of Food (2018-1-TR01-KA204-058739)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
E. HorskáDOFEM FEM
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )
2013
2015
Multilateral cooperation
DPP FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )
2011
2015
FP7
DPP FAaFR
Assessing the economic impacts of climate change on the agricultural sector (1/0759/20)
20202022VEGA
DE FEM
Assessing the impacts of climate change on the agricultural sector and the possibilities for adaptation2021
--
VEGA
D. HupkováDE FEM
2017
2022
OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DE FESRD
2016
2018
VEGA
DCH FBFS
Assessment of physical quality of agricultural loamy sand Orthic Luvisol using hydrophysical soil parameters and agro-hydrological SWAP model20142014
MVTS
J. HorákKBaH FZKI
20172017
OP Výskum a inovácie
KKPaPÚ FZKI
Assessment of the recreational potential of the cities due to their natural and cultural values - examples on Slovak and Polish Citiestowns (SK-PL-18-0056)
2019
2020
Bilateral cooperation
KZaKA FZKI
Assessment of toxicological aspects of milk production in various environmentally affected areas (1/2019)
2020
2021Grant Agency FAFRM. PšenkováDVS FAaFR
2010
2013
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
Augmented Reality Sandbox
2018
2019Granty nadáciíKBaH FZKI
Autochthonous wild rose's genetic sources, their research and collection in selected Slovak regions. (1/0205/08)20082010
VEGA
DPDM FZKI
20062006
IT
DE FEM
2020
2023
VEGA
E. Tvrdá
DAP FBFS
Bacterial profiles of animal ejaculates and their impact on the structural integrity and functional activity of spermatozoa (CRP ICGEB)
20212023Granty nadáciíE. TvrdáDAP FBFS
Bacterial toxins for insect control (260/02320)
2005
2010
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DPP FAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)
2005
2009
MVTS
FAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)2007
2009
SRDA
Ľ. CagáňFAaFR
Baltic University Programme
1995
2017
Granty nadácií
CIP FESRD
20172017VEGA J. PalkovičDSaOR FEM
Basic calculations in landscaping and horticulture (042SPU-4/2014)2014
2016
KEGA KBaH FZKI
Basic hygienical procedures of venison primal treatment (038SPU-4/2018)2017
2019
KEGA
DSAS FAaFR
Basics of entrepreneurship for young farmers
2016
2016
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
SUA
Batatas as less-known vegetable species: a new potential source for production of foodstuffs with increased content of chemoprotective substances (07-GA SPU-16 )2016
2018
SUA Grant Agency
M. Šlosár
KZ FZKI
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services
2017
2017
Horizont 2020
R. Chlebo
DSAS FAaFR
2010
2012
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
Best Practise in Social Entrepreneurship in Visegrad Countries - Comparison and Perspectives2017
2017
Standard GrantsI. Ubrežiová
CREP FEM
Best4Soil (817696)
20192021
Horizont 2020
DSAaH FAaFR
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
2007
2009
KEGA
D. Tóth
FAaFR
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)
20202022VEGA DI FEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
Bioactive compounds increase possibilities in fruits and grapes by modification of selected growing technology and post-harvest processing. (1/0504/15)
20152017VEGA
Bioactive Fruit Ingredients for Safe and Health- Promoting Functional Foods (SK-SRB-2016-0018)
2017
2018
Bilateral cooperation
DCH FBFS
Bioactive metabolites of soil and endophytic bacteria in organic farming. (1/0305/17)
2017
2019
VEGA S. Javoreková
DMi FBFS
Bioactive Properties of Apple Juice and Honey Pasteurized by Non-Thermal High Pressure Technology (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilateral cooperation
DHN FAaFR
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)20192019Horizont 2020J. GadušDRBE FESRD
Biocorridors of Podunajská nížina lowland and structure of vegetation (1/0731/14)2014
2016
VEGA
T. BaranecDB FAaFR
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)
2014
2016VEGA M. Šlosár
KZ FZKI
Biodiversity - Experiential education
20192019
Granty nadácií
R. Kirchner
SUA
Biodiversity changes after the Chernobyl disaster
2016
2016
Small GrantsE. Mňahončáková
SUA
2009
2011
VEGA J. Novák
FAaFR
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006
VEGA
P. Šťastný
FAaFR
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)
DGEaFC FAaFR
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000
VEGA
DB FAaFR
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)20062008
VEGA
S. Javoreková
DMi FBFS
2006
2008
VEGA O. KadlečíkFAaFR
2011
2013
VEGA
J. GašparíkDSAS FAaFR
Biodiverzity evaluation by genetic technology
20082008
KEGA
M. BežoDGaPB FAaFR
Bioenergy technologies in terms of environmental policy of the European Union and Slovakia (textbook) (007SPU-4/2019)
2018
2021
KEGA J. GadušDRBE FESRD
20172018Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsCREP FEM
Biofuels and their impact on global agricultural and other markets (1/0714/09)2009
2011
VEGA
DEP FEM
Biochar as a tool for sustainable agriculture (APVV-19-0133)
2020
2024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Horák
KBaH FZKI
2021
2024VEGA J. Horák
KBaH FZKI
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)J. HorákKBaH FZKI
Biochar impact on transport and retention of water in agricultural soil (2/0013/15)
2015
2017
VEGA J. Horák
KBaH FZKI
Biological collections as tools for assesment of environmental changes (1/0599/19)
2019
2021
VEGA M. Eliašová
DE FESRD
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010
FP7
DPP FAaFR
2008
2010
VEGA
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Biological materials physical properties and physical methods application for some quality indicators assessment in agriculture (1/0732/13)
20132016VEGA Z. Hlaváčová
KF TF
2012
2013
General callsA. Vollmannová
DCH FBFS
2015
2019
General callsA. Vollmannová
DCH FBFS
20152019General callsA. VollmannováDCH FBFS
Biologically active components of selected fruit species (SK-SRB-2013-0022)
2014
2015Bilateral cooperation
DCH FBFS
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. NôžkováFAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)2005
2007
VEGA
V. PačutaDCP FAaFR
2002
2004
VEGA
V. Pačuta
DCP FAaFR
2006
2008
VEGA I. ČernýDCP FAaFR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)2015
2018
VEGA
DAH FAaFR
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)
2010
2012
VEGA
FAaFR
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)
2014
2016
VEGA KKPaPÚ FZKI
20082010VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
2010
2011
SUA Grant Agency
FAaFR
Biology, Biotechnology and Food Sciences2019
--
CEEPUSM. KačániováKOVV FZKI
Biomaterials Physical Properties and Physical Methods Application for Specific Quality Indicators Assessment of Agricultural Materials (1/0854/14)
2014
2016
VEGA
KF TF
BioMonitor - Monitoring the Bioeconomy (H2020 GA 773297)20182022Horizont 2020DEP FEM
2018
2022
Horizont 2020
DEP FEM
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)DEP FEM
2016
2018VEGA T. Tóth
DCH FBFS
Bioremediation, phytoextraction and sorption properties of natural resources in the application of waste products from the technical sphere and their using by soils decontamination (VEGA 1/0447/16)
2016
2018
VEGA
T. Tóth
SUA
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)
2020
--
CEEPUS
DFBFS FBFS
2017
2021
General callsDMi FBFS
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)
2006
2008
VEGA
DPDM FZKI
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006
VEGA
FAaFR
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (excluding mobilities)P. ChrenekDB&B FBFS
      Biotechnology and animal product quality (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (excluding mobilities)
P. Chrenek
DB&B FBFS
Blended Learning – modern access to education of animal physiology (KEGA 034SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA T. SlaninaDAP FBFS
2018
2020
KEGA
DAP FBFS
Blooming lake20192019Granty nadácií
KZ FZKI
Boarding habits and life style of selected population groups in the Slovak Republic in relationship to morbidity, mortality and possibility of their influencing (1/2321/05)
2005
2007
VEGA
DHN FAaFR
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)
2020--
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
KEAaI TF
Boosting NEETs’ Employability by Beekeeping
2020
2020
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
P. ŠedíkDOFEM FEM
Bošany - ateliér verejnej zelene
2017
2018
Zmluva o dieloM. VerešováKZaKA FZKI
Botanical cuisine
2019
2019
Rozvojové projekty
SUA
Botanical summer
2018
2018
Rozvojové projektyE. Mňahončáková
SUA
B-Plan Second Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014
Leonardo da Vinci
I. ZentkováCREP FEM
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)2014
2014
FP7DPP FAaFR
20132013FP7DPP FAaFR
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)2015
2018
CEEPUS
R. Kasarda
DGaABB FAaFR
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004Inovácia a budovanie unikátnych pracovískFAaFR
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )
2014
2017
Leonardo da Vinci
DPP FAaFR
Building the interdisciplinary cooperation in plant environmental stress tolerance research to cope with climate change
2018
2019
Bilateral cooperation
M. BrestičDPP FAaFR
Bulgarian, Russian and Armenian MBA programs in Agribusiness
20192019Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education P. BielikFRaIPO R R
Bulgarian, Russian and Kazakh MBA programs in Agribusiness
2019--
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
P. BielikFRaIPO R R
Business Economics a Economics of Enterprises (Practical books) (022SPU-4/2020)
2020
2021
KEGA
M. UrbánováDE FEM
Business Internationalization as a Factor of Small and Medium Sized Enterprise's Competitiveness in Slovakia20152018VEGA I. Ubrežiová
DMan FEM
Business subjects in the agricultural sector as actors of development, competitiveness and sustainability of the regions (1/0654/15)
2015
2016
VEGA
DE FEM
By-products from grape processing as an bioactive substances source in animal nutrition (APVV-16-0170)2017
2021
General callsB. GálikDAN FAaFR
CAD for Landscape Engineering (007/SPU-4/2016)20162018KEGA KKI FZKI
20162019Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsZ. KapsdorferováDMan FEM
20202023Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education E. Horská
CREP FEM
2020
2020
Action Austria SlovakiaA. KolesárováDFBFS FBFS
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)
2010
2017
Erasmus Mundus
L. Schwarczová
CIP FESRD
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
20112017CEEPUSM. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century2010
2010
CEEPUS
DSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020
CEEPUSDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013
CEEPUS
DSAaH FAaFR
Ceepus Freemover Scholarship20122012CEEPUSJ. FuskaKKI FZKI
CEEPUS III Scholarship2015
2015
CEEPUS
DPDM FZKI
Ceepus- teacher mobility (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)
20162016
CEEPUS
KKI FZKI
Ceepus- teacher mobility (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)
20162016
CEEPUS
KKPaPÚ FZKI
Central and Eastern European Value Network for the Promotion of Rural Business in the BioEconomy
2018
2018
Horizont 2020
SUA
Central Asian Network for Internationalisation of Higher Education
2013
2013
Erasmus Mundus
SUA
Central Asian Network for Internationalization Higher Education20142014Erasmus MundusE. Horská
SUA
Central European Initiative on Agricultural Land Protection
2015
2015
Jean Monnet
Central European Initiative on Agricultural Land Protection
2016
2016
Jean Monnet
DL FESRD
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT)
2017
2018
Jean MonnetL. Palšová
FESRD
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean Monnet
DL FESRD
2017
2017
Horizont 2020P. Bielik
DE FEM
2019
2021
Polish National Agency for Academic ExchangeE. HorskáCREP FEM
Central European Rural Wastewater (CERuWa) (CE1604)20192021
Interreg Central Europe
KKI FZKI
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017
Granty nadácií
J. Gaduš
DRBE FESRD
Centre of excelence for white-green biotechnology (ITMS26220120054)
2010
2014
OP Výskum a inovácie
DB&B FBFS
Centre of Excellence for European Agricultural Policy (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)20182021Jean MonnetP. Schwarcz
FESRD
Centre of Excellence for European Agri-Food Chain (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)2019
2022
Jean Monnet
CIP FESRD
2020--Jean MonnetA. KolesárováFBFS
Cities for Participatory Strategic Planning as food hubs living labs (H2020-FNR-2020: SEP-210641998 )20202023
Horizont 2020
KZaKA FZKI
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )
2012
2014
Leonardo da VinciZ. Palková
Climate change adaptation for rural development: blended learning and dissemination in V4 and EaP
20172018
Visegrad University Studies Grants
KKI FZKI
2020
2022KEGA J. ČimoKBaH FZKI
Climate change as a challenge for improved plant tolerance studies for drought and high temperature (SK-CN-0023-09)
2008
2009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)DPP FAaFR
Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience (620856-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-NETWORK)
2020
--
Jean Monnet
OPTA R R
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
2013
2015
OP Kvalita životného prostredia
SUA
Climatic changes impact on grain soil properties eroded by wind and the management techniques mitigations' proposals.
2020
2020
VEGA KKPaPÚ FZKI
2014
2016
VEGA K. Hennyeyová
DI FEM
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsKEAaI TF
Collaboration activities of the local govemments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV -14-0131)
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDPA FESRD
Collaboration activities of the local self-governments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV-15-0306)
20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDPA FESRD
Colostrum of sows, its importance and changes of its composition (01-GA SPU-16)2016
2017
SUA Grant Agency M. Rolinec
DAN FAaFR
Colourfull urban meadow (Tatrabanka - Kvalita vzdelávania 2018)2018
2019
Granty nadáciíDPDM FZKI
2017
2017
KEGA
KKS TF
2015
2015
KEGA
J. Rusnák
KKS TF
Common workplace for research of biomass production, its energy use and the development of application equipments20172017OP Výskum a inovácieKZSBT TF
Community of filamentous microscopic fungi on selected cereals of Slovak origin, focusing on potentially toxinogenic genera and their production capabilities
2020
--
SUA Grant Agency
Z. Mašková
DMi FBFS
Community on Food Consumer Science (ID SEP-210649561)
2021
--Horizont 2020E. Horská
DMT FEM
Comparative Double Degree in EU and South-Korean Rural Development and Agricultural Economics (501/2015/SPU)20152018Bilateral cooperation
FESRD
Comparative perception study of Slovak and Western Balcan sensory assessors potencial. (SK-SRB-2016-0008)
2017
2018Bilateral cooperationV. VietorisDTQPP FBFS
Comparative studies of adaptability and productivity of energy crops and plants grown on agricultural land of southern Slovakia and Serbia (SK-SRB-0029-09)
2010
2011
Bilateral cooperation
Z. JurekováDE FESRD
Comparative studies of adaptability and productivity of energy crops and plants grown on agricultural land of southern Slovakia and Serbia (SK - SRB-0029-09)
2010
2011
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DE FESRD
Comparison of the impact of Bt maize on entomofauna in the condirtions of Czech and Slovak Republic (SK-CZ-2013-0249)
20152015
Bilateral cooperation
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Competitive Business Models for Rural Areas20182018
Horizont 2020
P. RovnýFEM
2009
2011
VEGA I. Ubrežiová
DMan FEM
Complex mathematical simulation of the water, heat energy and chemical substances motion in agricultural and forest biotops, with emphasis upon extreme situations (2/0040/12)20122015VEGA KBaH FZKI
Complex model of energetic utilization of biomass in North-Hungarian Region, Nitra-, Banska Bystrica-, Košice counties with cross border cooperation (ITMS č. 14420100021)
2006
2008InterregJ. MagaDMaPB TF
Complex renewable energetic, cooperation model in a Hungarian region and zhree Slovakian counties (HUSK /0801/2.1.2/0214)20092010InterregDMaPB TF
Composting and influence of compost application on the soil quality and health in conditions of incipient biofarm. (APVV-14-0546)20152019
General calls
DMi FBFS
Comprehensive research of non-food biomass production, biochemical and thermochemical conversion process (APVV-15-NEWPROJECT-8011)
2016
2020
General calls
DRBE FESRD
20172019
KEGA
J. Palkovič
DSaOR FEM
20142018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
E. AydinKBaH FZKI
Conservation and archiving of original documents and project documentation campus SAU in Nitra - SCHOOL
20152015
Rozvojové projekty
R. Štěpánková
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)2012
2014
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
2009
2011VEGA KS TF
Consumer and Trade Theories (046SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
DEP FEM
Consumer behaviour and preferences on the market of gluten-free products (1/0349/18)
2018
2019
VEGA
I. KošičiarováDMT FEM
20172019
VEGA
DMT FEM
20152015
VEGA
DMT FEM
Contamination of ground layers of the atmosphere the pollutants sulfur and nitrogen in agricultural areas of upper Nitra (1/4435/07)
2007
2009
VEGA
FBFS
2013
2014
KEGA Ľ. Nagyová
DMT FEM
2019
2022
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
20162016
VEGA
KEAaI TF
Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems (CA 16110 )
2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoDMi FBFS
20152015Bilateral cooperationP. FinduraDMaPB TF
Controlling and Accounting System of the Enterprise (753)2010
2011
SUA Grant Agency
I. Váryová
DA FEM
Controlling as a modern managerial tool for agro-resort businesses (1/0263/20)
20202022VEGA
DE FEM
Controlling tools and their importance and application in the praxis of small and medium agricultural enterprises in Slovakia (30/2019)2020
2021
SUA Grant Agency
DE FEM
Cooperation along the historical Amber Road - The global knowledge20142017Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsFESRD
Cooperation between universities and business sector in implementation of international trade2016
2019
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
20142016Strategic Grants
DMan FEM
2013
2015
VEGA
DMan FEM
Cost accounting and enterprice information systems
2010
2011
KEGA DA FEM
COST Action CA18137-European Middle Class Mass Housing2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)B. Čakovská
SUA
COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned - TUD COST Action TU1201
2013
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
B. Čakovská
DFZKI FZKI
2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
B. ČakovskáDFZKI FZKI
      Short term scientific mission (STSM)- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.
2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)B. Čakovská
DFZKI FZKI
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Cradle-to-Cradle in Higher Education
2014
2014Erasmus MundusĽ. JuríkKKI FZKI
"Craft Beer Rveolution": Factors, impacts and perspectives of craft breweries development in Slovakia (1/0525/21)
2021
2024
VEGA DMan FEM
Creating a business in the digital age -- developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)
2011
2012
Leonardo da Vinci
CREP FEM
Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management
2018
2018
Visegrad GrantsDMaPB TF
Creating a university e-learning portal for SUA in Nitra (005SPU-4/2014)
2014
2017KEGA
CIT FEM
Creating and practical implementation of the Slovak-English and English-Slovak on-line dictionary for the area of biosystem engineering (KEGA 003SPU-4/2013)
2013
2015
KEGA
M. Macák
DMaPB TF
Creating Extensible Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions2020--Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsZ. PalkováKEAaI TF
Creating Slovakian-Hungarian cross-border cooperation for ecoenergy tourism development and raising awareness for renewable energy consumption20172017
Interreg
P. Otepka
DSD FESRD
Creation and characteristics of surface runoff with different landuse2016
2016
SUA Grant Agency
T. Kaletová
KKI FZKI
Creation and characteristics of surface runoff with different landuse (41/2019)2020
2021
SUA Grant Agency
KKI FZKI
Creation and implementation of the discipline "Green Infrastructure" into the study programs of the Department of Landscape Engineering.
20212023KEGA V. Bárek
KKI FZKI
Creation and modification of wine properties in grapes processing technology from selected vineyard regions of Slovakia (APVV-16-NEWPROJECT-10229)2017
2021
General calls
DMi FBFS
Creation of a data foundation/base for the implementation of an information system on land consolidations (1/0656/12)
2012
2015
VEGA
Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area (Interreg Central Europe- Call 1)
2016
2018
Interreg Central Europe
DAP FBFS
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.
2016
2018
OP Ľudské zdrojeA. KolesárováFBFS
Creation of Agro Business Centers in Jordan (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
J. PaluchováCREP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan
2019
2021
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
J. Paluchová
CREP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan-Tunisia (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
J. PaluchováCREP FEM
Creation of an electronic glossary of terminology in the field of finance with an emphasis on the issue of agriculture and rural finance. (044 SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA
I. Holúbek
DF FEM
2018
2018KEGA
DA FEM
Creation of modern textbook for innovative teaching a subject Soil Anthropization in Slovak and English language (001SPU-4/2018)20182020
KEGA
N. Polláková
DSS FAaFR
Creation of modern textbooks in Slovak and English language for new study programs (024SPU-4/2017)2017
2019
KEGA
DPA FESRD
Creation of new learning tools for computer modeling with implementation of virtual a nd augmented reality elements
2020
2022KEGA
KKaST TF
Creation of new subject Environmental biotechnology and new modern textbook Environmental biotechnology as a support for study programme Agrobiotechnology development, un connection with practice requirements. (030SPU-4-2019)20192021
KEGA
DB&B FBFS
2012
2014
VEGA
KZaKA FZKI
Creation of university textbook Machines and Technologies for Waste Treatment in educational multimeial platform (023SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA R. Gálik
KZSBT TF
Creative Centre of SUA
2021
--
IROP
R
Cross-border education
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. Horská
SUA
20152018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DB&B FBFS
Cryopreservation of genetec material from animal genetic resources2019
2022
Bilateral cooperationP. ChrenekDB&B FBFS
CultTour - Garden Heritage Conservation and Tourism (Garden Heritage Conservation and Tourism)2013
2014
Interreg
KZaKA FZKI
Cultural, business, social and scientific perspective in managing diversity in V4 countries
2017
2018Small GrantsI. Ubrežiová
CREP FEM
Cultural heritage of small homelands (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)2018
2020
MVTS
M. FikselováDFH&S FBFS
Cultural heritage of Malopolska under the International Academic Partnership Programme
2019
2020Bilateral cooperationJ. Golian
DFH&S FBFS
Curriculum innovation and development of textbooks on the subject of genetically modified food in accordance with the requirements of practice (021SPU-4/2015)20152017
KEGA
Z. Gálová
DB&B FBFS
Curriculum Modernization - Tajikistan (P132652)
2016
2016
Granty nadácií
FRaIPO R R
2014
2014
CEEPUS
J. HalvaKKPaPÚ FZKI
CZECH REPUBLIC - scholarship for lectures and research stays of academic, scientific and research workers on the basis of a bilateral agreement
2017
2017
Bilateral cooperation
B. Novotná
KKI FZKI
2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Kasarda
DGaABB FAaFR
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
KEAaI TF
2012
2014
Rozvojové projektyD. HúskaSUA
Decision-making in the landscape planning as a result of the perception of the country by population
2016
2016SUA Grant Agency M. Tárníková
KKPaPÚ FZKI
Demonštračný viaczdrojový systém výroby elektriny a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie na SPU. (343/03170)
2006
2006
Rozvojový projekt ITZ. Palková
TF
Dendrological Survey and Study of Evangelical Cemetery Restoration on Probstner Road in Levoča (Ni/1-614/2019/SPU)2019
2019
Zmluva o dielo
D. HalajováKZaKA FZKI
dentification of molecular-genetic markers for authenticity and traceability of meat from selected food-producing animals20182020VEGA
DFH&S FBFS
Design of greenery on entrance of Sľažany Cemetery (Obj. 201980)
2019
2019
Iné
D. HalajováKZaKA FZKI
Design of Multidimensional evaluation of inteligent, sustainable and inclusive growth at national and regional level
2020
2020
SUA Grant Agency
J. Palkovič
DSaOR FEM
Design of the courtyard in the housing estate Východ in Spišská Nová Ves (O-20-104/0400-11)
2019
2020
Iné
D. Halajová
KZaKA FZKI
2016
2016
VEGA
R. Gálik
KZSBT TF
2018
2018
Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Designining An Assessment Tool For Qualification Of Agricultral Advisors in EU Farms Advisory System
2015
2017Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DMan FEM
Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health Protection (1/0102/10)
2010
2011
VEGA
DHN FAaFR
Detection of coffee ingredients in determining quality and origin (1/0734/20)
2020
2023
VEGA A. Bobková
DFH&S FBFS
Detection of exogenous and endogenous regulators of animal reproductive functions (1/0022/13)
2013
2015
VEGA A. KolesárováDAP FBFS
20132015
VEGA
Z. GálováDB&B FBFS
2014
2016
VEGA A. VollmannováDCH FBFS
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. Brindza
DGaPB FAaFR
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)
2006
2008VEGA
FAaFR
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
2010
2014
VEGA
J. Brindza
IBCaB FAaFR
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)
2017
2019VEGA DMi FBFS
Determinants of increasing the competitiveness of agribusiness enterprises in synergy of managerial and accounting aspects (1/0842/12)
20122013
VEGA
A. LátečkováDA FEM
Determinants to increase competitiveness of agri-sector enterprises in the information society (1/0788/11)20112012VEGA A. Látečková
DA FEM
20202024
VEGA
DAH FAaFR
2020
--
VEGA
DAH FAaFR
Determination of effects and cellular mechanisms of biological active substances (APVV-0304-12)
2013
2017
General calls
A. Kolesárová
DAP FBFS
Determination of effects of biologically active substances of small fruit on health of consumers
2021
2023
VEGA J. KopčekováDHN FAaFR
Determination of energy and moisture assurance of fast growing plants (Salix, Miscanthus etc.) by biomass modelling and forecasting and its following use as renewable resource of energy in the Slovak Republic. (1/0314/14)2014
2016
VEGA
KBaH FZKI
2015
2016Bilateral cooperationZ. PalkováKEAaI TF
Determination of the effect of food chain risk factors on regulatory mechanisms of cells (1/0038/19)
2019
2022VEGA N. LukáčDAP FBFS
Determination of the effects of natural bioregulators on animal reproductive functions (1/0039/16)20162019
VEGA
A. Kolesárová
DAP FBFS
20082010KEGA
KDaM TF
Determination of the impact of abiotic factors on woody plants in urban areas (VEGA 1/0748/17)
2017
2019VEGA
DPDM FZKI
Determination of the impact of abiotic factors on woody plants in urban areas (VEGA 1/0242/18)20182019
VEGA
DPDM FZKI
Determination of the pleiotropic effect of endocrine disruptors and biologically active substances in the cellular model system in vitro
2018
2021
VEGA
Z. KňažickáSUA
Determination of the production and effects of bioactive metabolites of plant growth promoting bacteria in sustainable agriculture. (1/0274/20)20202023
VEGA
S. Javoreková
DMi FBFS
Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population health (1/0127/14)
2014
2016VEGA M. HabánováDHN FAaFR
Determining the authenticity of species and geographical origin of bee pollen (SK-PT-2015-0023)2016
2017
Bilateral cooperation
DGaPB FAaFR
Develop advanced university textbook written, electronic and multimedia forms, including didactic resources on the topic "Human Nutrition and Nutritional Assessment" for students SUA and SB HP UVM in Kosice. (3/5082/07)2007
2009
KEGA
P. ChleboFAaFR
2016
2020
Horizont 2020D. HúskaFESRD
Developing creative potential in e-learning (080-019SPU-4/2010)20102011KEGA D. Hillová
FZKI
2018
2021Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
DTQPP FBFS
2009
2011KEGA R. ŽidekDFH&S FBFS
2019
2021
KEGA DB&B FBFS
Development and application of chocolate production methodology and evaluation of its technological parameters and nutritional quality (05-GA SPU-16 )
2016
2018
SUA Grant Agency
DTQPP FBFS
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects
2019
2023
Horizont 2020
FBFS
20172019KEGA V. PaganováDPDM FZKI
Development and implementation of the Teaching - Learning - Practising model into education in the field of municipal policy an economy
2018--KEGA SUA
20192023General calls
DTQPP FBFS
Development and optimization of functional food based on edible gel for seniors.
2020
--
General callsDTQPP FBFS
Development and validation of indirect assessment of anthropogenic immission load (1/0027/12)
2012
2014
VEGA
J. Pokrývková
KKI FZKI
2014
2017
EuropeAidA. Bandlerová
FESRD
Development of Agricultural Insurance Programs in Universities in Ukraine20172020
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)
2013
2014
Visegrad Grants
J. Pokrivčák
DEP FEM
Development of environmental management course for the Aral Sea region
2021
--
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
Z. PalkováKEAaI TF
Development of experimental methods and the devices for ZVVP in Nitra19861990
Granty nadácií
J. Bajla
TF
Development of general methodology for evaluation quality product in production organizations and their practical verification
20202021SUA Grant Agency M. PrístavkaKKaST TF
Development of new career opportunities in the wine and wine related industries
2017
2017
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
J. PokrivčákDEP FEM
2017
2020
Interreg Central Europe
M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Development of Pedological Terminology of Slovak and English Equivalents and Their Applicability in Scientific-Pedagogical Process (013SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
J. Horváthová
DL FEM
Development of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia (543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR)
2013
2017
Tempus Programme
DOFEM FEM
2015
2019
General calls
DFH&S FBFS
Development of reference materials and methods for milk quality and safety control (APVV-15-0035)
2016
2019General callsDFH&S FBFS
2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. ZajácDFH&S FBFS
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST20152016Granty nadáciíE. Marišová
DL FESRD
Development of student's textbook and innovations of practical exercises from the subject of Molecular Biology (025SPU-4/2020)2020
2022
KEGA
Z. GálováDB&B FBFS
Development of teaching tools for subject Microbiology in Gastronomy in the new study program Food and Technologies in Gastronomy (014SPU-4/2020)20202022KEGA DMi FBFS
Development of the experimental methods and devices for ZVVP in Nitra (A-08-124-827-03)19861990Štátne programy výskumu a vývojaĽ. KubíkKF TF
Development of the methods for evaluation of agriculture technology and materials from point of view technical and ecological requirements (VEGA 1066/94)
1994
1996
VEGA
KF TF
Development of the methods for the evaluation of the agricultural material properties and their interactions with the technical instruments (VEGA 1/4406/97)
1997
1999
VEGA
Ľ. KubíkKF TF
Development of the osmotic drying chambers for vegetables and fruits (114-451-00627/2005)
2005
2005Bilateral cooperationĽ. Kubík
KF TF
Development of the osmotic drying chambers for vegetables and fruits (114-451-01404/2006)
2006
2006
Bilateral cooperationĽ. KubíkKF TF
Development of Theoretical Knowledge and Practical Skills of Students for Teaching of Subject Vegetable Production
2020
2022
KEGA KZ FZKI
Development strategies for future innovative LAGs
2016
2019
Horizont 2020D. Húska
DPA FESRD
Development strategies for future innovative LAGs (21710151)2017
2018
Standard Grants
M. Valach
DPA FESRD
Development, verification and validation of techniques to increase the dynamics of product and process innovation20192023
General calls
CREP FEM
Dictionary of forage crops terminology
2015
2015KEGA DGEaFC FAaFR
2021
--
Horizont 2020
SUA
Digital educational applications in mathematics (029SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA
D. Országhová
DM FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region
2017
2019Interreg
DMan FEM
2015
2015
VEGA
M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Distribution, natural enemies, pollination, and volatile organic compounds of parasitic plants from genera Orobanche and Phelipanche and consequences for their biological control (1/0678/11)2011
2013
VEGA
P. TóthDPP FAaFR
1996
1998
VEGA M. Valent
DAP FBFS
20062006
SUA Grant Agency
DPP FAaFR
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)
2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DPP FAaFR
20162017
KEGA
KOVV FZKI
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia
2013
2015
KEGA IBCaB FAaFR
20082010VEGA FAaFR
Diversity of wheat and its wild relatives and for their use n innovation of new biological resources for food and agriculture (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
2006
2008
VEGA
FAaFR
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)
2009
2011
VEGA
I. Ikrényi
FAaFR
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)
2016
2018
VEGA
DMi FBFS
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
2019
2023OP Výskum a inovácieM. Habánová
DHN FAaFR
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )
2002
2005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoDGaPB FAaFR
Do we pay much or little for municipal waste? (1/0411/20 )
2020
2022VEGA R. KrajčírováFEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)
2007
2009
MVTS
DE FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)
2013
2015VEGA
DEP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)
2016
2017
SUA Grant Agency Z. Kapustová
DE FEM
2008
2010
VEGA
FEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)
20062007
SUA Grant Agency
M. RajčániováDEP FEM
2007
2009
VEGA O. LožekFAaFR
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)
2012
2014
OP Výskum a inovácie
LN FBFS
2013
2014
KEGA
DA FEM
Double-entry bookkeeping - an interactive textbook to support innovative education (016SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA
DA FEM
Drivers of the Development of Rural Regions (1/0685/13)
2013
2015
VEGA
M. FázikováDRD FESRD
2012
2013
MVTS
DPP FAaFR
Dual contamination of environment in relation to condition of tended agricultural commodities on environmental loaded Slovak areas and possibilities risky elements inputs to human food chain. (1/0339/08)
2008
2010VEGA J. Tomáš
DCH FBFS
Dynamizating Youth for Social Innovation DYouth20152015Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsA. BandlerováFESRD
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)2010
2011
VEGA
M. Rajčániová
DEP FEM
Eastern European Countryside Revisited - Vishrad Group 25 years after the transition20152016
Standard Grants
DFESRD FESRD
2020
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KZ FZKI
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)
2005
2007
Leonardo da Vinci
P. Tóth
DPP FAaFR
Ecologica Mednet20162016Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. Marišová
SUA
2009
2011
VEGA
R. OpáthKZSBT TF
Ecological and rationalized production of animal raw materials and foodstuffs in pigs and poultry (1/4434/07)
2007
2009
VEGA
FAaFR
Ecological aspect of landscaping (1/0673/16)
2016
2019
VEGA KKPaPÚ FZKI
Ecological determinants of life quality in rural areas (1/0869/10)
2010
2011
VEGA P. Eliáš
DE FESRD
Ecological Farming - sustainable development under the Erasmus+ programme
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. Horská
SUA
Ecological intensification of food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/0715/19)20192019
VEGA
M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Ecological optimization of agricultural production system with regards to eliminate the negative effects of machinery on soil environment
2017
2019VEGA
DMaPB TF
2020
--Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
SUA
2007
2009
VEGA
DSAaH FAaFR
Ecology and distribution of selected species from the genus Rosa in Slovakia
2016
2017
SUA Grant Agency
L. BakayDPDM FZKI
Ecology and variability of chestnut (Castanea sativa Mill.) in the area of Modrý Kameň (IPA)
2014
2015
Granty nadácií
DPDM FZKI
Economic and Environmental Aspects of Slovakia's Transition towards a Bioeconomy (1/0549/20)
2020
2022
VEGA
E. LazorčákováDEP FEM
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)
20182021
Jean Monnet
O. Beňuš
DL FESRD
Economic and Legislative Conditions of the Competitiveness of the Distilling Industry of the Slovak Republic in the context of Legalization of Home Production of Spirits (1/0740/20)20202022VEGA DE FEM
Economic aspects of beekeeping in Slovakia (1/0681/2013)
2013
2015
VEGA
DSAS FAaFR
Economic aspects of extracting oil and squalene from amaranth (1/0699/18)
20182020
VEGA
M. RichterDE FEM
2016
2016
Small Grants
FESRD
Economic aspects of the development of fruit distillate production due to climate change and socio-economic impacts of legalization of private distillate production in Slovakia (1/0470/21)20212023
VEGA
M. Holotová
CREP FEM
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)
2016
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
L. PalšováDL FESRD
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DL FESRD
Economic Education for Rural Development20092012
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
P. BielikSUA
Economic efficiency of production factor land (1/0052/13)20132014VEGA DE FEM
2014
2016
VEGA
DSaOR FEM
Economic YouTube channel as an innovative form of education (041SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
T. BencováDF FEM
Economically and environmentally efficient technology for cereals nitrogen fertilization based on indirect methods for measuring crop parameters
2012
2015
General callsJ. Galambošová
DMaPB TF
2013
2014
KEGA DPA FESRD
Economics of biofules in EU and its impact on agriculture in SR (1/0065/20)20202022VEGA Z. BajusováDE FEM
Economics of medicinal plants cultivation and processing and its determinants in Slovakia (1/0720/16)
2016
2018
VEGA
DE FEM
Economics, Social Policy and Citienship in teh Europe of Regions (920305571)
2008
2010
Visegrad+ Grants
FRaIPO R R
Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union-Evidence of V4 Countries nad Perspectives for Ukraine (20920019)
20082010
Visegrad+ Grants
FRaIPO R R
Ecosystem Services of Green infrastructure ( 001SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
Ecosystems and their effects - ecosystem services in rural landscape (1/0813/14)
2014
2016
VEGA
DE FESRD
Education for self-employment
2016
2016
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
CREP FEM
20202022KEGA
DPDM FZKI
Education on Bioeconomy. A European Perspective
20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZSBT TF
Education on Bioeconomy. A European Perspective (OC-2018-2-23397)
2019
2023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Židek
DFH&S FBFS
Education quality increasing in field of tribology by means of inovating educational resources
2018
2018
KEGA
KKaST TF
2016
2018
KEGA
KKPaPÚ FZKI
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsKEAaI TF
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)
2010
2011
VEGA
P. KováčikFAaFR
Efektívne využitie satelitnej navigácie v systéme presného poľnohospodárstva. (748/03140)20092010
SUA Grant Agency
M. MacákDMaPB TF
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA
K. Fatrcová Šramková
DHN FAaFR
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)2005
2007
VEGA D. Bíro
DAN FAaFR
2000
2002
VEGA
J. JechTF
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)
2006
2008VEGA DPA FESRD
Effect of abiotic environmental factors and biotic factors (hypovirulence and disease resistance) on the occurrence and spread of chestnut blight caused by Cryphonectria parasitica in European chestnut in Slovakia (2/0145/14)2014
2017
VEGA
KBaH FZKI
Effect of agroecological and agrotechnical conditions un biochemical quality od barley.
2020
--
VEGA
DCPGE FAaFR
2019
2020
Bilateral cooperationDFH&S FBFS
2016
2018
VEGA
J. HorákKBaH FZKI
20192021
VEGA
KBaH FZKI
Effect of controlled traffic farming technolody on water erosion of soil2020
--
SUA Grant Agency J. GalambošováDMaPB TF
Effect of flavonoids and mycotoxins on adipose tissue. The influence of metabolic status, inflammation and oxidative stress (15/0229)2016
2020
General calls
M. Capcarová
DAP FBFS
Effect of soil properties to the occurrence of selected pathogens and pests of sunflower and maize (1/0597/10)
2010
2011
VEGA P. Bokor
DPP FAaFR
Effect of the environmental aspects of machinery interaction to eliminate the degradation processes in agrotechnologies of field crops (1/0786/14)
2014
2016
VEGA DMaPB TF
Effect of the support mechanisms of the Common Agricultural Policy on agricultural land market in Slovakia (1/0876/11)2011
2013
VEGA
I. TakáčDEUP FESRD
Effect of two different type of compost and mineral fertlizer on selected soil properties.
2014
2014
Small Grants
S. JavorekováDMi FBFS
2018
2020
KEGA
M. Capcarová
DAP FBFS
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
Effective irrigation management as a device of changing cliamte adpatation
2021
2023
VEGA
KKI FZKI
Effective irrigation management as a device of changing climate adpatation
20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
2016
2016
Granty nadácií
KKI FZKI
2008
2010
VEGA
D. BíroDAN FAaFR
Effectiveness of agrosubjects in Slovakia (1/0070/20)
2020
2022
VEGA
M. Urbánová
DE FEM
Effects of different storage and media of boar semen to the spermatozooa viability
2014
2015
Bilateral cooperation
DAP FBFS
1999
2001
VEGA
D. BíroDAN FAaFR
Eigennamen und ihre Wiedergabe in der literarischen Übersetzung
2018
2018
Action Austria Slovakia
DL FEM
20202020Horizont 2020FZKI
EIT Climate-KIC in Slovakia
2020
2020
Horizont 2020
FZKI
2019
2020
Horizont 2020
A. Kolesárová
FBFS
2020
2021Horizont 2020FBFS
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)
2004
2006
VEGA
M. Brestič
FAaFR
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín1999
2001
VEGA
DE FESRD
Ekológia a rozširenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku
2017
2019
SUA Grant Agency DPDM FZKI
2006
2008
VEGA
L. NozdrovickýTF
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)
20032015
VEGA
FAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)
2008
2010
VEGA
I. Točka
FAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGA J. Gašparík
DSAS FAaFR
20052007VEGA I. Točka
DSAS FAaFR
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
2010
2011
SUA Grant Agency
J. Lazíková
DL FESRD
2019
2020
SUA Grant Agency
DMT FEM
Ekonomické aspekty diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
2019
--VEGA
SUA
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)
2019
2021
VEGA
DI FEM
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)2008
2011
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
DEUP FESRD
2018
2020
KEGA A. Báreková
KKPaPÚ FZKI
E-learning in teaching of planting and maintenance of verdure technologies (021SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA
M. RačekDPDM FZKI
E-learning within profile subjects in Waste management module (042SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA
KKPaPÚ FZKI
Electric and Thermal Conductance of Moist Materials (SK-CZ-02606)20062007
Bilateral cooperation
Z. HlaváčováTF
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy (361/01260)
2005
2030
Rozvojový projekt IT
D. TóthováFEM
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)
2009
2011
VEGA KDaM TF
Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring (APVV-15-0160)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaH FZKI
eLiSE -- e-Learning in Smart Environments (eLiSE 2017)20182020
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
A. Tóth
KZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
A. TóthKZaKA FZKI
Emerging food risks identification platform20162016
Granty nadácií
A. KolesárováFBFS
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Z. Palková
KEAaI TF
Empowering Regional Development and Innovations (562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA)2015
2018
Granty nadácií
FESRD
2018
2021
Horizont 2020
OPTA R R
      Project preparation support scheme (SRDA for H2020 projects) (PP-H2020-18-0025)
2018
2019
Horizont 2020D. Moravčíková
SUA
Endocrine disruptors and their effects on the health status
2020--SUA Grant Agency T. Jambor
DAP FBFS
Endophytic microorganisms in trees and their potential role in stress tolerance enhancement ( 2/0025/15 )
2015
2018VEGA M. Barta
DMi FBFS
2012
2015
VEGA
Š. Pogran
KS TF
Energy efficiency of technologies in interaction with a progress of qualitative changes of the internal environment in animal housing (1/0657/16)
2016
2019VEGA KS TF
Energy policy in V4 countries in the field of renewable sources2015
2017
Strategic Grants
E. Marišová
DL FESRD
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)2016
2017
CEEPUSKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)
2012
2014
Leonardo da Vinci
Enhancement of Agri-Food Logistics and Supply Chain in MENA Region20192022Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
Enhancing Biodiversity, Controlling Climate Change and Increasing Green Infrastructure (COST Training School Grant (Athens, UAE, 2015))
2015
2015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
2015
2018
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education P. SchwarczFESRD
Enhancing ENTERprising culture in Agrarian higher education institutions
2016
2019
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CREP FEM
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsZ. PalkováKEAaI TF
20192022Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
FESRD
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT2020
--
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
P. MassanyiDAP FBFS
Enhancing the adaptation performace of agroecosystems with emphasis on productivity, product quality and reduction of GHG. (1/0512/18)2018
2018
VEGA M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Enhancing the efficiency of agricultural production in the Slovak Republic through the factors of production2017
2021
General callsA. BandlerováDL FESRD
Ensuring sustainable grassland biomass usable for energy and feed purposes2017
2017
VEGA
DGEaFC FAaFR
Entering the Bio Based EconomY (2013-1-NL1-LEO05-12308)
2013
2015
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCREP FEM
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)
2019
--
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
KEAaI TF
2017
2020Jean MonnetFESRD
Entrepreneurship Practices in the Field of Renewable Energy
2017
2017
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. Otepka
DSD FESRD
Enviromental risks of climate change impacts on the quality and the yield of chosen vegetable species (VEGA 1/4408/07)
2007
2009VEGA A. Uher
KZ FZKI
Environemntal factors and their impact on live systems (SK-PL0007-09)
2010
2011
Bilateral cooperation
DAP FBFS
Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie. (215/04120)
20042006KEGA FZKI
Environmental Assessment of Specific Biotopes of Danubian Lowland (1/0604/20)
20202023VEGA J. Ivanič Porhajašová
KEaB FAaFR
Environmental Assessment System- Integrated Management of Environmental Sustainability (Interreg Central Europe)20162018Interreg Central EuropeA. KolesárováDAP FBFS
Environmental benefits of amending of Orthic Luvisol with biochar
20152015
MVTS
KBaH FZKI
Environmental contamination as a risk factor affecting the quality of table eggs and poultry meat2015
2017
VEGA
DSAS FAaFR
Environmental effects of production system on realization of genetic information of production, reproduction and health of animals
2019
--
General callsR. Kasarda
DGaABB FAaFR
Environmental evaluation of soil organic carbon regulation in different ecosystems (APVV-14-0087)2015
2017
General calls
E. Tobiašová
DSS FAaFR
Environmental factor and in vitro toxicity (753/05400)20092010SUA Grant Agency DAP FBFS
Environmental problems of catchment used for agriculture2019
2019
CEEPUS
KBaH FZKI
Environmental risk factors - monitoring, toxicity and protection in animal system (1/0532/11)2011
2014
VEGA
FBFS
Environmental screening of variability of secondary metabolites of plant natural resources in soil-climatic conditions of Slovakia (1/0749/21)2021
2024
VEGA
DSAaH FAaFR
Environmental stress: antioxidant mechanisms to improve the production and quality of food (SK–IT-0018-08)
2009
2011
Bilateral cooperationP. Eliáš
DB FAaFR
20142016KEGA I. Janoško
KDaM TF
2017
2019
Grant Agency FESRDL. KončekováDEM FESRD
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)
2009
2010SRDAP. Ferus
FAaFR
Enzymatic activity of microorganisms in soil. (SK-CZ-2013-0080)
2014
2015
Bilateral cooperation
DMi FBFS
Enzymology for Agrobiotechnology (334-013SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA
D. Urminská
FBFS
Ephemeral streams of Slovakia (1/0718/20)2020
2023
VEGA
KKI FZKI
20172021
Horizont 2020
DPP FAaFR
2003
2013
Rozvojový projekt IT
DE FEM
ERASMUS Staff Mobility - Teaching Assignment
2013
2013
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
J. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Staff Mobility - Teaching Assignment
2012
2012
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKI FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)
2016
2016
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20172017
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKPaPÚ FZKI
20172017
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
E. AydinKBaH FZKI
2019
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
E. AydinKBaH FZKI
2016
2016
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KBaH FZKI
Erasmus - Training mobility
2016
2016Erasmus+ KA1 Mobility of individualsE. Aydin
KBaH FZKI
2019
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KBaH FZKI
ERASMUS - TRAINING STAFF MOBILITY20172017Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKI FZKI
ERASMUS Intensive Language Course of The Slovak Language for Foreigners - (within the ERASMUS Programme of Lifelong Learning (No 13204-0369/Nitra02)
2012
2012
Erasmus Mundus
DL FEM
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
2011
2011
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsDSAaH FAaFR
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks
2010
2013
Erasmus (excluding mobilities)
DSAaH FAaFR
Erasmus+ Mobility of students and staff HEI 2016/17 (2016-1-SK01-KA103-022138)
2016
2017
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
A. Bandlerová
FRaIPO R R
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2012/13 (12201-0886/NITRA02)2012
2013
Erasmus (excluding mobilities)
E. Horská
SUA
2013
2014
Erasmus (excluding mobilities)
SUA
ERASMUS Staff Mobility - Teaching Assignment2014
2014
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsJ. Fuska
KKI FZKI
ERASMUS Staff Mobility - Teaching Assignment
2015
2015
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKI FZKI
ERASMUS Staff Mobility - Training Assignment
20152015Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKI FZKI
2016
2016Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKI FZKI
ERASMUS Staff Mobility - Training Assignment2016
2016
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
KKPaPÚ FZKI
Erasmus+ students and staff HEI mobilities 2017/18 (2017-1-SK01-KA103-035017)2017
2018
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsA. Bandlerová
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff HEI mobilities 2018/19 (2018-1-SK01-KA103-045845)
2018
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsA. Bandlerová
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff HEI mobilities 2019/20 (2019-1-SK01-KA103-060110)
2019
2021
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsP. Bielik
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff HEI mobilities 2020/21 (2020-1-SK01-KA103-077758)
2020
2021
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
P. Bielik
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities between program and partner countries 2016/17, 2017/18 (outside EU) (2016-1-SK01-KA107-022346)20162018Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities between program and partner countries 2017/18, 2018/19 (outside EU) ( 2017-1-SK01-KA107-035164)
20172019Erasmus+ KA1 Mobility of individualsFRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities between program and partner countries 2018/19, 2019/20 (outside EU) (2018-1-SK01-KA107-046092)
2018
2021
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities between program and partner countries 2019/20, 2020/21 (outside EU) (2019-1-SK01-KA107-060126)20192022
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
P. Bielik
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities between program and partner countries 2020/21, 2021/22 (outside EU) (2020-1-SK01-KA107-077779)
20202022Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities 2014/15 (2014-1-SK01-KA103-000135)2014
2015
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
FRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities 2015/16 (2015-1-SK01-KA103-008693)2015
2016
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
A. BandlerováFRaIPO R R
Erasmus+ students and staff mobilities 2015/16, 2016/17 with partner countries (outside EU) (2015-1-SK01-KA107-008717)20152017
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
A. Bandlerová
FRaIPO R R
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)
20102013
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
DSAaH FAaFR
eRDI -- Empowering Regional Development and Innovations
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
E. Marišová
DL FESRD
2016
2017
Bilateral cooperation
L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Establishment of a virtual nutritional counseling and increased efficacy of nutritional practice (037SPU-4/2017)20172019KEGA
DHN FAaFR
Establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards. (BestFood)2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DE FEM
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018
Bilateral cooperation
DEUP FESRD
2012
2014VEGA
DAH FAaFR
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009
VEGA
O. DebrecéniFAaFR
EU Agrarian Law (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)
2011
2014
Jean MonnetDL FESRD
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security
2015
2015
Jean MonnetJ. PokrivčákDEP FEM
EU Approaches to Public Management
2016
2019Jean MonnetM. BumbalováDPA FESRD
      EU Approaches to Public Management
2017
2019
Jean MonnetDPA FESRD
EU Approaches towards Public Management
20152015Jean MonnetDPA FESRD
2008
2010
General calls
DEP FEM
EU Intellectual Property (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2018
2021Jean MonnetDL FESRD
2013
2016Jean Monnet
FESRD
2009
2010
Small Grants
E. Marišová
DL FESRD
EU RYBA
2016
2016
Granty nadácií
M. CifraničDPA FESRD
20132013
Erasmus Mundus
E. HorskáSUA
2018
2018Horizont 2020J. PokrivčákDEP FEM
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DEP FEM
Euro Russian Academic Network (2011-2573/001-001-EMA2)20112015Erasmus MundusE. HorskáSUA
Euro Russian Academic Network PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)
2012
2016
Erasmus Mundus
P. BielikDE FEM
20122014
Erasmus (excluding mobilities)
DGaABB FAaFR
2020--
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
A. KolesárováFBFS
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018
FP7
P. Tóth
DPP FAaFR
European Joint Doctorate in Innovative Solutions to Address Rural Challenges (RURAL 2.0)
20172021
Horizont 2020
A. BandlerováFESRD
European Joint Doctorate on Impact of innovations in rural areas20182021Horizont 2020A. BandlerováFESRD
European Master Programme in Business Administration in Agribusiness
2016
2016
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
P. Bielik
SUA
2020
2023
Erasmus+ (others)
FESRD
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (OC-2015-1-19780)
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DFH&S FBFS
"European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) " (COST Action CA15136)
2015
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. Valšíková-FreyKZ FZKI
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )
2017
2021
EC Tender
DPP FAaFR
2018
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)KBaH FZKI
2020
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
20202023Horizont 2020
FESRD
2007
2009
MVTS
FEM
European Union - Latin America Academic Links (2014-0874/001-001)
2014
2018
Erasmus Mundus
CREP FEM
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES
2006
2007Small Grants
DL FESRD
European University of Business and Entrepreneurship (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)20192022
Multilateral cooperation
FESRD
2021
2026
Horizont 2020
FESRD
Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor II (2013-1-SK-LEO02-06238, PLM)20132014
Leonardo da Vinci
E. Horská
SUA
2008
2012EU-US AtlantisA. Bandlerová
FESRD
Evaluating the health risks arising from the consumption of edible forest fruits collected in various environmentally polluted areas of Slovakia (VEGA 1/0235/16)20162018VEGA DCH FBFS
20172020
VEGA
DCH FBFS
2017
2019Grant Agency FESRDM. PrčíkDEM FESRD
Evaluation of bio-fuels from the point of view filterability, technical and exploitation properties of mobile technique, chemical properties and emissions. (1/0697/12)20122014VEGA J. Jablonický
KDaM TF
Evaluation of bioplastics composts in agricultural production. (APVV -19-0156)
2020
2024
General calls
DMi FBFS
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (SK-BG-2013-0029)
2014
2015
MVTS
M. Brestič
DPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (BG-SK-2013-0029)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
Evaluation of Farm Level Impacts of Agricultural Policy Development in the Process of Futher EU integration in Selected Visegrad and EU Countries (ACE PHARE)1997
1999
Flagship Grants
P. BielikFRaIPO R R
Evaluation of functional traits and their utilising to selection indexes (134/02230)
20032005
VEGA
P. StrapákDAH FAaFR
20212024VEGA
DACHaPN FAaFR
Evaluation of the agricultural materials by the methods of the fractal analysis (192/03180)20022004Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
TF
Evaluation of the biologically active substances content in tea leaves and possibilities of their authentication by data mining methods.2018
2019
SUA Grant Agency DCH FBFS
Evaluation of the CAP measures contributing to the general objectives (AGRI-2016-EVAL-03)
2017
2019
EC Tender
CIP FESRD
Evaluation of the impact of the Rural Development Program on Slovak economy (VEGA 1/0768/20)20202022
VEGA
E. Bieleková
DEP FEM
Evaluation of the impact of the R1 PR1BINA highway on the external environment20182019
Zmluva o dielo
CREP FEM
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques (APVV-15-0523)2016
2016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Andreji
DSAS FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques. (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Halaj
KKI FZKI
Evaluation of the quality of food raw materials by physical methods (718/03180)
2006
2006
SUA Grant Agency TF
2015
2017
VEGA
DEaZ FAaFR
Evaluation of the secondary products from 2G ethanol production in the production of the agricultural crops2018
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Kováčik
SUA
Evaluation of the tribological properties of materials in friction processes
2013
2013
VEGA
KKaST TF
Evaluation of ultrastructural and functional changes of human adrenocarcinoma cells NCI-H295R in vitro exposed to hazardous and biologically active substances
2020
2021
SUA Grant Agency
H. Ďúranová
SUA
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership20162019
EC Tender
DEUP FESRD
2020
2023
Jean Monnet
K. ČechmánekFESRD
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)
2007
2007Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
2001
2001
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
2003
2005
KEGA
DGaPB FAaFR
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)20052005
IT
K. HennyeyováDI FEM
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)2009
2011
OP Výskum a inovácie
M. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácie
DGaPB FAaFR
EXPAND THE BIO-BASED INDUSTRY ACROSS EUROPE
2019
2021
Horizont 2020D. Moravčíková
SUA
Experiential education in nature
2019
2019
Rozvojové projektyE. Mňahončáková
SUA
Experimental Methods for Moisture Cotent and Basic Parameters of Biological Materials Determination (SK-CZ-0121-11)2012
2013
Bilateral cooperation
Z. HlaváčováKF TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach
2018
2019
Štátne programy výskumu a vývoja
Z. PalkováKEAaI TF
Exploitation of biologically active components of alternative agricultural crops for increasing the quality of food products (1/4436/07)
2007
2009
VEGA
T. BojňanskáFBFS
Exploitation of modern educational methods in the teaching of the subject Management of agro tourism and rural tourism (Projekt č. 036SPU-4/2021 )
2021
2023KEGA
DMan FEM
Exploitation of polysaccharides at production of food with defined characteristic (1/0282/10)20102011VEGA T. BojňanskáFBFS
2017
2020VTP (Vedecko-technické projekty)
DGaPB FAaFR
Extension of program support of SPU employees and students in Nitra. (5b)
2006
2007
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
Extension of the database alternative biomass sources suitable for biogas production (15/2019)
2020
2021
SUA Grant Agency
T. Giertl
DRBE FESRD
Extensive herbaceous plantings in landscape design (4/2003/08)
2008
2010
SAS
D. Hillová
FZKI
External and Internal Factors Affecting the Quality of Mathematical Education (017SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
V. MatušekDM FEM
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (PP7RP-0025-09)
2009
2010
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákDEP FEM
2010
2015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Pokrivčák
DEP FEM
2010
2013
FP7
J. PokrivčákDEP FEM
Factor research of Slovak agrarian comodities success at EU market in economics instability
2011
2012
VEGA
DMT FEM
Factors affecting physiological functions of animal ovarian cells (727/05400)
20072008SUA Grant Agency
DAP FBFS
2015
2018
VEGA
DAP FBFS
Factors of success in the process of succession in small, medium and micro family bussiness in Slovakia. Qualitative and quantitative approaches to analysis and solutions (1/0490/21)20212023
VEGA
Z. Lušňáková
DMan FEM
Factors of the economic efficiency of cow's milk production (1/0635/19)20192021
VEGA
DE FEM
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGA FEM
Farby a plody jesene
2019
2020Rozvojové projektySUA
Farm potential of Slovak newly bred intergeneric hybrids of grasses in changing climate conditions
2020
2022VEGA P. Hric
DCPGE FAaFR
FarmersAduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (21640443 V4)
2017
2018
Standard Grants
KZaKA FZKI
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development20172018
Visegrad Scholarship Program
J. BrindzaIBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)
2017
2018
Visegrad+ GrantsIBCaB FAaFR
FARMING EMPLOYMENT IN THE EU: CURRENT CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS (APVV-19-0545)
2020
2023
General calls
DEP FEM
      FARMING EMPLOYMENT IN THE EU: CURRENT CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS
20212023General callsDEP FEM
Feastival Day of Architecture 2019 (housing estate)
2019
2019General calls
KZaKA FZKI
Feastival Day of Architecture 2020 (functions and functionalism)
2020
2020
General callsM. ČibikKZaKA FZKI
Feeding of ruminants and nonruminants (016SPU-4/2017)20172019
KEGA
DAN FAaFR
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)20072010MVTS J. NovákDGEaFC FAaFR
20122014
KEGA
D. BíroDAN FAaFR
FERIA: DESIGNING AND TESTING A FORMAT FOR ENERGIZING RURAL INNOVATION ACTION (Proposal ID 869351)
2019
2022Horizont 2020KZaKA FZKI
2013
2015
KEGA DB&B FBFS
Fertilizer based on sewage sludge derived char
2020
2025
Horizont 2020
Ľ. Jurík
KKI FZKI
Financial controlling in the agriculture of the Slovak Republic
2017
2017
SUA Grant Agency
I. Váryová
DA FEM
Financial controlling in the agriculture of the Slovak Republic
2020
2020
SUA Grant Agency
I. Váryová
DA FEM
Financial literacy and its role in market economy (1/0612/21)
20212023
VEGA
DM FEM
Financial literacy of students in the structural change aspect of bachelor's study at the university with an emphasis on increasing the employment of bachelor's graduates in the labor market (1/0474/20)
2020
2022
VEGA
DM FEM
Financial literacy of students of agricultural universities (SK-PL-18-0031)
2019
2020
Bilateral cooperation
R. Hornyák GregáňováDM FEM
20152018
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
CREP FEM
Financial management and business risk in Slovak agriculture (046SPU-4/2016)20172019KEGA
DF FEM
2015
2017
VEGA
A. Qineti
DE FEM
Financial relations in the context of the European law
2016
2019
Jean MonnetDL FESRD
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)
2008
2011
Jean MonnetDEUP FESRD
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)
2007
2009
VEGA Ľ. Gurčík
DE FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2015
2015
Jean Monnet
DF FEM
Floodplain forests in the lower reaches of the Váh river and design of their revitalization (0756/06150)
2009
2010
SUA Grant Agency
M. Kotrla
DE FESRD
Flux measurement tecnhniques for non CO2 GHG: methods, sensors, databases and modelling (COST Action: FP0903)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
B. NovotnáKKI FZKI
Flux measurement techniques for non CO2 GHG: methods, sensors, databases and modeling
2013
2013COST (European Cooperation in Science and Technology)E. Aydin
KBaH FZKI
Fodder crops glossary2017
2017
KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
FontaineNR
2018
2018
Granty nadáciíS. BellérováKZaKA FZKI
Food, health and law
2015
2015
Jean Monnet
CIP FESRD
2019
2022
General callsDEP FEM
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )
2015
2017
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Z. Palková
KEAaI TF
Food neophobias and its quantification by sensory analysis and consumer neuroscience methods. (1/0088/20)
20202022
VEGA
V. Vietoris
DTQPP FBFS
Food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/2018/20)
2020
2022VEGA DSAaH FAaFR
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DMT FEM
Food Quality for Europe (611386-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-NETWORK)
2019
2022Jean MonnetA. Bandlerová
FESRD
Food Quality for Europe (619971-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-NETWORK)20202023
Jean Monnet
A. BandlerováFESRD
2006
2008
VEGA
J. GolianDFH&S FBFS
Food scandals and their impact on the image of food companies and consumer behavioural tendencies (VEGA 1/0022/20)
2020
2022
VEGA DMT FEM
2017
2019
VEGA E. Bieleková
DEP FEM
2017
2020
General calls
J. PokrivčákDEP FEM
FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security (FP7 GA 290693)
2012
2017
FP7
J. Pokrivčák
DEP FEM
Foodstuff, quality and safety (419/2004)2003
2005
Štátne objednávky výskumu a vývojaFBFS
FOOD4URB: CONTRIBUTION OF URBAN FOOD FOREST TO ECOSYSTEM SERVICES IN URBAN REGION20192022
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. Tóth