Faculty of Economics and Management - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 447

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
= bez názvu = (4446)20032005MVTSJ. PokrivčákFEM
= bez názvu = (423/2003)20032005štátne objednávky výskumu a vývojaJ. PokrivčákFEM
Academic Writing not only for Students of Economic and Agricultural Sciences20192021KEGAS. GálováDL FEM
Accounting and International Financial Reporting Standards (016SPU-4/2012)20122013KEGAA. LátečkováDA FEM
Accounting and marketing in enterprise information systems (interactive textbook) (046SPU-4/2019)20192021KEGAA. LátečkováDA FEM
Adaptability and flexibility of the structure and content of the study programmes that profile of the food industry field of study after accession to the EU. (3/3169/05)20052007KEGAĽ. NagyováDMT FEM
Agfoodtrade (7RP/SPU/08)20082011MVTSJ. PokrivčákFEM
AGMEMOD 2020 ( 6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008MVTSJ. PokrivčákFEM
Agricultural commodity outlook for JRC-IPTS study20052006EC Tender (Tender Európskej komisie)Ľ. BartováDSaOR FEM
Agricultural Extension in EU countries20122013Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováDMan FEM
Agricultural Extension in EU countries20132014Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováDMan FEM
Agricultural Knowledge Centre - Innovative Transfer of Knowledge20142014Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsI. ZentkováCREP FEM
AGricultural MEmber states MODelling20012004FP5Ľ. BartováDSaOR FEM
Agricultural Member States Modelling for the EU and Eastern European Countries - AGMEMOD 2020 (6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008FP6Ľ. BartováDSaOR FEM
Agricultural Trade Agreements (255/01120)20052008MVTSJ. PokrivčákFEM
Agricultural Trade Agreements(2005-2008) ( FP6-513666 )20052008FP6Ľ. BartováDSaOR FEM
An electronic dictionary of financial terms in the form of a mobile phone application. (040SPU-4/2019)20192021KEGAI. HolúbekDF FEM
Analysis of economic efficiency of agriculture and agricultural companies before and after the entrance of the Slovakia to the EU (1/0803/11)20112012VEGAJ. LadvenicováDE FEM
Analysis of models of public services delivery in the field of construction order performance from the aspect of technical, size, and spatial allocation efficiency of local governments (1/0190/17)20172019VEGAP. FandelDSaOR FEM
Analysis of professional competencies of academic staff in the countries of Central Europe (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Analysis of the Production and Qualitative Parameters of Pork of the Mangalica Breed the efficiency of the Slovak Warmblood horse (1/0818/16)20152019VEGAJ. MlynekDAH FAaFR
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGAP. FandelDSaOR FEM
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)20062008KEGAD. OrszághováDM FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováDE FEM
Aplikovaná matematika. (4540)20042004ITD. OrszághováDM FEM
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160)20032005KEGAD. OrszághováDM FEM
Application of Marshallian and Hicksian demand functions in quantification of changes in the standard of living of Slovak inhabitants in connection to the food consumption according to nutritional recommendations. (1/0711/18)20182019VEGAE. HoškováDE FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-10-1516)20152016CEEPUSE. HorskáCREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-11-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-12-1718)20172018CEEPUSJ. GálováCREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-13-1819)20182019CEEPUSJ. GálováCREP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-00-1920)20192020CEEPUSJ. GálováCREP FEM
Applying Practical Tools to tertiary EDucation in BY, UA and UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováDMan FEM
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)20132015VEGAK. HennyeyováDI FEM
Assessing and Changing Adults' Behaviour on Sustainable Consumption of Food20182021Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. HorskáDOFEM FEM
Assessing the economic impacts of climate change on the agricultural sector (1/0759/20)20202022VEGAD. HupkováDE FEM
Assessment of the impacts of non-tariff measures - NTM on the competitiveness of the EU and selected trade partners. (PP7RP-0070-08)20092012APVVJ. PokrivčákFEM
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováDE FEM
Bankruptcy model for companies in SR (1/0652/17)20172017VEGAJ. PalkovičDSaOR FEM
Best Practise in Social Entrepreneurship in Visegrad Countries - Comparison and Perspectives20172017Standard GrantsI. UbrežiováCREP FEM
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)20202022VEGAK. HennyeyováDI FEM
Big Data Mining & Analytics for Academic Operational Excellence & Optimization of Pedagogical Outcomes (598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaR. Benda ProkeinováCREP FEM
Bio-economy Regulations: Law, Economics and Policies20182022HorizontJ. PokrivčákDEP FEM
Biofarm - our job, our mission II.20172018Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsĽ. NagyováCREP FEM
Biofuels and their impact on global agricultural and other markets. (1/0714/09)20092011VEGAJ. PokrivčákFEM
B-Plan Second Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCREP FEM
Business Economics a Economics of Enterprises (Practical books) (022SPU-4/2020)20202021KEGAM. UrbánováDE FEM
Business Internationalization as a Factor of Small and Medium Sized Enterprise's Competitiveness in Slovakia20152018VEGAI. UbrežiováDMan FEM
Business subjects in the agricultural sector as actors of development, competitiveness and sustainability of the regions (1/0654/15)20152016VEGAI. ZentkováDE FEM
Capacity Building in Agricultural Innovation Services in CEE Countries (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsZ. KapsdorferováDMan FEM
Capacity Building of QA Experts in Russia and Kazakhstan20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
Central European NeTwork for Risk Research20172017HorizontP. BielikDE FEM
Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku (1/0433/14)20142016VEGAK. HennyeyováDI FEM
Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States. (DO7RP-0018-10)20102015APVVJ. PokrivčákFEM
Competitive Business Models for Rural Areas20182018HorizontP. RovnýFEM
Competitiveness of the Slovak agri - food enterprises on the European food market (1/0230/09)20092011VEGAI. UbrežiováDMan FEM
Conceptual modernization and support of the subject Econometrics (027SPU-4/2017)20172019KEGAJ. PalkovičDSaOR FEM
Consumer behaviour and preferences on the market of gluten-free products20182019VEGAI. KošičiarováDMT FEM
Consumer personality and its impact on emotional behaviour and decision making (VEGA 1/0502/17)20172019VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Consumer personality and its impact on irrational behaviour and decision making (VEGA 1/0874/16)20152015VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Content Innovation of teaching the courses of European consumer and consumer behavior, marketing, marketing communication and market research by supplementing with theoretical and practical knowledge from the area of neuromarketing (010SPU-4/2013)20132014KEGAĽ. NagyováDMT FEM
Continuous professional development on safe-green-resilient food supply chains in Egypt20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
Controlling and Accounting System of the Enterprise (753)20102011GA SPUI. VáryováDA FEM
Cooperation between universities and business sector in implementation of international trade20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaN. TurčekováCREP FEM
Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries ( 61300004)20142016Strategic GrantsZ. KapsdorferováDMan FEM
Corporate Social Responsibility of the Slovak Enterprises in the context of business internationalization20132015VEGAI. UbrežiováDMan FEM
Cost accounting and enterprice information systems20102011KEGAE. ŠkorecováDA FEM
Creating a business in the digital age -- developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)20112012Leonardo da VinciI. ZentkováCREP FEM
Creating a university e-learning portal for SUA in Nitra (005SPU-4/2014)20142017KEGAD. TóthováCIT FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan20192021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan-Tunisia (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
Creation of an electronic glossary of terminology in the field of finance with an emphasis on the issue of agriculture and rural finance. (044 SPU-4/2018)20182020KEGAI. HolúbekDF FEM
Creation of modern study materials in the English language for study programme „International business with agrarian commodities“ (020SPU-4/2018)20182018KEGAI. VáryováDA FEM
Cultural, business, social and scientific perspective in managing diversity in V4 countries20172018Small GrantsI. UbrežiováCREP FEM
Designining An Assessment Tool For Qualification Of Agricultral Advisors in EU Farms Advisory System20152017Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsZ. KapsdorferováDMan FEM
Determinants of increasing the competitiveness of agribusiness enterprises in synergy of managerial and accounting aspects (1/0842/12)20122013VEGAA. LátečkováDA FEM
Determinants to increase competitiveness of agri-sector enterprises in the information society (1/0788/11)20112012VEGAA. LátečkováDA FEM
Development of Agricultural Insurance Programs in Universities in Ukraine20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014Visegrad GrantsJ. PokrivčákDEP FEM
Development of new career opportunities in the wine and wine related industries20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PokrivčákDEP FEM
Development of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia (543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR)20132017TempusE. HorskáDOFEM FEM
Development, verification and validation of techniques to increase the dynamics of product and process innovation20192023General callsJ. GálováCREP FEM
Digital educational applications in mathematics (029SPU-4/2018)20182020KEGAD. OrszághováDM FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováDMan FEM
Do we pay much or little for municipal waste? (1/0411/20 )20202022VEGAR. KrajčírováFEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009MVTSP. BielikDE FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGAM. RajčániováDEP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)20162017GA SPUZ. KapustováDE FEM
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. (1/0861/08)20082010VEGAM. TóthFEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPUM. RajčániováDEP FEM
Double entry accounting for business (university textbook in English) (029SPU-4/2013)20132014KEGAA. LátečkováDA FEM
Double-entry bookkeeping - an interactive textbook to support innovative education (016SPU-4/2020)20202022KEGAA. LátečkováDA FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGAM. RajčániováDEP FEM
Economic and Environmental Aspects of Slovakia's Transition towards a Bioeconomy2020--VEGAE. LazorčákováDEP FEM
Economic and Legislative Conditions of the Competitiveness of the Distilling Industry of the Slovak Republic in the context of Legalization of Home Production of Spirits20202022VEGAO. BeňušDE FEM
Economic aspects of extracting oil and squalene from amaranth (1/0699/18)20182020VEGAM. RichterDE FEM
Economic efficiency of production factor land (1/0052/13)20132014VEGAJ. LadvenicováDE FEM
Economic Growth, Global Commodity Markets and the Food and Nutrition Security in the Central and Eastern Europe and the Western Balkans (1/0843/14)20142016VEGAM. HanováDSaOR FEM
Economics of biofules in EU and its impact on agriculture in SR20202022VEGAZ. BajusováDE FEM
      Economics of biofules in EU and its impact on agriculture in SR (1/0065/20)20202022VEGAZ. BajusováDE FEM
Education for self-employment20162016Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsI. UbrežiováCREP FEM
Effectiveness of agrosubjects in Slovakia (1/0070/20)20202022VEGAM. UrbánováDE FEM
Eigennamen und ihre Wiedergabe in der literarischen Übersetzung20182018Action Austria SlovakiaS. GálováDL FEM
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPUM. HolotováDMT FEM
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)20192021VEGAK. HennyeyováDI FEM
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy (361/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Enhancement of Agri-Food Logistics and Supply Chain in MENA Region20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
Enhancing ENTERprising culture in Agrarian higher education institutions20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
Entrepeneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach (2012-1-ES1-LEO05-50335)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCREP FEM
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013rozvojový projekt - ITB. BellérováDE FEM
ERASMUS Intensive Language Course of The Slovak Language for Foreigners - (within the ERASMUS Programme of Lifelong Learning (No 13204-0369/Nitra02)20122012Erasmus MundusJ. VrbováDL FEM
Establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards. (BestFood)20162019Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. BielikDE FEM
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonetJ. PokrivčákDEP FEM
EU integration and adaptation of EU biofuel policies (APVV-0706-07)20082010APVVJ. PokrivčákFEM
Euro Russian Academic Network PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikDE FEM
European Studies of Cultural Dimensions of International Business: Managerial and Marketing Implications ( Rak/Špan/SR/07)20072009MVTSE. HorskáFEM
European Union - Latin America Academic Links (2014-0874/001-001)20142018Erasmus MundusE. HorskáCREP FEM
Evaluation of the impact of the Rural Development Program on Slovak economy (VEGA 1/0768/20)20202022VEGAE. BielekováDEP FEM
Evaluation of the impact of the R1 PR1BINA highway on the external environment20182019Zmluva o dieloE. HorskáCREP FEM
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)20052005ITK. HennyeyováDI FEM
Extension of program support of SPU employees and students in Nitra. (5b)20062007rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Factor markets (PP7RP-0025-09)20092010APVVJ. PokrivčákFEM
Factor research of Slovak agrarian comodities success at EU market in economics instability20112012VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGAE. HorskáFEM
Financial controlling in the agriculture of the Slovak Republic20172017GA SPUI. VáryováDA FEM
Financial literacy of students in the structural change aspect of bachelor's study at the university with an emphasis on increasing the employment of bachelor's graduates in the labor market (1/0474/20)20202022VEGAR. Hornyák GregáňováDM FEM
Financial literacy of students of agricultural universities (SK-PL-18-0031)20192020Bilateral cooperationR. Hornyák GregáňováDM FEM
Financial Literacy Online20152018Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. HorskáCREP FEM
Financial management and business risk in Slovak agriculture (046SPU-4/2016)20172019KEGAM. TóthDF FEM
Financial markets and access to credit in agricultural sector20152017VEGAA. QinetiDE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)20072009VEGAĽ. GurčíkDE FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)20152015Jean MonetM. TóthDF FEM
Food Chain and Unfair Trade Practices (APVV-18-0512)20192022General callsM. RajčániováDEP FEM
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. HorskáDMT FEM
Food scandals and their impact on the image of food companies and consumer behavioural tendencies (VEGA 1/0022/20)20202022VEGAZ. KádekováDMT FEM
Food Secure20122017FP7J. PokrivčákDEP FEM
Food Security in Central and Eastern Europe: The Impact of World markets, Policies, and Institutions (APVV-14-0662)20152018General callsJ. PokrivčákDE FEM
Food security in transition countries (VEGA 1/0928/17)20172019VEGAE. BielekováDEP FEM
Food Security, Poverty, and Vulnerable Groups: the Role of Policies20172020General callsJ. PokrivčákDEP FEM
Foreign direct investments in the Slovak Republic (1/3765/06)20062008VEGAJ. PokrivčákFEM
Framework contract for the evaluation of CAP measures contributing to the general objective of viable food production (AGRI-2016-EVAL-01)20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákDEP FEM
Global University IV. (SAMRS/2016/RV/1/7 )20162018Slovak AidD. MoravčíkováDSS FEM
Globálny potravinový trh - analýza zmeny ponuky, dopytu a potravinovej bezpečnosti v SR. (1/3836/06)20062008VEGAR. SerenčéšFEM
Higher Objectives of National Organizational Reform (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)20122015TempusE. HorskáDOFEM FEM
HRM in Visegrad countries - regional, national, and international context20162017Small GrantsI. UbrežiováCREP FEM
Impact of biofuel production on agriculture ( 035SPU-4/2019)20192019KEGAZ. KapustováDE FEM
Impact of business accounting and tax system on competitiveness and sustainability of primary agricultural companies in the Slovak Republic20152015VEGAA. Ferenczi VaňováDA FEM
Impact of Common Agricultural Policy changes on competitiveness, asset, yield, financial situation and employment of the agricultural companies in primary sector in Slovakia20142014VEGAA. Ferenczi VaňováDA FEM
Impact of Integration and Globalization on Business Risk in Slovak Agriculture20172019VEGAM. TóthDF FEM
Impact of the Common Agricultural Policy on the mitigation of income risk in Slovak agriculture and factors determining the level of risk of agricultural companies (1/0338/18)20182020VEGAA. BoháčikováDF FEM
Impacts of agricultural subsidies on productivity of farms and food security20152017VEGAJ. PokrivčákDEP FEM
Impacts of land management on the profitability of crop production20192021VEGAT. BullováDE FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováDMan FEM
Implementácia e-vzdelávania do bakalárskeho vzdelávania v odbore "Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania (100/01240)20022004KEGAK. HennyeyováDI FEM
Implementácia e-vzdelávania do dištančného štúdia. (4536)20042004ITK. HennyeyováDI FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách20122014KEGAE. Pechočiaková SvitačováDSS FEM
Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov. (311/01160)20052005ITD. OrszághováFEM
Implementation of Consumer NEUROscience and SMART Research Solutions in AromachOLOGY (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsJ. BerčíkDMT FEM
Implementation of e-learning as an effective tool in teaching business accounting (048SPU-4/2016)20162018KEGAI. KošovskáDA FEM
Implementation of Innovative Approaches in Sensory Marketing (OC-2017-1-22234)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. GálováCREP FEM
Implementation of New Technologies and Interdisciplinary Relations in Practical Training on Consumer Studies (038SPU-4/2016 )20162018KEGAJ. BerčíkDMT FEM
Improvement of co-operatives' legislation for promotion of social coherence (21710233)20172017Standard GrantsE. HorskáCREP FEM
Improvement of hygiene criteria in cheese production to EU standards - BestCheese20172017Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. BielikDE FEM
Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC (543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES)20132016TempusI. ZentkováDE FEM
Improving the quality of the teaching process at secondary vocational schools through the modernization of professional didactics of vocational subjects (051TUKE-4/2019)20192019KEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Increasing the efficiency of decision making by managers, with the support of information systems and accounting (1/0489/15)20152017VEGAA. LátečkováDA FEM
Informačná stratégia podniku v agropotravinárskom sektore. (1/4636/07)20072009VEGAK. HennyeyováDI FEM
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR (365/01260)20092012rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Information systems and cost accounting20112012KEGAE. ŠkorecováDA FEM
Information systems in enterprice, accounting and marketing (interactive textbook) (027SPU-4/2018)20182020KEGAA. LátečkováDA FEM
Information Systems of Enterprise (011SPU-4/2015)20152017KEGAA. LátečkováDA FEM
Innovation and creation of educational materials to support the development of key mathematical competences of students20162016KEGAJ. DrábekováDM FEM
Innovation and modernization aspects of information and communication Technologies in teaching of profile subjects in new non-informatics study programmes (010SPU-4/2016)20162018KEGAV. PopelkaDI FEM
Innovation of different forms of ICT user support (5b)20072008rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Innovation of educational process with emphasis on accessibility and unified access to informations and ICT resources for different categories of users (008SPU-4/2014)20132013KEGAE. OláhováCIT FEM
Innovation of study materials and creation of electronic teaching tools for the economtric oriented subjects2020--KEGAJ. PalkovičDSaOR FEM
Innovations and Technology Transfer in the Agrifood Sector: Barriers and Challenges20172017General callsP. BielikFEM
Innovations for Development of High-Quality Skills via Learning Mobility Experience20182021Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsM. HanováCREP FEM
Innovative concept of curriculum and methodological "e-support" for VET teachers preparation in the field of agriculture and food sciences (033SPU-4/2019)20192021KEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričDMan FEM
Innovative ICT-enhanced TEaching approaChes 4 ECO-social sustainability in Jordan & Syria20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCREP FEM
Innovative ICT-enhanced TEaching approaChes 4 ECO-social sustainability in Jordan & Syria (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCREP FEM
Innovative model of curriculum and creation of "e-support" in preparation of teachers of proffessional agricultural and food science subjects (004SPU-4/2017)20172017KEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)20172019KEGAI. KošovskáDA FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGAĽ. NagyováDMT FEM
Inovative concept of curriculum and methodical "e-support" for teacher preparation in proffesional agricultural and food science subjectss (007SPU-4/2018)20182018KEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)20052005ITB. BellérováDE FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)20032005KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)20102012KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrated talent management model and its impact on economic results of enterprises20172019VEGAR. SavovDMan FEM
Integration through Education20152016Flagship projekt T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)20132013Erasmus (okrem mobilít)A. HolúbekováDL FEM
Internal and external factors affecting the quality of mathematical education20132015KEGAV. MatušekDM FEM
International agricultural economics20152017KEGAJ. PokrivčákDEP FEM
International Marketing: A Visegrad Perspective (IVF 61100001)20122014Visegrad Scholarship ProgramE. HorskáDMT FEM
Investment strategies to change the input of a biogas station (1/0424/20)20202022VEGAR. SerenčéšDEP FEM
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015Jean MonetJ. PokrivčákDE FEM
Knowledge sharing and innovation in agriculture and rural areas of the V4 and neighbouring countries20162016Small GrantsM. TóthDF FEM
Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation. (609531)20132016FP7P. BielikDE FEM
Knowledge transfer from V4 Countries to Macedonia in field of value chain in organic agriculture20152015Small GrantsE. HorskáCREP FEM
Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva20142014General callsI. ZentkováDE FEM
Kreovanie nového študijného programu I. a II. stupňa medziodborového štúdia v odboroch 9.2.6 Informačné systémy a 3.3.15 Manažment (3/7359/09)20092010KEGAM. KučeraDA FEM
Kreovanie študijného programu inžinierského stupňa v odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. (3/2061/04)20042006KEGAZ. SojkováDSaOR FEM
Labour Migrants Social Adaptation and Participation in Life-Long Learning20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
Letná škola Bezpečnosti potravín20112013KEGAJ. GolianDMT FEM
Life-satisfaction and other psychological dispositions as predictors of behavioural tendencies associated with food wasting (1/0368/19)20192021VEGAJ. RybanskáDMT FEM
lobal Commodity Prices, Price Transmission, and Food Security (APVV-0894-11)20122015General callsJ. PokrivčákDEP FEM
MADE IN DANUBE - TRANSNATIONAL COOPERATION TO TRANSFORM KNOWLEDGE INTO MARKETABLE PRODUCTS AND SERVICES FOR THE DANUBIAN SUSTAINABLE SOCIETY OF TOMORROW (DTP1-072-1.1)20172019InterregP. BielikDE FEM
Managerial and accounting aspects of increasing the competitiveness of agribusiness enterprises (1/0950/14)20142015VEGAA. LátečkováDA FEM
Managerial Processes and its Optimization and Valuation (CIII-CZ-0911)20162019CEEPUSP. FandelDSaOR FEM
Managing risk in agriculture to improve farmers' decision making under uncertainty (OC-2015-1-19600)20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováDSaOR FEM
Managing risk in agriculture to improve farmers' decision making under uncertainty (OC-2015-2-20241 )20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováDSaOR FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGAJ. MurgašDMan FEM
Manažment diverzity pracovnej sily v podmienkach podnikateľských subjektov SR20132016VEGAD. LančaričDMan FEM
Market and Consumer Studies (CIII-SK-1117-01-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCREP FEM
Measurement variants of biological assets and their influence on profitability in agricultural companies ( 1/0527/19)20192021VEGAI. KošovskáDA FEM
Measuring performance of the local self-government (1/0407/18 - UKF)20182020VEGAR. Hornyák GregáňováDM FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)20072009VEGAA. QinetiDEP FEM
Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód (Študijná e - pomôcka pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji) (035UKF-4/2011)20112013KEGAR. Hornyák GregáňováDM FEM
Merchandising and event marketing for agricultural products: development of integrated teaching and creation of multimedia didactic tools (3/6197/08)20082010KEGAE. HorskáDMT FEM
Methodical procedure of Enterprise security policy processing (user guide) (012SPU-4/2017)20172019KEGAM. HallováDI FEM
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)20112012KEGAD. OrszághováDM FEM
Modelling and projections of the agri-food markets in Slovakia and the European Union (1/0935/17)20172019VEGAE. LazorčákováDEP FEM
Modelling of food consumption in Slovakia - to quantify a sustainability20142016VEGAR. Benda ProkeinováDSaOR FEM
Modelovanie dopadov agrárnej politiky EÚ na ekonomickú situáciu poľnohospodárskych podnikov SR. (1/3766/06)20062008VEGAZ. SojkováFEM
Modelovanie spotreby mäsa individuálnych sociálnych skupín domácností, štrukturálne zmeny v spotrebe mäsa a analýza faktorov ovplyvňujúcich spotrebu mäsa v Slovenskej republike (1/0815/10)20102011VEGAD. HupkováFEM
Modern Textbook in International Economics and Agricultural Policy for a New Study Programme (3/6194/08)20082010KEGAJ. PokrivčákFEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)20072008OP Ľudské zdrojeR. SerenčéšDEP FEM
Modernising Human Resource Management in South Mediterranean Higher Education (561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
Monitoring the Bioeconomy (GA 773297)20182022HorizontJ. PokrivčákDEP FEM
Multicultural education for European citizenship20072009GrundtvigE. HorskáDMT FEM
Multifunctionality of Slovak agriculture (138/01120)20032005VEGAJ. PokrivčákFEM
Multimédiá vo vyučovaní matematiky (697/01160)20102010KEGAD. OrszághováDM FEM
Multimediálna učebnica "Manažérska informatika" (3/4294/06)20062008KEGAK. HennyeyováDI FEM
Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačové spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku (004SPU-4/2012)20122014KEGAK. HennyeyováDI FEM
Mutual Recognition of Accreditation of Study Programs in EU, Russia and China20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
Nadácia VÚB Otorená grantová schéma pre vzdelavanie:Foreign Guest Professor 201320142014Granty nadáciíJ. PokrivčákDEP FEM
Návrh a spracovanie učebných materiálov s multimediálnou podporou pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania Projekt č. 002SPU-4/201420142016KEGAV. PopelkaDI FEM
Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania. Projekt č. 014SPU-4/201920192021KEGAV. PopelkaDI FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)20152016KEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Network for Transfer of Knowledge and Innovation in Agribusiness20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. KapráľováCREP FEM
Neurodidactic context of higher education20162016VEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Neurodidactic context of higher education20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáDMT FEM
Neuromarketing base in V420152016Standard GrantsJ. BerčíkDMT FEM
New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade. (PP-7RP-0078-08)20082011APVVJ. PokrivčákFEM
New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade. (DO7RP-0016-08)20082011APVVJ. PokrivčákFEM
New trends in theory and practice of human resources management (04-GA SPU-17)20172019GA SPUZ. LušňákováDMan FEM
Next destination Balkan: Agritourism landscapes development20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikDE FEM
NTM-Impact (DO7RP-0020-09)20082011APVVJ. PokrivčákFEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)20082010AVĽ. NagyováDMT FEM
Obnova konzorcionálneho prístupu vysokých škôl do databázy Scopus. (3d)20072007ITB. BellérováDE FEM
Online Course Creation in LMS Moodle in Order to Improve Academic Skills20202022KEGAS. GálováDL FEM
Open access to information (2/SPU)20012002rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Open Education in Wine Business across Europe and beyond20162016Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. RovnýCREP FEM
Optimalizácia procesov v poľnohospodárstve využitím informačných technológií a metód operačnej analýzy (1/0582/10)20102011VEGAK. HennyeyováDI FEM
Optimization and calculation of appropriations in agricultural sector enterprises through the application of MS Excel and its advanced tools (1/0104/18)20182020VEGAM. HallováDI FEM
Optimization of local fee in waste management of the Slovak Republic20172020GA SPUR. KrajčírováDA FEM
Palestinian-European Vocational Training Program20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application20182019EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákDEP FEM
Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics (21310034)20132014Standard GrantsE. HorskáDMT FEM
Pedagogical competences of university teachers20172018Small GrantsT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl - celoštátny projekt20032006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012002rozvojový projekt - ITI. OkenkaCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012001rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Perspective of sheep and goat farming and sheep and goat production in the Slovak Republic (1/0636/20)20202022VEGAP. RovnýDMT FEM
Plant biotechnology – modern textbooks and innovative methods of practical exercises in agreement with the requirements of the praxis (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováDB&B FBFS
Platform for Sharing Agricultural Knowledge and Innovation20142014Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsI. ZentkováCREP FEM
Podpora poľnohospodárstva na Slovensku od roku 1993 a jej vplyv na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov. (758/01320)20092010GA SPUM. TóthFEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Portal of Universities (323/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre20042004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)20072008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Position of Small and Medium Sized Enterprises in the Process of Internationalization of Entrepreneurship20162019VEGAI. UbrežiováDMan FEM
Potential and perspectives of the Slovak agri-food market development (APVV-18-0277)20192022General callsJ. PokrivčákDEP FEM
Preparation of Research in the Field of Engineering Education (11540295)20162016Small GrantsT. Šeben ZaťkováCREP FEM
Preparation of research in thefield of engineering education.20152015Visegrad Scholarship ProgramT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Price transmission in food supply chain of selected agricultural products ( 1/1189/12)20122014VEGAD. HupkováDE FEM
Príspevok na projekt Evidencia publikačnej činnosti univerzít (CREPC). (CREPC)20072007ITB. BellérováDE FEM
Process elektronization of grants monitoring involving students in the form of startups20152015rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Production factor land and effectiveness analysis of its usage in agricultural companies (1/0174/18)20182020VEGAJ. LadvenicováDE FEM
Production factor land as an important indicator of agricultural companies competitiveness (1/0185/15)20152017VEGAJ. LadvenicováDE FEM
Programový produkt efektívneho podnikania na pôde - agromarket. (3/5225/07)20072009KEGAĽ. KubicováDMT FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture20112012Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsZ. KapsdorferováDMan FEM
Project "Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries"20142017Strategic GrantsZ. KapsdorferováDMan FEM
Project-based Approach in the Development of Agriculture20122012Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováDMan FEM
Promotion of data security and sector productivity on Ministry of Finances of Slovak Republic by data encryption and personal audit20152015Granty nadáciíJ. PalkovičDSaOR FEM
Propagácia výsledkov SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Enviro, Agrokomplex, Medacta (rezerva_jun)20082008rezervaB. BellérováDE FEM
Proposal and creation of innovative teaching materials and documents in newly accredited study programs of non-informational focus20192021KEGAV. PopelkaDI FEM
Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS20122015FP7Z. KapsdorferováDMan FEM
Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model (31410066)2014--Strategic GrantsR. Benda ProkeinováDSaOR FEM
Public and private safety and quality requirements in the fresh produce sector in Central European countries20002001FP5Ľ. BartováDSaOR FEM
Qualitative and production parameters of animals with regard to pre-slaughtering factors, nutrition, technique and breeding technology (1/0493/12)20122015VEGAJ. MlynekDAH FAaFR
Qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese. (APVV-16-0244)20172020General callsĽ. NagyováDMT FEM
Quantification of the sustainable consumption by using modellong of consumer behaviour in the food consumption (VEGA 1/0890/16)20162018VEGAR. Benda ProkeinováDSaOR FEM
Realizácia školského mliečneho programu a dôvody jeho nízkeho povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji. (759/01310)20092010GA SPUZ. KapsdorferováFEM
Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), WTO a CAP, analýza blahobytu, inštitucionálne súvislosti trhu s pôdou, vertikálna integrácia (1/4423/07)20072009VEGAF. KuzmaDE FEM
Region in the Development of Society within V4 Countries20152016Small GrantsE. KapráľováCREP FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií20032003rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí20052005rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre20052006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line. (364/01260)20092010ITD. TóthováFEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre20102013OP Ľudské zdrojeĽ. NagyováDMT FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií20102013OP Ľudské zdrojeĽ. MoravcováDL FEM
Rural household life changes after the EU accession (APVV-15-0689)20162020APVTP. BielikDE FEM
Selected Impacts and Current Trends of Labor Force Development in Slovak Agriculture2017--GA SPUJ. KozákováDMan FEM
Selected issues of accounting and tax system of entrepreneurs in agriculture of the Slovak Republic20162016GA SPUI. VáryováDA FEM
Slovak – English – French – German – Russian – Spanish Dictionary of Hippology (005SPU-4/2018)20182020KEGAĽ. MoravcováDL FEM
Slovak Republic milk food vertical operations determinants, its competitiveness, and efficiency (1/0356/20)20202022VEGAM. RichterDE FEM
Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food and nutrition security,20152018HorizontZ. KapsdorferováDMan FEM
Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security20162016HorizontZ. PalkováFEM
Social and Economic Impacts of the Expressway Road R1 PR1BINA (606/2017/SPU)20172018Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Social differentiation of Slovak population as a factor of health nutrition and life quality. (1/0410/19)20192021VEGAE. HoškováDE FEM
Social enterprise and social entrepreneurship, comparison, the best practices of Visegrad countries20162016Standard GrantsI. UbrežiováCREP FEM
Social entrepreneurship: a path to sustainable social change in V4 countries20182019Standard GrantsI. UbrežiováCREP FEM
Social innovations in rural areas of V4 - transferring the best practice20162017Granty nadáciíD. MoravčíkováDSS FEM
Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže20092010Zmluva o dieloD. MoravčíkováDSS FEM
Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže20112013Zmluva o dieloD. MoravčíkováDSS FEM
Socio-economic and qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese. (APVV-15-0536)20152019General callsĽ. NagyováDMT FEM
Specifics of financial management of agricultural companies in the conditions of the Slovak Republic and selected member states of the European Union (1/0756/18)20182020VEGAM. KočnerDA FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov20062006Action Austria SlovakiaD. TóthováCIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre20082008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Squalene - scare anticancer matter, economic aspects of extracting squalene from amaranth and a its economic availability for prevention and healing (1/0476/19)20192021VEGAM. RichterDE FEM
State of secondary vocational agricultural - food education in the Nitra region and a proposal of its optimalization with the accent on professional preparation (APVV-17-0198)20182018General callsT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)20062008KEGAD. KučírkováCEPC FEM
Strategic partnership for development of competencies in elaboration of environmental projects20172019Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsI. UbrežiováCREP FEM
Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku (160TT1001408;145/2014/SPU)20142015Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!R. SerenčéšDEP FEM
Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku (1/0772/10)20102011VEGAR. SavovFEM
Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku. (733/01310)20072008GA SPUR. SavovFEM
Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions20152016Erasmus+ KA3D. MoravčíkováDSS FEM
Strengthening the scientific cooperation between V4 universities to increase their effectiveness in research joint projects20162016Standard GrantsP. BielikDE FEM
Success factors of succession process in small and medium-sized family businesses in Slovakia (1/0316/20)20202022VEGAZ. LušňákováDMan FEM
Support of decision making by managers from the aspect of business processes, information systems and accounting (1/0711/20)20202022VEGAP. StuchlýDI FEM
Support of the implementation of global citizenship education within the system of global education at the FEM SUA in Nitra (03-GA SPU-16)20162017GA SPUA. MravcováDSS FEM
Supporting Social Entrepreneurship in Higher Education in the MiDdle East20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCREP FEM
Sustainability of Agriculture through Improvement of Risk Management Education and Practice20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCREP FEM
Sustainability of Agriculture via Improvement of Risk Management Education and Practice (598284-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
Sustainability of Small and Family Farms20152015Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. RovnýDMT FEM
Sustainability of Small and Family Farms (2016-1-SK01-KA203-022611)20162019Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. RovnýCREP FEM
Sustainability of Small Family Farms20182021General callsP. RovnýDMT FEM
Sustainable Development of Family-owned Agricultural Holdings20172018Granty nadáciíD. HupkováCREP FEM
Sustainable development of subjects in food chain in the condition of Slovak Republic (1/0951/12)20112013VEGAE. HorskáDMT FEM
Sustainable Innovation for the Agri-Food Sector20172020InterregJ. PokrivčákDEP FEM
Synergy for Strategies and Policies to Decline School Dropout20142014Erasmus (okrem mobilít)T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Synergy for Strategies and Policies to Decline School Dropout20142014Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsI. ZentkováCREP FEM
Synergy management and accounting aspects of improving the competitiveness of companies. (1/0468/13)20132014VEGAA. LátečkováDA FEM
Škola mladého podnikateľa (11230100378)20062008OP Ľudské zdrojeP. BielikDE FEM
Teaching experience of Czech VET teachers abroad20152017Erasmu+ KA1 Individual MobilityT. Šeben ZaťkováCREP FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku (1/3472/06)20062009VEGAP. BielikDE FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku. (1/3472/06)20062008VEGAP. BielikFEM
The Analysis of Agricultural, Environmental and Trade Policies with the Application of General Equilibrium Models20122014VEGAA. QinetiDE FEM
The Central - Eastern EU Model for Competitive and Sustainable Agriculture and Rural Development20152015Standard GrantsM. TóthDF FEM
The Common Agricultural Policy 2014-2020 and the impact on the financial situation of farms in Slovak Republic (1/0912/14)20142016VEGAT. RábekDF FEM
The conceptual modernization of content and methodic support for courses in higher education for teachers of technical universities (026SPU-4/2013)20132016KEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
The conceptual modernization of content and support of the Econometrics ( 021SPU-4/2016)20162018KEGAJ. PalkovičDSaOR FEM
The development of professional competencies of staff in vocational education (Erasmus+ KA102)20172019Erasmu+ KA1 Individual MobilityE. ČernákováCEPC FEM
The establishment of the laboratory sensory, consumer and neuro marketing studies20152015KEGAĽ. NagyováDMT FEM
The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies20182018HorizontJ. PokrivčákDEP FEM
The impact of financial markets and agricultural policies on agrifood sector (APVV-15-0552)20162019General callsM. RajčániováDEP FEM
The impact of financial markets and agricultural policies on agrifood sector (APVV-15-0552 )20162019General callsM. RajčániováDEP FEM
The Impact of Information and Communication Technologies (ICT) on the Economic Growth of Businesses20192019GA SPUM. HallováDI FEM
The Impact of Investment Support on Agricultural Farm Competitiveness in the SR (1/0833/14)20142016VEGAĽ. BartováDSaOR FEM
The impact of price volatility in agricultural products supply chain in Slovakia and EU (1/0913/17)20172019VEGAD. HupkováDE FEM
The Impact of the Agricultural Producers Organisations Support on Performance of their Members in the SR (1/0845/17)20172019VEGAĽ. BartováDSaOR FEM
The impact of the EU agricultural and food policies on the food market and nutrition V4 countries population. (1/0508/20)20202021VEGAE. HoškováDE FEM
The importance of global citizenship in the implementation of sustainable development strategies (034SPU-4/2020)20202022KEGAA. MravcováDSS FEM
The importance of social innovation in shaping the quality of life in V-4 countries20152016Standard GrantsZ. KapsdorferováDMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V42018--Standard GrantsZ. KapsdorferováDMan FEM
The Multilangual explanatory economic dictionary (039SPU-4/2014 )20142016KEGAI. ZentkováDE FEM
The Multilangual explanatory economic dictionary (016SPU-4/2018)20182020KEGAI. ZentkováDE FEM
The Multilangual explanatory economic dictionary II. available also for visually handicapped readers (041SPU-4/2019)20192021KEGAI. ZentkováDE FEM
The Position of Agriculture in Regional Development (13203-1079/NITRA02)20132014Erasmus (okrem mobilít)I. ZentkováCREP FEM
The potential of the Slovak agriculture in the context of Green economy (1/0867/13)20132015VEGAR. SerenčéšDE FEM
The quality of seniors life and evaluation of their mental health in selected regions of Slovakia (1/0747/14)20142016VEGAZ. PolákováDSaOR FEM
The Role of Entrepreneurship in Agro-Industry Progress20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCREP FEM
The Role of Project Management in the Regional Development - Joined Experience of V4 countries and India20152015Small GrantsE. KapráľováCREP FEM
The soil as significant factor of agricultural companies compettitiveness (1/0598/19)20192021VEGAJ. LadvenicováDE FEM
The Strengthen of Organic Farming Sector Through Establishment of Extension System's Network (21370019)20142015Standard GrantsM. KadlečíkováDMan FEM
THE SUPPORT OF QUALITY IMPROVEMENT OF THE FOOD20162018APVTZ. KapsdorferováDMan FEM
The Use of Consumer Neuroscience and Innovative Research Solutions in Aromachology and Its Application in Production, Business and Services (APVV-17-0564)20182022General callsJ. BerčíkDMT FEM
The Use of Consumer Neuroscience in the Implementation of Aromachology in Selected Sectors of the Economy (1/0570/18)20182020VEGAJ. BerčíkDMT FEM
The Use of Neuromarketing in Visual Food Merchandising (1/0874/14)20142016VEGAE. HorskáDMT FEM
The valuation of production and ethological parameters of animals with regard to nutrition, technique and technology of breeding (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekDAH FAaFR
Theoretical and educational transformation of mathematics education of agricultural engineering (3/7382/09)20092011KEGAJ. DrábekováDM FEM
Theory and practice of HRM and managerial work (041SPU-4/2018)20182019KEGAZ. LušňákováDMan FEM
Theory and Practice of the International Management and Entrepreneurship in the Multicultural Enviroment20192021KEGAI. UbrežiováDMan FEM
Towards Agriculture and Rural Development in Albania (SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS)20182018Slovak AidE. HorskáCREP FEM
Towards sustainability in manufacturing, retailing and consumption20182020štátne programy výskumu a vývojaE. HorskáCREP FEM
Transfer of biofuel research knowledge into the preparation of a study aid for the course "Bioeconomics" (021SPU-4/2020)20202020KEGAZ. KapustováDE FEM
Transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov. (747/01160)20082009GA SPUJ. DrábekováFEM
Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov (1/0796/14)20142016VEGAZ. StrápekováDF FEM
Transparency of Food Pricing (PP7RP-0047-10)20112015APVVJ. PokrivčákDEP FEM
Transparency of Food Pricing (GA 265601)20112013FP7J. PokrivčákDEP FEM
Tvorba cudzojazyčných učebníc novej špecializácie Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu. (3/3229/05)20052007KEGAH. BorsukováDL FEM
Tvorba učebných pomôcok v anglickom jazyku pre predmety Štatistika, Operačný výskum a Ekonometria pre všetky odbory ekonomického štúdia. (3/7379/09)20092011KEGAZ. SojkováDSaOR FEM
Udržateľný rozvoj a sociálna kohézia - národné a regionálne perspektívy (1/0880/10)20102011VEGAZ. SojkováFEM
Understanding farmers decision making under uncertainty and improving farm risk management (OC-2016-1-20917 )20172019COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováDSaOR FEM
UNIFY20172020EuropeAidA. MravcováCREP FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015Flagship projekt E. HorskáDMT FEM
Using of consumer neuroscience by implementing of aromachology in selected economy (1/0570/18 )20182020VEGAJ. BerčíkDMT FEM
Using of new technologies and interdisciplinary associations in consumer studies20162016KEGAE. HorskáDMT FEM
Utilization of non-traditional methods in biological assets measurement in companies of agricultural primary production in the SR (1/0588/18)20182020VEGAI. KošovskáDA FEM
Utilization of VBA (Visual Basic for Applications) in economic modelling and its application in education proces (028SPU-4/2016)20162018KEGAK. HennyeyováDI FEM
Valuation of the biological assets as an important accounting tool and its influence on profitability of agricultural companies (1/0265/20)20202022VEGAI. KošovskáDA FEM
Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov20122014VEGAZ. SojkováDSaOR FEM
Virtual European University of Active Citizens20172020Erasmus+ KA3M. HanováCREP FEM
Visegrad cooperation on innovative practices of teaching and learning in higher education (21810332)20182019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCREP FEM
Visegrad Cooperation on Innovative Teaching and Learning in Higher Education (21910425)20192019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCREP FEM
Visegrad Cooperation on Innovative Teaching and Training Practices in Higher Education (21920135)2019--Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Vocational Training Center for Undergraduate University Students and Teachers in Jordan (561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCREP FEM
Vplyv agrárnej a potravinovej politiky na trh s potravinami (467-033SPU-4/2010)20102010KEGAI. ZentkováDE FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)20052006Granty nadáciíJ. PokrivčákDEP FEM
Vplyv vládnych regulácií na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0797/16)20162018VEGAM. RajčániováDEP FEM
Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ20032005GA SPUP. BielikDE FEM
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAĽ. NagyováDMT FEM
Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov (413-021SPU-4/2010)20102010KEGAP. RovnýDMT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)20142016KEGAD. TóthováCIT FEM
Výučba aplikov. matematiky s podporou IKT na SPU v Nitre (218-5c)20032003rozvojový projekt - ITD. OrszághováFEM
Vyučovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom matematickom vzdelávaní (021SPU-4/2011)20112013KEGAR. Hornyák GregáňováDM FEM
Využitie informačných technológií a budovanie informačnej stratégie v podnikoch agrosektoru (692/01240)20102010KEGAK. HennyeyováDI FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty20032004rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov20122014VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)20162017KEGAT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Význam značky kvality pri garancii kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály. (1/4442/07)20072009VEGAĽ. NagyováFEM
Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov (1/0422/19)20192021VEGAM. RajčániováDEP FEM
V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education20142015Standard GrantsM. TóthDF FEM
V4 universities' strategic partnership for sustainable prosperity research of SMEs, family businesses and households (2016-1-CZ01-KA203-024041)20162019Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. HorskáCREP FEM
Watch and Market Visegrad Food (11540109)20162016Small GrantsE. HorskáCREP FEM
Young Businessmen20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáDMT FEM
Young People Organise Work Enterprise Together20122012Leonardo da VinciP. BielikFEM
Young people's attitudes towards self-employment (1/0685/17)20172019VEGAD. MoravčíkováDSS FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti20122013Granty nadáciíĽ. NagyováDMT FEM
4 C: Communication - Cooperation - Comparation - Competence (KA102)20182020Erasmu+ KA1 Individual MobilityT. Šeben ZaťkováCREP FEM
6th International Conference on Management (ICoM 2016) (11540177)20162016Small GrantsJ. KozákováDMan FEMKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected